A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

AMATÖR DENİZCİ VATANDAŞ MI?

07 Ekim 2019, Pazartesi 10:48
reklam yerim makale içi

Yazımın başlığı okuyucuya tuhaf gelebilir. Bir kişinin bir devletin vatandaşı olduğunu hissetmesi önemli bir konu. Kendini vatandaş hissedebilmek için nüfus kağıdının olması yetmiyor. Devletten hizmet alması gerekli. Bunları sağlık hizmetleri, seçme ve seçilme hakkı, güvenlik hizmetleri, adalet hizmetleri şeklinde saymak ve çoğaltmak mümkün. YAŞAM ALANI’nın korunması YAŞAM KALİTESİ’nin muhafazası ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI’da gerekli. Karada yaşayan insanlar için YAŞAM ALANI VE KALİTESİ ile ilgili bir sıkıntı pek fazla yok. Sıkıntı olan alanlar var mı? Var tabii. Ancak Türk Devleti gücünü ve kalitesini bu günlerde o alanlarda ve sınır ötesinde gösteriyor.

Türk Devletinin gücü ve kalitesi Amatör Denizci açısından denize yansıyor mu?

Gazetemizde 30 eylül 2019 tarihinde yayınlanan yazımda, denizcileri;

Denizi kullananlar,

Deniz işçileri,

Denizde yaşayanlar (Amatör Denizciler)

şeklinde sınıflandırmıştım. Denizde yaşayan Amatör Denizcilerin yaşam alanlarının deniz olduğunu belirtmiştim. Bakın bu konuda Anayasa’nın 5 inci maddesi neyi hüküm altına almış.

“V. Devletin temel amaç ve görevleri

MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

Anayasa’nın bu maddesi hükmü ışığında Amatör Denizci’nin durumuna bir göz atalım.

Temel hak ve hürriyetler nedir? Bu sorunun cevabını internetten sorarak doğrudan öğrenebilirsiniz. Ben buradan ayrıntıya girmeyeceğim. Ama en temel hak YAŞAM HAKKIDIR. Kişinin elinden idam cezası dışında alınamaz. Buna bağlı olarak yaşama hakkının kişi tarafından özgürce ve kısıtlanmadan kullanılabilmesi için YAŞAM SAHASI’na ihtiyacı vardır. Kısaca özetlersek, “YAŞAM HAKKI, YAŞAM SAHASINDA ÖZGÜRCE YAŞAMAKTIR.” Bu hak ise Anayasamızın 5 inci maddesinde garanti altına alınmıştır. Hem de ayrıntılara girerek garanti altına alınmıştır.

“Amatör Denizci" ve “Amatör Denizci Toplumunun” önünde SİYASAL engel var. İktidar partisi dahil, hangi partinin programında Amatör Denizci ve Amatör Denizci Barınakları var? Yok. Amatör Denizcinin bu sıkıntısı son 16 yılın ürünü ve her yıl iktidardaki siyasi partinin politikaları nedeniyle artarak devam etti ve bu güne geldi. AdbDer – Amatör Denizciler Barınak Derneği’mizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a Amatör Denizci Kanunu taslağını iki kez verdiğini önceki yazılarımda belirtmiştim. Ayrıca, Akparti’nin Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde az oy almasının nedenlerinden biri olarak DENİZ-İNSAN ilişkisinin kesilmesi olduğunu açıklayan ve sadece bu nedeni irdeleyen bir raporu, Akparti Genel Başkanı sıfatı ile Sayın Cumhurbaşkanı’mıza gönderdik. Ancak bu müracaatlarımızın birinin bile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından okunduğuna ilişkin bir delil elimizde yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini temsil eden çevresindeki kişilerin Bakanlığa bildirim yaptıklarını biliyoruz. Bu noktada da Bürokrasi devreye giriyor. Bürokrasi Cumhurbaşkanı adına iş yapanlardan gelen istekleri bile dikkate almıyor. Doğrudan Cumhurbaşkanının talimatını bekliyor anlaşılan. Tabii, Cumhurbaşkanı adına iş yapanlardan da, partiden de. giden yazılarımızın alındığına dair bir bilgi hiçbir zaman gelmiyor. Bu noktada SİYASET ve BÜROKRASİ sanki birlikte engel teşkil ediyorlar.

Amatör Denizci’nin yaşam alanında EKONOMİK engel ayyuka çıkmış vaziyette. Marinaların ecremisil kira veya kira bedelleri yüzünden uyguladığı AKILLARA ZARAR bağlanma fiyatları, balıkçı barınaklarının iş sahasına girmemesine rağmen marinalaşması ve barınaklara bağlanan Amatör Denizci teknelerine marinaları aratmayacak fiyatlar uygulamaları, devletin bu duruma karşı sağır ve kör olması EKONOMİK ENGEL değil de nedir? Daha da kötüsü Devlet marinalara uyguladığı kiralar ve balıkçı barınaklarını denetimsiz bıraktığı için bu durumun baş sorumlusu durumunda.

Sözü uzatmaya gerek yok. SİYASAL ve EKONOMİK engeller Amatör Denizcinin yaşam sahası olan Denizleri elinden almıştır. Anayasanın 5 inci maddesinde yazılı diğer hususlarda caridir. Amatör Denizci müreffeh, mutlu ve huzurlu değildir. Bu durum sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Amatör Denizcinin maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlanmadığından başka, tam tersine mevcut şartlar yok edilmiştir.

Halen 1 milyon Amatör Denizci hedefine ulaşılmak için çalışılıyor. Bu hedefe ulaşıldığında BİR MİLYON TEKNESİZ AMATÖR DENİZCİ hedefi gerçekleşecek. Barınaksız denizci olmayacağını 23.9.2019 tarihli yazımda yazmıştım. Türkiye’de 180.000 cıvarı Amatör Denizci varken, barınak problemi yüzünden teknesini ve denizi terkeden 60.000 cıvarında Amatör Denizci olduğunu tahmin ettik. Bu durum Amatör Denizci’nin yaşam sahasını terk ettiğini gösteriyor. Halen denizde yaşayanların ise terk-i derya etmesi yakın görünüyor.

SONUÇ : Devlet, Anayasa’nın 5 inci maddesini Amatör Denizci için çalıştırmıyor. Bu durum Amatör Denizci’nin vatandaş olarak görülmediği anlamına gelir. Amatör Denizci vatandaşlık hakkı olarak Türkiye Cumhuriyeti egemenliğindeki denizlerde yaşam hakkını AdbDer – AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ aracılığı ile istiyor. Üstelik bu hakkın verilmesi, başka deyişle barınakların kurulması için devletin para harcamasına da gerek yok. Sadece AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU yasalaşmalı ve kanunun gereği olarak AdbDer’e yetki verilmeli.

Ya bu hak Amatör Denizci tarafından alınacak, ya da bu hak verilecek. Bunun başka çaresi yok. Veya Devlet Amatör Denizcileri vatandaşlıktan çıkartacak. Vatandaşa hakkını vermek veya vatandaşlıktan çıkartmak. Hangisi kolay?