KARİKATÜR
haberci Burada

TTK römorkör kiralayacak

Zonguldak Limanı'nı işleten kurumun ihaleyle kiralayacağı iki römorkör, gemilere kılavuzluk hizmetinde kullanılacak

23 Ağustos 2013 Cuma 13:45
SEAPART
Daha önce de verdiği ilanla kılavuz kaptan alımı yapan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), işlettiği Zonguldak Limanı'na gelen ve giden gemilere kılavuzluk hizmeti yapmak üzere ihaleyle iki adet römorkör kiralayacak.

Limana giriş ve buradan çıkış yapan gemilere yanaşma, kalkma ve yedekleme gibi hizmetlerde kullanılmak üzere iki adet römorkörün 1 yıl kiralanmasına yönelik ihaleye ilişkin teklifler, 16 Eylül'e kadar verilebilecek.

İhale şartnamesine göre, en az 30 ton çekme gücündeki römorkörlerin maksimum uzunluğu 26 metre, genişliği ise 9,5 metre olacak, yüksek manevra kabiliyetine sahip özellikler istenecek.

Kiralanan deniz vasıtaları, Zonguldak ve Ereğli ilçesi ile Bartın Liman Başkanlığı sınırları içindeki faaliyetlerde kullanılmakta serbest olacak, gemi kurtarma ve yardım gibi hizmetlerde ise yüklenicinin izin doğrultusunda faydalanılacak.

Kira sözleşme, 1 Kasım 2013 ile 31 Ekim 2014 tarihleri arasında geçerli olacak

TTK şartnamesinde aranan vasıflar şöyle,
Römorkörlerin 31 EKİM 2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi gazetede yayımlanan limanlar Yönetmeliğine göre yapılmış çeki testi sertifikası mevcut ise teklifle birlikte mevcut değil ise sözleşme imzalanmadan önce verilecektir. Söz konusu bu belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin verilmesi zorunludur.

İhale şartlarından biri de, teklif verecekler şahış veya tüzel kişi olabir ancak konsosiyum kabul edilemez

Teklifler TK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK adresine 16.09.2013 terihine ve saat 15:00'e kadar teslim edilmesi isteniyor

Yükleniyor...

vega

krdi

Basın İlan kurumu resmi İlanlar

cunda balıkçısı