İMEAK SEÇİMLERİ LÜTFÜ KIRDAR'DA

DenizTicaret Odasından yapılan açıklamaya göre İMEAK seçimleri 8 Nisan 2018 Pazar Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılacak

08 Mart 2018 Perşembe 13:00 < GÜNDEM

İMEAK deniz Ticaret Odasından yapılan açıklmaya göre, 8 Nisan 2018 Pazar Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde Harbiye Mahallesi, Gümüş Cad. No:4, 34367 Harbiye / Şişli/İstanbul adresindeki seçim mahallinde yapılacaktır. 

Seçim tarihi itibariyle en az iki yıl Odaya kayıtlı olmak ve 18 yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, Oda organları seçimlerinde oy kullanabilirler. 

Oy verme işlemi saat 09.00'dan 17.00'ye kadar gizli oy, açık tasnif, sayım, döküm esaslarına göre yapılır.

Seçmen Listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verenin kimliğini, nüfus cüzdanı veya Oda ve Resmi Kuruluşlarca verilen belge ile kanıtlaması gerekir. 

Gerçek kişi üyeler, oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekâleten oy kullanılamaz. 

Tüzel kişi adına oy kullanacak gerçek kişinin, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları şarttır. 

Tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince şirketi temsile ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret Sicil Memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir. İmza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarında oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.  Müştereken yetkilendirilen temsilcilerin imza örneklerinin aynı sirkülerde yer almaması halinde, dilekçesi imzalayan diğer temsilcilerin imza sirkülerinin fotokopileri de sandık kurulu başkanına verilir. 

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekâleten oy kullanamaz.
YORUM EKLE
    YORUMLAR
DÖVİZ KURLARI
USD 6.2610     EURO 7.3524     IMKB 97988     ALTIN 242,791