TMUB BELGESİ İŞLETME İZNİ SIRASINDA ALINIR

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi almak isteyen işletici,izin belgesi süresi bitiminden en geç 2 (iki) ay öncesinde,başvurur

16 Ocak 2018 Salı 13:05 < LİMANLAR
Yürürlükte olmasına rağmen bazı limanlarda halen uygunluk belgesi olmaması bu ayımcılık neden sorusunu akıllara getiriyor konulu haberimize ayrıntılı bilgi Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden geldi.

Yapılan yazılı açıklmaya göre, durumdan şikayetçi olan bazı liman yetkilileri yönergeyi tam okumamışlar ve Yönerge’nin “Tehlikeli madde uygunluk belgesi başvurusu” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası “ Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi almak isteyen işletici, kıyı tesisi işletme izin belgesi veya kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi süresi bitiminden en geç 2 (iki) ay öncesinde, talep konusunu içeren dilekçeyi, ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İdareye sunar:” hükmünü amirdir.  bölümünü gözden kaçırmışlar. 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden  yapılan açıklama aynen şöyle;
3 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Tehlikeli madde uygunluk belgesi ve güvenlik planı” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrası18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.” hükmüne ve aynı maddenin 2 nci fıkrası da “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.” hükmünü amirdir. 

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’nin “Tehlikeli madde uygunluk belgesi başvurusu” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası “ Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi  almak isteyen işletici, kıyı tesisi işletme izin belgesi veya kıyı tesisi geçici işletme izin belgesi süresi bitiminden en geç 2 (iki) ay öncesinde, talep konusunu içeren dilekçeyi, ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İdareye sunar:” hükmünü amirdir. 

Bu kapsamda, Yönergeden anlaşılacağı üzere, “Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme İzni” süresi sona eren kıyı tesislerinin Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi-TMUB” almaları zorunludur.  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme İzni” belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıl, 3 yıl yada 5 yıl olabilmektedir. Bu nedenle, anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ülkemizde faaliyet gösteren ve tehlikeli madde elleçleyen (hurda dahil) kıyı tesislerinden işletme izni süresi dolmayan kıyı tesislerinin Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden işletme izni süresi sona erinceye kadar TMUB alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Söz konusu mevzuat kapsamında, bugüne kadar ülkemizde faaliyet gösteren 120 kıyı tesisine TMUB düzenlemiş olup, bunlardan 16 adedinde hurda yükü TMUB’da verilen izin dâhilinde elleçlenmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren ve tehlikeli madde elleçleyen ancak işletme izni süresi dolmayan kıyı tesisleri de önümüzdeki dönemde işletme izinlerini yenileme aşamasında Genel Müdürlüğümüzden TMUB alacaktır. Bakanlığımız TMUB olmayan kıyı tesislerinde tehlikeli madde elleçlenmesine izin vermemektedir ve vermeyecektir. 

Özetle konuya ilişkin olarak İdarenin ihmali yahut görmezden gelmesi kesinlikle söz konusu değildir. Süreç Ülkemizdeki tüm kıyı tesislerinde mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Bu itibarla, mevzuat gereği bu süreçte işletme izni süresi dolmasına rağmen TMUB almadan bir kıyı tesisinin tehlikeli madde elleçlemesi ya da TMUB almadan kıyı tesisi işletme izni alması söz konusu değildir. 
YORUM EKLE
    YORUMLAR
DÖVİZ KURLARI
USD 5.6900     EURO 6.5803     IMKB 99199     ALTIN 223,923