BÜYÜK BULUŞMA. DENİZCİLİKTE 4.0 TEKNOLOJİLERİ

Programda deniz sektörü için AB UFUK 2020 için desteklenen deniz sektörleri projeleri ve yeni dönem çağrıları tanıtılacak

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:43 < GÜNDEM
Deniz sektörleri araştırmadan, taşımacılığa, biyoteknolojiye, yetiştiriciliğe, avcılığa, turizme, madenciliğe ve enerjiye dek uzanan geniş bir mavi ekonomi yelpazesine sahip. Bu sektörler yaklaşık %70'i denizlerle kaplı dünyamız için olduğu kadar üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin de gıda, ticaret, turizm, ham madde, enerji, ekonomi ve istihdam geleceği için önemli bir potansiyel barındırıyor. 'Mavi Büyüme' olarak adlandırılan bu potansiyelin kullanılması, Endüstri 4.0 çağında, deniz sektörlerinin dijital/teknolojik dönüşümü (azami verim, esnek üretim hatları ve inovasyonu markete çıkarma hızı) kazanması ile mümkün.

‘Deniz 4.0’ ile deniz sektörlerinin Endüstri 4.0 çağının bilgi ve teknolojilerini kullanarak güçlenmesine, dijital/teknolojik dönüşümüne, ‘Deniz 4.0 Sinerji’ ile de dijital dönüşümün gereği olarak teknoloji şirketleri, teknolojiye bilgi sağlayan Ar-Ge merkezleri ve bu teknolojilerin kullanıcısı özel sektör arasında ihtiyaç duyulan iş birliğine atıfta bulunuyoruz. Dünya ve Avrupa’daki gelişmelerden öğrenerek yerli bilgi, tecrübe ve teknolojilerimizle katma değerli ürün ve hizmet üretme odaklı Deniz 4.0 sinerjileri, ulusal deniz sektörlerimizin rekabet gücünü arttırırken yerli ar-ge ve teknoloji merkezlerimize, ulusal olduğu kadar uluslararası pazar oluşturacak bir gelecek vadediyor.

Deniz 4.0 Sinerji Buluşması, 24 Eylül Dünya Denizcilik Haftası açılış programı ile başlıyor. Her deniz sektörü için özel panellerde küresel teknoloji, Ar-Ge ve özel sektör trendleri değerlendiriliyor. Teknoloji, akademi ve özel sektör uzmanları Deniz 4.0 sinerjisine ivme kazandıracak sektörel tecrübelerini TED formatında anlatıyor. AG Marine Solutions, AB UFUK 2020 Programı'nda deniz sektörleri öncelikleri, desteklenen projeler ve yeni dönem çağrıları ve diğer fon kaynakları bilgilerini panellerde paylaşıyor. Panel sonlarında katılımcılarımız ilgilendikleri proje ve pazar fırsatları etrafında yeni nesil teknoloji-akademi-özel sektör sinerji grupları oluşturuyor.

Deniz 4.0 teması kritik bilgileri etkinlik web sitesi, Linkedin, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından oluşan sosyal medya ağı ile (genel ve sektör düzeylerinde) ulusal olarak yaygınlaştırılıyor. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren sosyal medya ağının İngilizce versiyonlarının aktif hale getirilmesi ile denizcilik alanında ülkemiz bilim, teknoloji ve özel sektörlerinin yenilikçi bir vizyon çerçevesinde uluslararası görünürlüğünün arttırılması hedefleniyor. Benzer şekilde etkinlikteki TED formatındaki konuşma videolarının İngilizce alt yazı ile YouTube’a yüklenmesi ile bu mecrada da ülkemizin, ülkemiz uzmanlarının ve kurumlarının dünya genelinde deniz sektörlerinin dijital dönüşümü konusunda öncü pozisyona taşınması amaçlanıyor. 
YORUM EKLE
    YORUMLAR
DÖVİZ KURLARI
USD 5.6024     EURO 6.4267     IMKB 96982     ALTIN 221,663