A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

Denizcilik Sektörünün İlerlemesine Yönelik GEMİMO’dan Dev Hamle

12 Ocak 2023, Perşembe 13:21
Denizcilik Sektörünün İlerlemesine Yönelik GEMİMO’dan Dev Hamle
reklam yerim makale içi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ikinci Başkanı Baş Mühendis Salih BİLAL ile Denizciliğin Dünü ,Bugünü ve Yarınları için yapacakları projeler hakkında  röportaj yaptık. GEMİMO'nun amaçları içerisinde meslek konularıyla ilgili sektörün ihtiyacı olan, ofiste çalışan teknik personel enspektörlerin Ulusal ve Uluslararası eğitimleri alabilmeleri için sektörün duayenleri, Denizci Eğitmenler tarafından oluşan ekip Salih Başkan 18.01.2023 tarihinde eğitim verileceğine dair  duyuruda bulundu.

Eğitim için profesyonel uygunluğun istisnaları da var mı?

Evet.. Yetkili mesleki eğitime uygunluk katılım belgesi verilir. Başvuru gereksinimleri ve nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgiyi Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'ndan öğrenebilirsiniz.

Salih Başkan, odanız önderliğinde gerçekleşecek Denizci Enspektörlere Eğitim Kursunu vermenizin amacı nedir ?

Sektörde ortak bir payda oluşturulması, bilginin paylaşılması bu sayede hem gemi çalışanlarının, hem de armatörün fayda sağlaması en önemli hedefimizdir.

Armatörlerin ofislerinde enspektör olarak isdihdam edilen uzmanların daha verimli ve etkili hizmet sağlanması için performanslarının yanı sıra yeni kurallara uygun stratejilerinin planlanması ,şirket yönetimdeki gemilerin güvenli operasyonları için yol gösteren IMO Kararları'nın gereklilikleri doğrultusunda, güvenlik ve kirlilik karşıtı tüm yönlerin düzenlenmesini ve Enspektörlerin sorumlulukları, önemli acil durumlarda diğer departmanlarla işbirliği yaparak karar alıp, nihai karar verilmesinin tüm aktivitelerin, denetimlerin başında olup Kanun ve Regülasyonlara göre Bayrak Devleti ,Klas Yetkilileri’ne bilgi verilmesi şirket için fon ve kaynak düzenlemelerinin takibi eğitimleri verilerek Enspektörlerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hedef olarak denizci

Salih Başkan, deniz örf adetleri konusunda ne düşünüyorsunuz ?

Gemi adamlarının çalışma ortamında bulunan organizasyon yapısında diğer işyerlerine nazaran farklı olarak hiyerarşik zincire dayalı bir iletişim sistemi yer almaktadır.

Gemi, denizciler için yalnızca bir çalışma alanı değil, aynı zamanda çalışıldığı zaman içinde sosyal hayatında geçtiği yaşam alanıdır. Gemilerde istihdam edilen personeller gemi insanı olarak isimlendirilmektedir.

Hiyerarşik ilişki yapısı, gemi insanlarının derece olarak üstünde bulunan personelden aldığı görevleri yerine getirmesi gerekliliğini meydana getirir. Etkin bir hiyerarşide üstte bulunan personel, astların görüş ve tecrübelerine istinaden onlardan aldığı fikirler ile son kararları verir. Astların düşünceleri önemsenmediği ve empati yapılmadan yürütülen hiyerarşik yapıda yetkilerin kötüye kullanılması olasıdır. Hiyerarşik ilişki zincirinde ast kademede bulunan gemi insanlarının problem çözme aşamalarında bulunmasıyla organizasyon için değerli olduğu hissi verilerek iletişim tatmini sağlanabilir. Gemi içerisinde denizcilerin yaşadıkları iletişim kaynaklı zorluklar ele alındığında bazı gemilerde mürettebatın çok uluslu olmasından kaynaklı yeni bir problem ile karşı karşıya kalınılabilir. Hiyerarşik ilişki zincirinde iletişim doyumu sağlamanın hassas olduğu noktada, denizciler çok uluslu ekipte duygusal yakınlık ve sosyal arkadaşlık bağları kurmakta güçlük çekebilmektedirler.

