A.S.P.
İstanbul
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$
İLANIMIZ-1

DENİZCİLİK BAKANLIĞIMIZ KURULSUN ARTIK!

KARAS REKLAM
DENİZCİLİK BAKANLIĞIMIZ KURULSUN ARTIK!
Denizcilik sorunlarının değişik Bakanlıklar arasında gidip geldiğini, bu yüzden yapılacak işlemlerin bazıları askıda kalmakta ya da uzun sürmektedir. Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması bu bakımdan önem arz etmektedir.

Denizcilik sorunlarının değişik Bakanlıklar arasında gidip geldiğini, bu yüzden yapılacak işlemlerin bazıları askıda kalmakta ya da uzun sürmektedir.  Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması bu bakımdan önem arz etmektedir.

Deniz ticaret filosunun ve sektörünün hızla gelişmesi ve büyümesi, gemi inşası, tersaneleri ve armatörlük ile değil sadece...Marmara Denizi altından geçen Avrasya Tüneli, Marmaray tüp geçidi, sayısız limanlarımız, yolcu motorları, marinalar, gemi yan sanayisi, Aliağa hurda söküm merkezi ile yurt dışına ihraç edilen yerli gemi yedek parçaları, gemi, yat inşa ve bakım onarım faaliyetleri, yerli ve milli üretimlerimizi dışa bağımlı kalmadan kendi imkan ve olanaklarımızla üretim faaliyetleri tam yol ileri devam etmektedir.

Türkiye deniz sanayi endüstrisinde, ekonominin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam gibi en önemli katmanlarını yerine getirerek ayrıca yan sanayi kullanımı ile yarattığı katma değerlerle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Türk tersanelerinin Avrupa ülkelerince kimyasal tanker inşaasında birinci sırada tercih edildiği ve ayrıca mega-yat inşasında; 25 metreden büyük yat siparişi almış ilk 10 ülke sıralamasında da tersanelerimizin dördüncü sırada yer aldığı gerçekleri düşünüldüğünde, tersanelerimizin teknolojik yönden rekabet edebilirlikleri doğrulanmaktadır.

Gemi sökümünde, ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlanan gemilerin seferlerden çekilmesi ve ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın ana ilkelerinden biri olan geri dönüşüm işlemlerinin yapıldığı Türkiye İzmir Aliağa gemi söküm merkezinde hurdaya ayrılan gemilerin yerlerine daha güvenli ve çevreye duyarlı yeni tonajlı gemiler getirilerek işletme verimi arttırılmakta, diğer taraftan denizcilik risklerini daha aza indiren tabii bir teknolojik süreç içerisinde filo yenilenerek, sektörün daha verimli bir konuma ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye; Orta ve Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri içinde fiilen gemi söken ülkelerin bulunmaması nedeniyle, Avrupa’nın ve Ortadoğu'nun gemi sökülebilen tek ülkesidir.

“Denizlere hakim olan cihana hakim olur”

Ülkemiz ekonomisine katkısı olan milli güvenliğimiz açısından özel bir öneme haiz denizciliğin, güçlenmesi ve geliştirilmesi için ulusal denizcilik düzeyindeki stratejik çıkarlarımızı gözetecek hükümetimizin ekonomik kalkınmadaki çıkarlarımızın sağlanması, dolayısıyla tecrübeli ve vizyon sahibi deniz insanlarına iyi eğitim verilerek denizde çalışan bazı personellerin de bilgi birikimleri yetersiz düzeyde olduğundan... Kaptan, usta gemici, makinist, yağcı  gibi personeller, nitelikçe yetersizdir. Eğitim-Öğretim veren  denizci insanların yoğun olduğu yörelerde bu elemanları yetiştirecek meslek liseleri açılmalıdır. Denizcilik Bakanlığı'nın kurululup tüm denizcilikle ilgili fakültelerin ,meslek yüksek okullarının ve denizcilik meslek liselerinin ,gemi adamı yetiştiren kursların Denizcilik Bakanlığı'nın bünyesinde eğitimlerinin verilmesi,Denizcilikle ilgili okulların Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devralınarak  Denizcilik Bakanlığı kurulup bağlanmalıdır.

Türkiye’de denizcilik alanında en yetkili birim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü'dür. Denizcilik  sektörümüzün Genel Müdürlük pozisyonunda kalmayıp Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması sektöre daha fazla getirisinin sağlanmasını getirecektir.

