Rüyada Deniz Görmek...

Rüyada Deniz Görmek...

Rüyada deniz görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada deniz görmek ne anlama gelir? Rüyada denizden su almak ne anlama gelir? Rüyada denizden su içmek ne anlama gelir? İşte rüyada deniz görmenin detayları...

Rüyada denize girmek

Arzuladığın şeylere sahip olmak demektir. Deniz rüyası gönül sefasına, insanların kendisine muhtaç olduğu kuvvetli, şefkatli, hiddetli, adaletli bir büyüğe yada devlet başkanına çıkar. Denizi esnaf görse zenginliğe işçi görürse ustasına işarettir.

Abdülgani Nablüsî, rüyada denizi, kuvvetli, cüsseli, adil ve müşfik bir devlet adamı, tüccar için mali, çırak için ustası olarak tabir etmiştir. Cafer i Sadik ise, Mülk ve devlet başkanı, büyük kimseler, alim, ilim, mal, iş, alim, melik ve sultan, ilim, insanların büyüğü ve reisi, iş ve gayret ve mal şeklinde yorumlamıştır.

Danyal: Rüyada Deniz görmek, mutlaka halife, sultan veya faziletli bir alimle, Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet reisine, bulanık, kötü, çırpınır görülmesi, zalim, cebbar sultan anlamındadır. Denilmiştir ki: Rüyada deniz, ıstırap veren, helak eden bir fitnedir. Deniz rüyası, cehenneme dahi yorumlanmıştır. Yine deniz rüyası, yolculuğa, harbe, harpte elde edilecek mala, ganimete alamettir.

Rüyada denizden su almak Allah'tan gelecek olan ihsana,

Rüyada denizi geçmek, mal, para ve mülke,

Rüyada deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara,

Rüyada denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe,

Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek hüzün ve kedere,

Denizi baştan sona yarmak esenliğe ulaşmaya,

Denizde boğulmak şehit olmaya yahut günaha batmaya,

Denizin derinliklerine inip, çıkmak dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs. çıkarmak rızka,

Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs. içene koymak uzun ömürlü çocuğa,

Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye işarettir.

Ruyada deniz gormek

Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez. Selamet denizin kenarındadır. Rüyada deniz görülmesi, kuvvetli, celadetli ve insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir sultana, devlet başkanına delalettir. Yağmur olarak tabir edilir. Pisliklerden temizlenmeye, günahkarsa tövbeye, inançsızsa imana delalettir.

Rüyada mavi deniz Rüyada mavi deniz hoşnutluğa, mutluluğa ve beklenenlerin gerçekleşmesine yorumlanır. Deniz Rüyaları iyiye yorumlanır. Masmavi engin deniz, insanın olgunlaşmasını sağlayacak ve hayatına anlam katacak uzun bir yola işaret eder.

Denizden Su Almak

Rüyada denizden Su alıp bir kaba doldurduğunu gören, çok mal biriktirir. Yüce Allah o kişiye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli, geniş bir mal yığar. Allahu Teâlâ, dilediğini hesapsız verir.

Denizden Su İçmek

Rüyada denizden su içtiğini görmek, içtiği miktarca ilim, edep elde etmeye alamettir. Denizi geçtiğini gören ise, düşmanın malından ganimet alır, muradının incisine kavuşur. Çünkü Benî İsrail denizi geçip Firavunun malını ganimet olarak almışlardı.

Rüyada denizin suyunu içtiğini görmesi, dünyanın güzel nimetlerine sahip olmaya, Rüyayı görenin ömrünün uzun olacağına çıkar. Rüyada denizin suyunu içtiğini gören, dünyanın birçok nimetlerine malik olmaya, gören zatın ömrü uzun olur. Rüyada denizden su alıp içtiğini görmek, ilim ve mal ile müreffeh ve mesut olmaya, denizin suyu bir mahalli bastığını görmek, oraya gelecek adil bir idareciye delalet eder ve herkes ondan faydalanır.

Denizden su alıp içmek, içtiği su kadar mala, aynı miktarda ilim, irfana sahip olur. İçtiği su bulanıksa o kimseye korku isabet eder. Bir kimsenin denizden su alıp içtiğini görmesi, içtiği su kadar ilim, irfana nail olur. İçtiği su bulanıksa korku, dehşete işarettir. Rüyada Denizden su içtiğini gören, devlet büyüklerinden hayır ve menfaat görür. Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören, büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür.

