A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
22 Haziran, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$
İLANIMIZ-1

Denizlerde Seyir Emniyeti Çalışması

KARAS REKLAM
Denizlerde Seyir Emniyeti Çalışması
Gemi insanlarımızın ve gemilerimizin karşı karşıya kaldığı, mesleğin doğasında var olan zorlukların üstesinden gelme adına dayanışma ve birliktelik içerisinde atılacak adımlar büyük bir önem taşımaktadır.

Dünya ticaretinin yüzde 90'lık ve Ülkemiz dış ticaretinin de yüzde 87'lik kısmını oluşturan deniz taşımacılığı, bunun yanı sıra içerisinde birçok meşakkati barındıran bir meslek kolunu da temsil etmektedir. Gemi insanlarımızın ve gemilerimizin karşı karşıya kaldığı, mesleğin doğasında var olan zorlukların üstesinden gelme adına dayanışma ve birliktelik içerisinde atılacak adımlar büyük bir önem taşımaktadır.

Bizler de denizci Sivil Toplum Kuruluşu olmanın sorumluluğuyla denizlerimizde yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi ve denizlerde daha güvenli bir seyir emniyetinin tesis edilebilmesi için hazırladığımız Tavsiye Niteliğindeki Kılavuz Metni içeren Basın Bildirimizi dikkatlerinize sunarız.

DENİZLERDE SEYİR EMNİYETİ ÇALIŞMA PLATFORMUTAVSİYE METNİ

 1. Türkiye veDiğerBölge DevletleriTarafındanAlınabilecekÖnlemler

 

  1. Gemilerinsefereçıkmadan önce yolaelverişlilik bakımından seferyapacağı rotaüzerindeki hertürlü denizvehavakoşullarına uygunluğunun; denizcilikidaresininlimanvekıyı devletiyetkivegörevleri kapsamında, yeterliliği tam,ehilvebilgiliuzmanlartarafından denetlenmesivebudenetimraporuolmaksızın gemilereLÇB verilmemesi.

  2. AnaAramaKurtarmaKoordinasyonMerkezi(AAKKM)altında birbirimoluşturularak, kapsamaalanında veözellikle Türkiye’yi çevreleyen denizlerdeseyiryapangemilerinrotaları vevarış limanlarının sürekli izlenmesiverotaları üzerindeki olumsuzhavakoşulları vediğer seyirtehlikelerineilişkin birebir,gemiyeözel tavsiyeniteliğinde uyarılar yapılması vegerekirseuygunsığınma vedemirlemeyerlerikonusunda bilgiverilmesi

  3. Limanbaşkanlıklarının, kendilimanyetkisahalarını etkileyenbirfırtına ihbarı olduğu hallerde;gemikaptanlarına bildirimdebulunmaları vedenizemniyetineyönelik yapılması gerekenlerkonusunda(seferiptali,demiryerideğiştirilmesi vb.)gemikaptanlarını tavsiyevetalimatlarlayönlendirmeleri. Bugibidurumlardalimanbaşkanlıklarının yetkisahalarındaki gemilereLimanÇıkış Belgesi(LÇB) vermemesi,bununyapılamadığı durumlardaisegemikaptanı ve acentesininkanıtlanabilir biryöntemle uyarılmaları.

  4. Türk Boğazları bölgesinde demirligemilerietkileyebilecekbüyüklükte fırtına ihbarı durumunda,gemilerinGemiTrafikHizmetleri(GTH)aracılığıyla korunaklı demirlemeve driftsahalarına yönlendirilmesi.

  5. Henüz GemiTrafikHizmetleri(GTH)kapsamı altına alınmamış olantüm karaveiç sularımızın trafikyoğunluğuna göre öncelik verilerekGTHkapsamına alınması.

  6. Ağır denizvehavakoşullarında gemileremürettebat, kılavuz kaptanveyaçeşitli diğer ihtiyaçlara yönelik hizmetverentransferbotlarının hertürlü havakoşulunda hizmetverebilecekşekilde geliştirilmesi.

  7. İdarenin denizkazalarını araştırma birimitarafından hazırlanan raporların buradayapılan tavsiyeveönerilerden vealınacak derslerdenyararlanılması için sektör ilepaylaşılması.

  8. Ofisdenetlemelerininvefiilitatbikatların İdarenin uygungöreceği zamanlardavedahasık yapılabilmesi amacıyla kamuveözel sektör iş birliği ilebirmekanizmanın kurulması vesenedeenazbirdefaolmaküzere acildurumsenaryolarının uygulanacağı birtatbikatın önceden haber verilmeksizinyapılması.

  9. Gemileringeçici demirsahalarında uzunsüre beklemesininönlenmesi; normaldemirsahalarında ise;uzunsüre demirdebekleyengemilerinidaretarafından sürekli kontrolaltında tutulması, demiryerlerindekitüm gemilerinmakineveseyirsistemlerininçalışır durumdaveseyrüsefere hazır olduğunun, personelingemiyidemirdenkaldırmak için sayıca yeterli veyeterlikliolduğunun tespiti ve takibi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!