Denizcilik sektörünün kendi Bakanlığı olmadığı için birçok bakanlıkla iç içe çalışılması gerekmektedir. Bu durum karışıklığa neden olmakta, uygulamada bu işlerin görevli personeleri de yaşanan deniz olaylarını gerek kendi bakanlığına gerekse Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne ayrı ayrı rapor verilmesi, ek mesai daha harcanmasına neden olmaktadır. Örneğin,sahil güvenlik hizmetleri için İçişleri Bakanlığı'na, denizde meydana gelebilecek rahatsızlık ve yaralanmalarda tıbbi danışmanlık hizmeti Tele Sağlık Merkezi Sağlık Bakanlığı ‘na

Deniz Ticaret Odamız ,Türk Armatörler Birliğimiz - S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifimiz - GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği) - VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği) - KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği) - Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş. - TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası) - GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası) - TMMOB GMO (Gemi Mühendisleri Odası) gibi ilgili, ilişkili STK'ların daha önce de defalarca Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması için girişimlerde bulunulmuş fakat şuanda hali hazırda bir sonuç elde edilememiştir. Dilerim ki, Denizcilik Bakanlığı kurulur ve yıllardır beklenen sektörel ihtiyaçlarımız Denizcilik Bakanlığı'nın kurulmasıdır.

Değerli meslektaşlarım, Denizcilik seyir güvenliği, deniz emniyeti, boğazlar ve denizdeki trafik sorunları, denizdeki çevre kirliliğine müdahale etme gibi birçok görevleri de içinde barındırmaktadır.Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin denizciliğinin büyük bir Bakanlık içerisinde Genel Müdürlük seviyesinde temsilinin, bu alanda yer alan sektör temsilcilerinin de gücünü ve etkisini azaltacağı aşikârdır.

Denizciliğin uluslararası özelliği gereğince bu yapının güçlendirilerek ayrı ayrı ele alınması, ulaştırma, iletişim başlıklarının sınırlarını aşması dolayısıyla da ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Alan olarak çok ciddi bir katma değer yaratan sektörümüzün Denizcilik Bakanlığının kurulması gerekirken, hiçbir sivil toplum kuruluşunun görüşü alınmadan Denizciliği Genel Müdürlük düzeyine indirilmesi yanlış olmuştur.

Türkiye gemi inşacı bir ülkedir ve bu konuda küresel bir oyuncudur. Kalitesi ve kapasitesi itibarıyla dünyaya kendini kabul ettirmiştir. Gemi inşada çok iyi bir noktaya geldiğimiz için küresel aktör olduğumuz, yine gemi inşada, mega yat inşasında dünyada ilk beş arasındayız.Y üz binlerce insanın ekmek yediği denizcilik sektörünü güçlü bir idare yapısına kavuşturmak şarttır.

Gemi inşa sektörü ticari olduğu kadar stratejik öneme haizdir, çünkü Türkiye dünyada askerî gemi yapan az sayıda ülkelerden biridir. İnşa ettiği askerî gemiler ve Deniz Kuvvetlerimize verdiği diğer hizmetlerle ülke savunmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenlerle gemi inşa sanayisinin başarısı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi, inşa, bakım, onarım ve tadilat faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yürütülmesi, Türkiye'nin dünyadaki prestiji açısından da son derece önemlidir.

Gemi İnşa Sanayi’nin Önemi ve Ülke Ekonomisine Katkıları desteklendiği ve geliştirildiği bütün ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli yaratan emek verilen yoğun bir sektördür. Ülke endüstrilerinde ağır sanayinin bir kolu olan gemi inşa sanayisinin özelliklerini aşağıdaki şekilde belirtebiliriz.

-Ülkeye yüksek miktarda döviz girdisi sağlar.

-Yabancı sermayeyi davet eder.

-Beraberinde yan sanayiyide sürükler.

-Teknoloji transferini cezbeder.

-Ülke savunmasına hizmeti nedeniyle "Stratejik Önem" taşır. -Deniz Ticaret Filosunu destekler.

-Türkiye’nin gemi inşa sanayinin inşa kapasitesi yanında bakım-onarım olanaklarından da yararlanma  potansiyeli çok fazladır.

