A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…

01 Temmuz 2023, Cumartesi 09:31
1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…
reklam yerim makale içi

Gazetemiz araştırmacı denizci mühendis yazarlarımızdan Birol Çetinkaya nin .yazılarına  binaen idare tarfından gerekli  düzenlemeler getirilmiştir

Gazetemiz diğer bir taraftan her zaman Devletimizin  Gönüllü yaninda olup kamu görevi de üstlenip üzerimize düşeni her zaman gazete olarak yapmaya hazırız.

 

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.
Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.
 

Türk denizciliğinin gelişmesinin ve ekonomik kalkınmanın temellerini atan bu kanun ile denizlerimizde her türlü yük ve yolcu taşıma hakkı, kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri Türk gemilerince yapılmaya başlanmıştır.Hiç araştırma yapmadım ama iki türk limanı arasında olmayacak bir iş tabiyki ama Yabancı Bayraklı bir gemi Türk Bayraklı bir gemi bulunmadığı zaman arada sızma yapılıyormu bunların kontrolleri sağlanıyormu Merak ettim araştıracağım bu konuyuda .
Kabotaj Hattında çalışan Gemilerde çalışan personel yok sayılacak derecede az nedeni Gemiadamlarına verilen ehliyetler üst kademede olan Kaptan ,Çarkcıbaşı eksiği çok Ehliyetlerinde karman çorman olması kapotaj yada Liman seferlerinde çalışan bir Geminin 40 kw !tan sebep çarkçıbaşı ehliyeti eksik kw olduğundan sebep ,1637 Gross olan bir gemide gemi Kaptanının 1600 Gross ta kabatoj hattında çalışabilmesi 37 Gross ‘tan sebep çalışamaması ne kadar basit bir konu Kaptan piyasada bulunmayışından Gemi sahibi kıldan tüyden konullar için geminin ticari faaliyetinin durması,beklemesi ,Yurt dışında dahi karışıklığı dahi konu olan bu ehliyetler yeni düzenleme ile Nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu konuda önümüzü açtı ise .Dahili Hatta çalışan bir gemide çalışacak gemiadamlarına ayrıcalık getirilmelidir.
Kabotaj seferi,Liman seferi Hariç ,Uzak sefer Yapan Gemillerde çalışılması tamamen personelin isteğine bağlıdır ,Bu seçim ölçütlerinin saptanması,Tamamen personelin kendi insiyatifinde bir durum ,şöyle ki Kimi personel İngilizcesine ,ISM Evraklarının işleyişine ,kimisi Mesleğine Güvenemediğinden ,Kimisi uzak seferin stresini ,yaşamak istemeyişinden dolayı insan kaynağı seçim süreci aşamaları donatan ve işletmetmecileri , Bu karmaşıklık yüzünden uzak sefer yapan Gemide çalışan ile yakın çalışan personel aynı uluslararası Gemi dontımında safe maning sertifikasında II/II Kaptan ikinci kaptanda da II/II oldumu yandın iki ehliyette aynı isterse ikisinin ehliyeti de gemide Kaptan yeterliliğinde şimdi bu durumda kabatoj hattında hem bu ehliyette personel bulacaksınız hemde aynı parayı vereceksiniz.Kabotaj seferi yapan Türk Bayraklı Gemilerin Personel yönetim, politikaları tekrar incelenmelidir.

Personel müdürlerinin zaten piyasada zor bulunan personeli bulup gemiye göndermeleri de göz ardı edilmemelidir.
Bu nedenle işe alma ve yerleştirme süreci ve bu sürecin doğru bir biçimde yürütülmesinin işletmeler için hayati bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Görev içeriğinin ve sorumlulukların fazla olduğu ve nitelikli insan kaynağının istihdamını gerektiren pozisyonlar için işletmenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda istihdam politikalarının oluşturularak işe alma ve yerleştirme sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İnsan kaynağı gereksiniminin karşılanması sürecinde işletmenin izleyeceği istihdam politikası önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda, bu süreci yürütecek olan yöneticiler ya da danışmanlık şirketleri açısından da yol gösterici niteliktedir 

