GENELGE YAYIMLANDI KURALLAR DEĞİŞTİ

Genelge yayımlandı kurallar değişti.

07 Nisan 2017 Cuma 14:16 < YELKEN / TEKNE / MARİNA
Yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin ithalatı konusunda kurallar değişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni bir genelge yayımlayarak, 2009 yılında koyulan kuralları yürürlükten kaldırdı.

Yeni kurallar şöyle sıralanıyor:

1. Liman başkanlığınca kayıt veya tescili yapılan yukarıda belirtilen GTİP’ler/tarife pozisyonu kapsamı yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin gümrük işlemlerinin, liman başkanlığının yetkili gümrük idaresine kayıt veya tescil yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde tamamlanması gerekiyor. Söz konusu bildirim, ithalat mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçeceği anlaşılıyor.

2. Genelge kapsamı eşyanın tabi olduğu gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesna kılınıyor.

3. Genelge kapsamı eşyanın tabi olacağı ÖTV ve KDV’ye ilişkin işlemlerin 2017/9759 sayılı Karara göre yapılacağı belirtiliyor.

4. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kıymetinin belirlenmesinde; Gümrük Kanunu dikkate alınarak, serbest dolaşıma girecek eşyaya ilişkin ilgili gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından kıymet tespiti yapılması gerekiyor.

Bu komisyonun; varsa eşyanın faturasına (düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev'i ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim fiyatının yer alması şartı ile), serbest dolaşıma sokulacak eşya ile aynı veya yakın tarihte serbest dolaşıma giriş işlemi yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen kıymetine bakması gerekiyor.

Keza; serbest dolaşıma sokulacak eşyanın sigortaya esas bedeline ilişkin hususların tamamı birlikte dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucu eşyanın kıymeti tespit edilmesi isteniyor. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten amortisman düşülemiyor. gerek duyulması halinde Deniz Ticaret Odalarından görüş alınabileceği de ifade ediliyor.

5. 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin mütemmim cüzü olmayan malzeme ve eşyasının tespitinde Liman Başkanlığının onaylayacağı demirbaş listesinin esas alınması gerekiyor.

6. Aynı tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin depolarında serbest dolaşımda olmayan akaryakıt bulunduğunun tespiti halinde akaryakıtın vergilendirilmesi ile ilgili gümrük mevzuatı doğrultusunda işlem yapılması icap ediyor.

(Hasan Akdoğan-Dünya)

YORUM EKLE
    YORUMLAR
DÖVİZ KURLARI
USD 4.7275     EURO 5.4833     IMKB 95057     ALTIN 192,737