“Çevresindeki denizler ve iç sular nedeniyle sahip olduğu boğazlar, Türkiye‟nin harekât kabiliyetine etki etmektedir” Türkiye, çevresindeki denizleri boğazlarla birbirine bağlamaktadır. istanbul boğazıyla Karadeniz’den Marmara’ya Çanakkale boğazıyla da Akdeniz’e ve daha sonrada bir taraftan Süveyş Kanalı’yla Kızıldeniz’le Hint Okyanusu’na diğer taraftan da Cebelitarık Boğazı’yla Atlas Okyanusu’na açılırken çok uzun bir deniz ulaşım ağının başlangıç noktalarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye sahip olduğu boğazlara bağlı olarak Tuna Nehri boyunca başta bu nehre komşu ülkeler olmak üzere bazı ülkelerin karayolu desteğiyle Karadeniz’den güneydeki denizlere ulaşmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan Ukrayna, Rusya ve Gürcistan’ın da boğazlar yoluyla ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. istanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin gücünün en önemli değişmeyen unsurlarıdır. Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin en yakın boğazı kullanarak sıcak denizlere inmesini Türkiye boğazları sağlamaktadır. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerle birlikte bunların komşuları da boğazları kullanmaktadırlar.

Asya'yı Avrupa'ya ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Boğazlar iktisadî, askerî ve siyasî önemleri dolayısıyla tarih boyunca pek çok devletin ilgisini çekmiş ve devamlı surette mücadele konusu olmuştur. Bu bakımdan Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması gereklidir.

Türkiye'deki bakanlıklar

Türkiye'deki bakanlıklar, Türk devletinin yürütme erkinin bir parçasıdır. Her bakanlık, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir bakan tarafından yönetilir. Şu anda 17 bakanlık vardır.

Mevcut Bakanlıklar listesi

Adalet Bakanlığı

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  

Eski bakanlıklar Genelkurmay Bakanlığı (1923–24): Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı olarak değiştirildi

Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı (1923–24): Diyanet İşleri Başkanlığı olarak değiştirildi

İmar ve İskan Bakanlığı (1923–25) Denizcilik Bakanlığı (1924–27): Milli Savunma Bakanlığı ile birleştirildi

Bahriye Vekaleti (bugünkü adıyla Denizcilik Bakanlığı) Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında kurulmuş, sonradan kaldırılmış bir bakanlığın adıdır.

Bakanlık Fethi Bey (Fethi Okyar) tarafından kurulan 3. Türkiye Hükümetince 22 Kasım 1924 tarihinde ihdas olunmuştur. Bakan olarak Cebelibereket (Osmaniye) milletvekili İhsan Bey (İhsan Eryavuz) atanmıştır. 3. Hükûmetten sonra İsmet Paşa (İsmet İnönü) tarafından kurulan 4. Türkiye Hükümetinde de İhsan Bey aynı göreve devam etmiştir. 4. Hükûmet 1 Kasım 1927 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın yeniden Cumhurbaşkanlığına atanmış oluşu sebebiyle usulen istifa etmiş, aynı gün kurulan 5. Türkiye Hükümeti de yine İsmet Paşa tarafından kurulmuştur. Ancak bu yeni hükûmette Bahriye Vekaleti lağvedilmiştir. Bakanlığın görevleri de Millî Müdafa Vekaletine (Millî Savunma Bakanlığı) devredilmiştir.[1] Esasen iki ay sonra Yavuz zırhlısının onarımına ilişkin bir anlaşmazlık sonucu İhsan bey'in milletvekilliği de sona ermiştir.

Devlet Bakanlığı (1946-2011)

İşletmeler Bakanlığı (1978-1979)

Koordinasyon Bakanlığı (1957–60)

Yerel Yönetim Bakanlığı (1978–79)

Avrupa Birliği Bakanlığı (2011–18)

Kalkınma Bakanlığı (2011–18)

Ekonomi Bakanlığı (2011–18): Ticaret Bakanlığı ile birleştirildi

Yazıma son verirken şunu belirtmek isterim. Denizcilik ile ilgili sayfalarca yazılıp ,çizilecek birçok konu var. Fakat önceliğimiz  Denizcilik Bakanlığı'nın Kurulması ve Ülkemizin bu kanayan yarasına aspirin tedavisi değil kökten çözmek üretip Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması acil önceliğimiz olmalıdır.    

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Birol Çetinkaya Pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarınız kolayınıza olsun. Selametle…
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!