Gemide Hiyerarşi, gemilerin ve çalışanlarının gemide bulunma amacı üstlenilen deniz taşıma işini can ve mal emniyetini sağlayarak ve çevreyi koruyarak en iyi şekilde yapabilmektir. Gemi personeli gemi içinde gerek iş gerekse ortak yaşamı düzenleyen kurallara uymakla görevlidirler. Kurallara uyulmaması hâlinde ise oluşacak durumlardan sorumludurlar. Bu kurallar şirket emniyetli işletim sistemi yöntemleri, ile belirlenmiştir. Bu kurallar gerek yazılı gerekse de sözlü olarak Kaptan talimatları ve bölüm amirlerinin emirleri ile belirlenmiştir. Gemi iş ve yaşam düzenini belirleyen kuralların oluşturulması, takibi, uyulmaması hâlinde uygunluğun sağlanması, aksaklıkların düzeltilme gerekliliği, gemi adamları arasında bir astlık-üstlük, amir-maiyet ilişkisini zorunlu kılmaktadır. Düzen bu hiyerarşiyi oluşturmuştur. Hiyerarşi ast-üst, amir-maiyet ilişki sıralamasıdır.

Yönetim pozisyonlarında bulunan kaptanın diğer bir görevi aynı zamanda mürettebatı her durumda birbirini destekleyecek uyumlu bir ekip halinde olmalarını ve organize etmesini sağlamaktır.

Gemideki en akıllı kişi olmanıza gerek yok, çünkü denizde çalışmak ortak çaba üzerine kuruludur. Mürettebatı motive etmek için, onlara ve yaptıkları işe saygı duyduğunuzu açıkça belirtmelisiniz.

Ofisten destek

Profesyonel eğitim programının tamamlanmasının ardından Enspektörlerin sahip olması gereken azim, ulaşmak istedikleri konuma ulaşma arzusu ve tabii ki meslek sevgisine de ihtiyaç vardır. Şirketin mutfağında işi öğrenmek insana çok şey kazandırır. Enspektör olarak siz ofiste ya da evdeyken Gemide yangın çıktığında, ya da beklenmeyen bir kaza meydana geldiğinde mürettebata 7/24 ofisten, evinizden acil destek sağlayıp yardım etmenizin mürettebatın gözünden ofisten gelen her türlü desteğin iyi koordine edilmiş çalışmalarını görmek mürettebat için güven ve mutluluk vericidir.

Şirketin mutfağında olmak

Salih Başkan, gemilerde otomasyon, dijitalleşme ve bu dersleri görmeyen makinecilerin otomasyon gemilerinde çalışmaları hakkında kurs açmayı düşünüyor musunuz ?

Temel olarak, denizdeki insanları modern araçlarla, özellikle de similasyonlu eğitim verilerle sürekli desteklemeyi başarmalıyız.Daha sonra hangi verileri topladığımız, nasıl değerlendirdiği sorusunu gündeme getirilmelidir.

Armatör ve mürettebatın ilgi alanları çok farklıdır. Örneğin,Armatör Gemisinin sürekli çalışır halde olmasını ister ulaşım rotasını dikkate alan ve bu verilere para harcamaya istekli şirketler var. Otomasyon gemilerinde çalışmak üzere gerekli sistemlerin eğitimleri personele verilmeli çok daha fazla sistemleri tanıtmalıyız. Bu noktada ticari bir baskı olmazsa eğitilmiş işten anlayan personel karşılığında makinaya ekonomik bir fayda sağlıyacaktır.Yönetim Kurulunun alacağı kararla tabiyki otomasyon eğitimi de verilebilir .

 

Salih Başkan, son olarak okuyucularımıza vereceğiniz bir mesajınız var mı ? Verdiğiniz kaliteli ve bilinçli sunum için teşekkür ederiz. Saygılar, başarılar.

Denizcilik mesleğinin tehlikelerini aşmak için her denizcinin bu tehlikelere karşı eğitimli olması gerekir. Denizde hayatta kalmanın ana unsurlarının bir tanesi de eğitimdir. Gerçek bir acil durum varmış gibi yapılması gerekir.  sizler tarafından iyi bir şekilde öğrenilmesi ve uygulamaların titizlikle yapılması gerekmektedir. Temelleri sağlam atılmış bir meslek elemanının ileride problem çözme yeteneği de kuşkusuz gelişmiş olacaktır.

Bu eğitimlerin ileriki zamanlarda da devam edeceği ve ayrıca daha ileri aşama olarak Makine ve Güverte enspektörleri için ayrı ayrı eğitimler planladığımızın haberini de size vermek isterim.

Bu samimi röportajınız için teşekkür ederiz. Sektör için yaptığınız çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Pruvanız neta olsun.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi

Birol Çetinkaya

Pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarınız kolayına olsun. Selametle…

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.