A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

BU TEKNENİN BURADA İŞİ NE ?

13 Şubat 2023, Pazartesi 12:38
BU TEKNENİN BURADA İŞİ NE ?
reklam yerim makale içi

Bu yazımda Boğazlardan uğraksız transit geçiş yapan gemilerle, burun buruna gelen yolcu taşıyan şehirhatları vapur ve motorlarımızın Allah göstermesin herhangi bir kaza halinde kimin ne yapacağı hususunda tespit etmiş olduğum eksiklikten bahsetmek istiyorum .Yüzlerce yolcu taşıyan gemillerimizdeki can yelekleri ,can simitlerinin nasıl giyileceği çarpışma halinde neler yapılması gerektiği biliniyor mu ? Vapurlarda her alanlara  tv konmuş, fakat tv ekranında sürekli İBB şunu yaptı bu işlemi yaptı gibi sürekli reklam, sürekli reklam veriliyor .Bir Allah kulunun aklına gelipte Can ve Mal güvenliği açısından uçaklarda olduğu gibi acil durumlarda ne yapılacağı reklam yerine eğitim amaçlı vapuru tanıtıcı ,yangın esnasında ne yapılacağı, yangın pompasının nerede olduğu ,vapurun nasıl terk edilmesi gerektiği ,denize insan düştüğünde ilk müdahele ne yapılmalı gibi bilgiler içermeli vapur iskeleye varıncaya dek hazır eğitim programları hazırlanmalıdır.

Denizcilik mesleğindeki tehlikeler diğer birçok mesleğe kıyasla çok daha fazla olduğu bir gerçektir. Denizde birçok kaza meydana gelmekte ve bu kazalar sonucunda yaralanmalar ve hatta ölümler meydana gelmektedir.

Yolcu gemilleri yıllık sörvey ve denetimlerden geçiyor yalnız ,gemi personelleri gerçekten eğitim ve talimlere aşina mı ? Gemiller sürekli yolcu taşıdığından ötürü personellerin çıkan yangın ile nasıl mücadele edileceği, denize biri düştüğünde ne yapılacağı,geçmiş yıllarda yaşanan tecrübelerden ders alınarak dümen kitlenmesinde emergency nasıl müdahale edileceği hususunda talim uygulamalarında yangın söndürme teçhizatları ve sistemleri devamlı kontrol edilip kullanımlarını personellere öğretilmelidir.

Gemide eğitim ve talimler ciddi olarak makine dairesi yangın, aşçıhane yangın, ambar yangın, baş altı yangın, yaşam mahalli yangın, köprüüstü yangın şeklinde farklı mahallerde gerçekleştirilmeli; tüm personelin ilk yardım malzemelerini kullanabilmesi sağlanmalı ilkyardım talimleri ile  birlikte yapılmalıdır. Geminin değişik bölümlerinden yaralı çıkarma talimleri yapılmalıdır. Senaryo gereği denizden birini kurtarma yapılabilir. Listede tanımlı tüm talimler, eğitimler yolcu geminizde yapılabilmelidir. Gemi personelinin el becerilerinin geliştirilmesi ve yatkınlıklarının arttırılması hedeflenmelidir.

Yolcu vapurlarının hepsine yıllık denetim tarihi beklenmeksizin her hangi bir yolcu şikayeti üzerine yangın devrelerinde delik,kurtarma filikalarında uygunsuzluk gibi durumlar sahil güvenliğe ya da Liman Başkanlığına bildirilip gerekli kontroller ansızın bildirim yapmadan sağlanmalıdır.

Denizde hayatımızda karşılaşılaşabileceğimiz acil durumlardan birisi de denizden insan kurtarma durumudur.

Denize birinin düşmesinin pek çok nedeni olabilir. Ayak kayması, dengenin kaybolması, zor deniz koşullarında güvertede tutunulamaması nedenler arasında sayılabilinir.

Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kurallarına Uyalım Uymayanları Uyaralım .

İstanbul Boğazı ya da tarihî ismiyle Bosporus Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran ve Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan boğazlar uluslararası su yoludur. Boğaz, genel olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır ve İstanbul şehrini Avrupa Yakası ve Anadolu (Asya) Yakası olarak ikiye böler.