Yazımı sonlandırırken , Sevgili Denizci Dostlar ,
Kabotaj Kanunu, yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk denizciliğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.
Günümüz koşullarına uygun yeni bir Kabotaj Kanunu hazırlanmalıdır. Kanun’un dili eskimiş, anlaşılması zorlaşmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında mevcut bazı meslekler günümüzde ortadan kalkmış, bu arada yeni meslekler ortaya çıkmıştır
Kabotaj hattında çalışacak personel yetersizdir. teknik imkân ve kapasitesiyle yerine getirilemeyen Personel istihdam işleri göz önüne alındığında Personellerin Ehliyetleri değilde işi yapıp yapamayacakları durumlarda söz konusu, Armatör görünürde ben paraya acımıyorum benim acıdığım bi şekilde ehliyet almış gemiye gelmiş adama elinden hiçbir iş geldiğini duydukça her arızada gemiye servis elemanı çağırdıklarından bu ehliyetler sadece gemiyi kaldırmak için veriliyorsa biz armatör olarak ne yapabiliriz deniyor ve kısa zamanda bu ehliyet konusun tekrar konuşulup ,düşünülmesi gerektiğini vurgululuyorlar.Kabaotaj seferinde çalışan gemiller kapsamına alacak şekilde genişletilmelidir. Benzer şekilde yeni ortaya çıkan meslekler dikkate alınarak meslek bazında da istisna hükümler getirilebilir. Bu çerçevede istisnaların kullanılması için Cumhurbaşkanına yetki veren hükümler ihdas edilmelidir. Bununla birlikte Kanun’da istisnaların çerçevesi açık bir şekilde çizilmelidir.
Uluslararası sefer yapan gemi ile .Ayn ıözellikte başka bir Gemi Liman Seferi Çalışıyor Liman seferi yapan geminin Kaptanı da uzak sefer yapan geminin istemiş olduğu rakamlardan bahsedildiğini anlatıyor armatörler bunun giderilmesi için verilen safe maning sertifikasında radikal bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini hatta benim bir çarkçıbaşım var ehliyeti 750 kw ama 10000 kw lık gemide her seyden anlıyor yapıyor bize ehliyet değil içindeki kalifiyeli elaman önemli diyorlar .Ehliyet tabiyki önemli ama kapotaj seferlerinde 200 kw 200 gross gibi arada kalan bir değer varsa idare olarak izin verilmesini talep edip değerlendirilmesini Kabatoj seferleri  için dile getirmektedirler.
Kanun’a aykırı davrananlar için caydırıcı miktarda idari para cezaları uygulanmalıdır. Kaptan, donatan ve gemi işletmecisi ,donatan için geminin tonajına göre belirlenen bir tarife üzerinden idari para cezaları tespit edilerek uygulanmalıdır.
Toplumda denizcilik kültürünün geliştirilmesine ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağından Kabotaj Bayramı”nı faaliyetlerde bulunulması gerekmektedir.

“Denizciliği Tanıtmak, Sevdirmek ve Yaygınlaştırmak” Gerekmektedir .Denizcilik Fakültesinden Dönem arkadaşımın Gemlik Liman  Başkanlığında Sörvey Uzmanı olarak görevli Kaptan Ömer Gayır Arkadaşımızın girişimleriyle Gemlik’te Bir okula Denizciliği aşılamak ve sevdirmek amaçlı Önderliğini yaptığı okulun tüm Bando Takımı İhtiyaçları karşılanmış tüm Bayramlarıda Çocukları sevindirmiştir.Belki Aralarında Yeni Kaptanlar ,Baş Mühendisler Çıkacak çocuklarımıza Denizciliği sevdirdiği için ve Bu imkanları sağladığı için kendilerine teşekkür ederiz .
Halkımızın denizci bir toplum olabilmemiz için her kesiminde Denizcilik bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bunun için eğitim sistemimizde gerekli düzenlemelerin yapılması, medya aracılığı ile denizcilik bilincinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Coğrafya derslerinde çevre denizlerimiz, özellikle Ege Denizi adaları kapsamlı bir şekilde incelenmeli, Deniz Yetki Alanları ve deniz zenginliklerimiz ve bunların ekonomiye katkısı en iyi şekilde öğretilmelidir. Tarih derslerinde Deniz tarihine özel önem verilmelidir.

“Türkiye’nin sayıca çok elemana değil, uluslararası alanda hizmet verecek nitelikli, iyi yetişmiş denizciye ihtiyacı var. Her eğitim kurumu için yüksek maliyetli altyapı ve donanım ihtiyacı var.Kabotaj seferi yapacak yapan dahili hatta çalışan Gemilerin sahipleri Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlarını Öğrenciler daha okulundan mezun olmadan kapmalı yetiştirip piyasaya bilgili ,tecrübeli eleman yetiştirmeli Gemi işleticilerinin stajyer istihdamı devlet tarafından teşvik edilmeli.
Denizcilik meslek liselerinin öğrenci seçim kriterlerinin tekrar belirlenmesi gerekir.Deniz hayatına daha kolay uyum sağlayabilecek, gençler seçilmeli ve okullara alınmalı.Meslek liseleri özerk ve münhasır sınav ve seçim yöntemleri uygulamalı. Mevcut sistem uygun değil. 


Kabotaj Seferi ve Liman Seferi Yapan Gemillerde Gross ve KW Sınırlamalarına takılmayalım Uluslararası sefer yapan Gemileri Kabotaj sefer yapan gemiler gibi düşünnmeyelim, 100 kw 100 Gross takılmamak gerekir ,bence Ticari faliyeti engellemeden minimum personel taşıma kapasitesini tam ve eksiksiz sağlayarak Bir çözüm üretmek gerekir ,Bunun yanında mağduriyeti yaşayan insanların uğraşılarını fırsata çeviren Armatör tespit edilirse sürekli aynı hatayı tekerrür ettirirse gerekli en ağır cezaya çarptırılmalıdır ki başkalarına topluca sağlanan hakları gasp edip iyi niyeti zorlaştırıcı duruma sokmayalım 
Denizcilik Bakanlığı” gibi bütünleştirici bir kamusal otorite tesis edilmesinin de gerekli olduğunu ayrıca ifade etmeliyim.

Gemi Makinalları İşletme Mühendisi / Birol Çetinkaya 
Pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarınız kolayına olsun. Selametle…
 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.