Kirmanî: Rüyada denizden su içtiğini ve suyun soğuk olduğunu gören biri ile mahkemelik olur, rüyayı gören ilim adamı ise ilmi artar, hükümet adamı ise itibari ziyadeleşir.

Denizin bütün suyunu içtiğini gören, dünyaya malına sahip, ömrü uzun olur. Deniz suyundan içip kandığını gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü, kuvvetli olur. Rüyada denizden su içmek, içtiği su miktarı kadar edep ve ilim elde etmeye işarettir.

Rüyada, denizi son damlasına kadar içtiğini görmek, rüyayı görenin işlerinde başarıya ulaşacağına, Denizden tuzlu su içtiğini görmek, haram mal kazanacağına; denizden tatlı su içtiğini görmek, helal mal edineceğine yorumlanır.

Denizden sıcak su içtiğini gören, musibete ve sıkıntıya düşer. Eğer içtiği su kötü kokulu ve tadı da fena ise, düşmanının kendisine üstün geleceğine, bir rivayete göre de hükümet tarafından isinde zorluğa düşeceğine delalet eder.

Rüyada denizde yüzmek

Denizde yüzmek, üzüntüden, gam ve kederden kurtuluşa ve büyük hayra, deniz altında yüzmek maddi, manevi başarıya, yolculuğa, yeni bir işe girmeye yorumlanır. Rüyada denizi başta başa yardığını görmek, keder, üzüntüden kurtulmağa, istek, arzularının yerine gelmesine, gönül sefasına yorumlanır. Denizden su almak, suyu alıp bir kaba doldurmak, çok mal biriktirmeye, zenginliğe tabir olunur.

Denizde yüzmeye çalışmak

Rüyada denizde yüzmeğe çalışmak çok zor bir işin üstesinden geleceğinize, o işi tamamlamaya, zorlukların üstesinden gelmek demektir. Rüyada denizde yüzmeye çalıştığını gören kimse, içinde bulunduğu bir sıkıntıdan çıkacağına yorumlanır. Sıkıntıdan çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır.

Denizde yüzmeden çıkmak

Rüyada denizde yüzmeden çıktığını görmek, sıkıntı ve kederden kurtulup hastalıktan şifa bulacağına işarettir. Rüyada denize girmek, deniz gibi büyük ünvanlı devlet adamının, yöneticinin hizmetine girmeye işaret eder. Denizin ortasında oturmak, denizde oturduğunu, attığını görmek, sultanın huzuruna gireceğine yorumlanır.Rüyada Denizi geçmek ise, düşmanın malından ganimet almaya yorumlanır.

Rüyada Denizde Yürümek

Rüyada denizde yürüdüğünü görmekte, sefere, üzüntü, keder, gamdan kurtuluşa, büyük hayra, denize gark olmak dünyaya ve dünya servetine malik olmaya, denizi bir baştan diğer bir başa yarmak, üzüntü, kederden kurtulmağa, selamet, sürura ermektir.

Ibn-i Sîrîn: Rüyada denizin üstünde yürüdüğünü, fakat ayaklarının ıslanmadığını gören cehennem ateşinden kurtulur, dünyada salâh erbabı insanlardan biri olur.

Ruyada Denizde Yıkanmak

Rüyada denizde yıkandığını görmek, günah, hatalardan kurtulmaya, hüzün, kederin gitmesi demektir. Hasta adamın denizde yıkandığını, Abdest aldığını görmesi, Allahu Teâlâ'nın ona şifa vereceğine; borçluysa, borç, sıkıntıdan kurtulacağına, korktuğu şeylerden emin olmaya yorumlanır. Denizde yıkanmak, hata ve günahlardan kurtulmaya, keder ve hüznün gitmesine işaret eder. Bu rüyayı gören hasta ise şifa bulacağına, borcu ise borçtan ve sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanır.

Denizde abdest almak yıkanmak

Hayra ve güzel gelişmelere, Okyanuslar zahiri ve batıni ilimlerde ilerlemeye, Deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile; suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu, dalgalı ve kasvetli deniz kafire, Deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye yorumlanır.

Deniz üstünde ayakta durmak

Rüyada deniz üstünde ayakta durmak, devlet reisi tarafından ummadığı şey verilir. Denizde yüzdüğünü, batarak kaybolduğunu görmek, ömrün bitmesine, helake tabirdir. Rüyada suyun kendisini kapladığını, orada öldüğünü görmek, şehit olarak vefat etmeye alamettir. Çünkü denizde boğulan şehittir. Rüyada Denizin üzerinde ayakları üzerinde durduğunu gören, hükümet tarafından nimete kavuşur.