Şehir içi toplu yolcu taşınmasında, artan şehir nüfusunun taşıma ihtiyacını ekonomik ve çevre bakımından çözen Şehirhatları İşletmesindeki Vapurlar ve Turyol , Dentur deniz yolu ile yolcu taşımacılığı, yapan sektör,kuruluşları İstanbul’Halkının yolcu taşımacılığında Eminönü Üsküdar ve Beşiktaş Hattında oldukça yoğun çalışmaktadırlar , yanaşma kalkmaları diğer iskelelere nazaran Deniz trafiği  açısından yoğun olduğu için,balık tutan tekneler yolcu taşıyan vapur ve motorlara sayısı belli olmayan değişik riskli manevra yapılmalarına neden olmakta bu balıkçı,özel,ve ticari teknelerin yolcu taşıyan deniz araçlarının güzergahlarında sürekli olmaları bazı teknelerin sahil güvenliğin uyarılarına  rağmen bu kurallara uymayan kişiler  gerekli cezai müeyyidenin uygulanması şarttır.

Bu ceza hapis cezası yada, para cezasına çarptırılması şeklinde de uygulanabilir.Teknelerin Yeşil avlanma belgesi olup olmadığına bakılmaksızın ,Yolcu Vapurlarının  manevra sahasına Denizde Çatışmayı Önleme tüzüğüne göre iki ayrı bölümde ele alınmalıdır. Birincisi, denizde çatışmayı önleme işaretleri, diğeri de denizde çatışmayı önleme manevralarıdır. Tekneler Mümkün olduğunca yolcu gemilerinin manevra sahasının uzağında olmaları gerekmektedir.

Kaptan, denizde çatışmayı önleme kurallarını mevcut tüm şartları ve tehlikeleri düşünerek, çatışmayı engellemek için gerekeni yapmalıdır. Çatışmayı önlemek için alınabilecek bir tedbir varken denizde çatışmayı önleme kurallarına uyulduğu ileri sürülerek bu tedbirin alınmaması gemi adamı veya Gemi işletenini de bu sorumluluktan kurtaramaz.

Liman Başkanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Yönetmelik tarafından belirlenen denetim kontrol bazlı ulusal ve uluslararası kurallara göre Gemi ve liman belgelerin teknenizde incelenip görüş bildirmek ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile koordineli denetimleri yapacağı göz ardı edilmemelidir.

Boğazda tekne kullanan denizci dostlarımız marmara rotası içinde boğaza hangi kıyıdan girmeniz ve en az akıntıdan etkiyi almak için boğazın coğrafyasını iyi inceleyip planlamayı ona göre yapmalısınız.

Ama gemi trafiğinin içine girmeden kenardan gitmeniz ve özellikle Eminönü-Beşiktaş iskeleleri olmak üzere yolcu taşıyan yoğun deniz trafiği olan Vapurların olduğu olası risk oluşturan kazaya sebebiyet vermeden boğazda sektörün yönlendirmesiyle yada kendi alacağınız doğru karar ile güvenli müsait bir sahile geçmenizi öneririm.

Halka hizmet etmekte olan kuruluşların Şehir Hatları TURYOL , DENTUR gibi uzun yıllardır var olan köklü kurumların Yöneticilerinin Kazalar oluşmadan önce Denizde çatışmayı önleme kurallarına riyayet edip kazaya sebebiyet verecek olan kişi yada kurumları gerekli önlemleri almaları için uyarması bildirim yapması gerekmektedir.

Özellikle yoğun deniz trafiği yoğun hatlarda çalışan vapurlar için Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde 3 gemici yeterli görülse de emniyetin arttırılması maksadıyla her bir vardiyada en az 4 güverte tayfasının görevlendirilmesini sağlayacak düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergede gemilerin gemiadamları ile asgari donatım kriterleri belirlenirken yapılan işin seyir sahasındaki gemi trafiği, iş yükü, çalışma ve dinlenme sürelerinin dikkate alınmalıdır.

Köprüüstüne gemi kaptanına ziyarete gelen misafirler, Kaptanın dikkatinin dağılmasına ve konsantrasyonunun bozulmasına neden olabileceğinden köprüüstüne görevli harici kimsenin  girmemesi hakkında önlemlerin alınmamasının gerekmektedir.

Boğazdan Transit geçen gemiler yetmezmiş gibi ,Yolcu Gemilerimizi kullanan Tecrübeli Kaptanlarımızın Ramak kala tehlike ile burun buruna gelmesi, Yoğun tempo ile çalışan Gemi Kaptanlarının Boğazın ters akıntılı sularıylamı uğraşmalarının yanında sürpriz nerde önüne çıkacağı belli olmayan teknelerle kazaya sebebiyet vermemek için olağan üstü gayret gösterip stres ,mücadele  yaşadıkları aşikardır .

Bunun yanında Denizcilikten anlamayan insanları yaşanan riskleri yolculara hissettirmeden sunulan hizmetlerden yolcuların memnun olması, önemli hususlardandır.kurum imajını iyileştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmeli ve Kurumların imajı da  büyük önem taşımaktadır.