Rüyada deniz üstünde ayakta durmak, devlet büyüğü tarafından ummadığı bir şeye sahip olmaya işaret eder. Rüyada denizde dalgalarının birbirine vurmasını görmek, yolculuk esnasında şiddet ve korkuya işarettir. Rüyada deniz görmek, mutluluğa, arzu ve isteklerin gerçekleşmesine, mal ve paraya, iş ve sanata ve dünya işlerine yorumlanır. Denizin tatlısı mümin, acısı kâfirle tabir olunur. Deniz gökten yağan yağmura, çakan şimşeğe, suların sürükleyip getirdiği şeylere de işarettir. Deniz rüyası, teşbih ve tahlile dahi alamettir. Çünkü insan denizi görünce "Suphanallah" der, Allah'ın sonsuz kudretini hatırlar, Rabbini tekbir eder. Suların şırıltısı da bir nevi zikirdir. Rüyada denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu görmek, onu doldurmak, uzun ömürlü çocuk anlamına gelir. Rüyayı görenin uzun ömürlü bir çocuğu olması muhtemeldir.

Denizde yüzüp karaya çıkmak

Rüyada denizden yüzerek karaya çıkmak hastaysa iyileşmeye, fakirse zenginliğe işarettir. Yine rüyada yüzerek karaya çıkmak keder, sıkıntısından feraha, işte başarıyı, zenginlik, kazanç demektir.

Rüyada Denize girmek

Devlet yönetimine girmeye, denizin ortasında yatmak, yattığını görmek devlet hizmeti almaya işaret eder. Rüyada Deniz suyundan içmek uzun ömre, paraya, uzun ömre, mülke ve kuvvete, ilim ve edep öğrenmeye işarettir. Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye tabirdir. Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturduğunu, yattığını görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işaretidir.

Denize girdiğini gören, büyük bir devlet başkanı ile tanışır veya büyük bir mevki sahibi olur. Deniz kenarında oturduğunu veya yettiğini gören, devlet hizmetine girer.

Okyanus Görmek

Rüyada Atlas Okyanusunu görmesi, ömrünün kısalığına alamettir. Rüyada Deniz, uzun ömürle alem-i gayb, şehadete kavuşmaya da delalettir.

Rüyada denize çiş yapmak

Rüyada denize sidik ettiğini görmek, günahla tabir olunur. Rüyada Denize işemek, hata ve günaha yorumlanır. Eğer hasta ise Allah ona şifa ihsan eder.

Cabirü'l-Mağribî: Denizin kuruması, devlet başkanının vefatına veya askerinde noksan husulüne, düşman karşısında mağlup olmasına tabir edilmiştir.

Denizdeki Hayvanlarla Konuşmak

Rüyada deniz hayvanlarıyla konuşmak, hükümetin gizli sırlarını açıklamaya tabir olunur. Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktığını görmesi, cebbar ve zalim bir devlet reisinin zevaline delalettir. Rüyada denize dalıp inci çıkardığını görmek, ele geçecek mala ve nimete alamettir.

Masmavi deniz

Rüyada masmavi, engin deniz görmek, rüyayı gören kişinin hayatına anlam katacağına yorumlanır. Masmavi deniz görmek, hayatın olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yol olduğuna işaret eder.

Denizde Fırtına

Denizde fırtına gören kişinin yaşamı tamamen değişeceğine, bazı olaylardan sonra huzura kavuşacağına yorumlanır. Rüyada Tekneye binip denize açılan kişinin hayat tarzında değişmeler olacağına yorumlanır. Rüyada Denizi köpük köpük görmek ise mirasa işaret eder. Rüyada deniz kıyısında durup suya baktığını gören kimsenin güzel bir kıza aşık olacağına yorumlanır.

Rüyada Denize Düşmek

Rüyada denize düşmek ise, beklenmedik bir olay sonunda eline fazlaca para geçeceğine işaret eder. Denize düştüğünü ve bazen batıp bazen çıktığını ve ellerini hareket ettirerek yüzdüğünü gören, devlette bir makama sahip olur. Denize girdiğini, hemen çıktığını gören dünyada din, ibadetle meşgul olur. Rüyada denizde boğulma görmek, selametle yolculuğa işarettir.

Deniz Üzerinde Gezinmek

Rüyada Denizin üzerinde gezindiğini gören, yolculuğa çıkar. Keder ve sıkıntıdan kurtulur. Denizin üzerinde yürümek ve ayakların ıslanmaması, cehennem ateşinden kurtuluşa, dünyada sevilen bir kişiye işaret eder.

Ibn-i Sîrîn: Rüyada deniz üstünde yürümek ve yürüyen kişinin ayaklarının ıslanmadığını gören, cehennem ateşinden kurtulur. Rüyada denizin üstünde yürüyerek karşı sahile çıkmak sıkıntıdan uzaklaşmaya işarettir.

Bazı tabirciler, deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin asikareye çıkmasına bazıları da tehlike ve tevekküle işaret eder, demişlerdir. Denizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna işarettir.

Deniz Engeli

Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel olduğunu gören, eğer yolcu ise yolundan kalır; yahut hükümet tarafından islerinde bir engel çıkarılır.

Denizde batmak

Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde batiğini gören, şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Ibni Sirin e göre: rüyada denize girip dibine kadar battığını görmek, deniz kenarındaki kamlara gömülmek hükümetten gelecek bir kötülüğe işaret eder.

Denizden Su almak

Rüyada Denizden su almak isteyen, hükümetten bir şey ister. Deniz suyunu bir kaba doldurduğunu gören, Allah (C.C.) tarafından mal ve mülke sahip olur. Devlet ve ikbal ile yasar.

Deniz Suyunun Çekilmesi

Rüyada Denizin suyunun çekildiğini ve dibinin göründüğünü görmek, o memlekete bir felaket geleceğine işarettir. Denizin üzerinde durduğunu görmek, ümit etmediği bir mevkie geleceğine, bulanık ve çamurlu denizde batiğini görmek, musibete, delalet eder.

Rüyada denizde boğulmak

Denizde boğulmak üzere iken kendisini kurtaran kimse olmadığını ve sahili de göremediğini gören, hükümet tarafından bir musibete uğrar. Denizde boğulduğunu, sonra kurtulduğunu gören, dünya islerinde derdi çok olur ve başı beladan kurtulmaz. Denizi uzaktan gören, bir şey ümit eder fakat onu elde edemez.

Denizin Kuruması

Cabir ül Magrîbî ye göre: rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet büyüklerinden birinin ölümüne ya da o devlet büyüğünün siyasi siyasi kudretinin azalacağına yorumlanır.

Rüyada dalgalı deniz görmek

Ruyada dalgali deniz gormek, Denizin dalgalanıp karıştığını ve havanın karardığını görmek, yalanın çoğalmasına, isyana; denizden yenilecek şeyler çıkarmak, helal rızk edinmek demektir.

Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu görmek, yolculuk esnasında korku, şiddete düşmeye işarettir. Rüyada dalgalı deniz görmek mutluluğun, sıkıntılardan sonra geleceğine yorumlanır. Rüyada dalgalı deniz görmek yaşanacak sıkıntıların ardından rüyayı gören kişinin mutluluğa kavuşacağına işarettir.

Dalga Sesini Dinlemek: Rüyada uzaktan gelen dalga seslerini dinlemek, yalnız bir hayat süreceğinize işarettir. Rüyada Sakin deniz, başarı ve mutluluğa yorumlanır.

Dalgasız Deniz

Danyal Aleyhi selama göre: rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyüğü ile tabir olunur. Denizi saf, sakin, düzgün ve dalgasız olarak görmek, adaletli bir başkana, dalgalı ve çırpıntılı görmek, zalim bir başkana işarettir.

Rüyada Denizin Taşması Fazlalaşması

Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, bereketli yağmur yağar, insanlar yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşması, dalgalarının birbirine vurması yolculukta şiddet ve korkuya yorum edilir. Deniz, dünyanın garip hallerine işarettir.

Denizde altın mücevher çıkarmak

Denizden maden veya kıymetli bir mücevher çıkardığını görmek, hayır ve menfaate; çıkardığı şey çirkin ise düşmana karşı üstünlüğüne yorumlanır. Deniz Rüyasını gören ilim adamıysa ilminin artmasına, denizden kötü bir şey çıkardığını görmek, düşmanın memleketi istilasına delalettir.

Ebu Sait El Vaiz: tatlı suyu olan denizin (göl) kuruması, devlet başkanının ölümü; taşkın bir deniz, keder ve sıkıntı; denizde boğularak ölmek, İslam dininin dışında olarak öldüğüne delalet eder. Denizin yerden kalktığını görmek, zalim bir hükümet başkanının ölümü demektir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

yükleniyor
yukarı çık