Bunun yanında Boğazlarda özel özveri ve fazla mesai gözetmeksizin 7/24 çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisimize Kolluk kuvvetlerimize Boğazlarımızda Deniz Güvenliğini sağladıkları için Teşekkürü Borç biliriz.

                  Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

              Su Ürünleri Kanununa ilişkin görevler MADDE 16

 1. Sahil Güvenlik Komutanlığının, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa ilişkin görevleri şunlardır: a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı gemilerinin ve bu gemilerdeki balıkçı personelin belgelerini kontrol etmek. b) Ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetlemek. c) 1380 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak ve bunlar hakkında gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve araçları yetkili makamlara teslim etmek. ç) Uluslararası Atlantik Ton Balıkları Koruma Komisyonunun kararları kapsamında ulusal ve uluslararası sularda denetim yapmak.

            Çevrenin korunmasına ilişkin görevler MADDE 17

             Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerde, ilgili mevzuatta öngörülen kirletme yasağına aykırı eylemleri izlemek, önlemek ve bu konuda gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.

Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna ilişkin görevler MADDE 18

(1) Sahil Güvenlik Komutanlığının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna ilişkin görevleri şunlardır: a) Liman ve kıyı tesisleri ile demirleme yerleri dışında yer alan Türk kıyılarında ve karasularında seyreden ticaret gemilerinin; 1) Yolculuğuna izin verilip verilmediğini,

2) Denize elverişlilik ve tonilato belgesi alıp almadıklarını ve bu belgelerin geçerli olup olmadığını,

3) Bordalarında yükleme sınırı markasının bulunup bulunmadığını,

4) Uluslararası sefer yapan gemilerin 18/5/1968 tarihli ve 6/10027 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesinde ve kabotaj dahilinde çalışan gemilerin 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde öngörülen hadden fazla yük taşıyıp taşımadığını,

5) 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan gemilerde bulundurulması zorunlu olan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün bulunup bulunmadığını,

6) Denizde çatışmayı önlemek için bulundurulması gerekli fener ve işaretlerin mevcudiyetini koruyup korumadığını, 6899

7) 6/4/1952 tarihli ve 3/14831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük hükümlerine uyulup uyulmadığını,

8) Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işler ve yapacakları yolculuklara göre teknik durumları, tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma, yangın söndürme bakımından yeterliliğini koruyup korumadığını,

9) Gemi adamlarının yeterlilik belgeleri ve sayılarını,

10) Gemi ve teknelere yolcu taşımasına izin verilip verilmediğini, taşıma izni verilmişse yolcu sayısını, denetlemek, yeterli bulunmayanların seyrine izin vermeyerek gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili liman başkanlıklarına sevk etmek. b) Çatmalarda ve başka gemilerden imdat işareti alındığında tehlikede bulunanların yardımına gitmek zorunluluğuna uyulmasını sağlamak ve gerektiğinde bu durumu ilgili makamlara bildirmek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatının, Görev ve Yetkileri kurallar Yönetmeliği yukarıda belirtilmiş olup kuralları ihlal eden tekneleri denetleme yapıp uyarı yapıp ceza kesebilirler .Kontroller esnasında sizden istenen Liman evraklarınızı,Tekneyi kullanma belgenizi ve teknenizde bulunması gerekli can kurtarma techizatlarını Sahil Güvenlik Teşkilatına ve Deniz Polisi Kolluk Kuvvetlerine gösterip yardımcı olunmalıdır.

Denizcilik hatayı asla affetmez!!!

Boğazdan transit geçiş yapan bir gemi yolcu taşıyan veya balıkçılık yapan bir tekne ile çatışırsa transit geçiş yapan gemi daima haklı çıkar.

Koca geminin boğaz gibi bir yerde manevra yapmasının ne kadar zor olduğunu ,Transit geçiş yapan gemilere yol vermeyi boğazda yolcu motorları ile karşıya geçenler iyi bilirler seyir halinde rotasını takip eden ufak bir tekne kendinden büyük bir tekneye her koşulda yol verir.

Yatlar emniyetli olduğu takdirde ‘Kıyı Trafik Bölgesi’nde seyir yaparlar ancak trafik ayrım düzeninden kıyı trafik bölgesine geçiş yapan diğer gemiler ile ilgili bir sorun yaşamamak için kuralları iyi bilmek ve takip etmek zorundadırlar.

Ben çocukluğumdan beri deniz ile iç içeyim. Asla ben çok ustayım, süper bir denizciyim diyemem ama kesin olarak kurallara riayet ettiğimi iddia ederim. Deniz kuralları katıdır, Kurallara uyduğunuz sürece kaza riskiniz azalır. Deniz kurallarına uyarsanız Kara'dan çok daha güvenlidir çünkü , denizcilik bilgi ve tecrübe gerektirir.

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.