A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

DENİZDE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ AL SEVENLERİNLE BİRLİKTE KAL

17 Temmuz 2022, Pazar 21:28
DENİZDE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ AL SEVENLERİNLE BİRLİKTE KAL
reklam yerim makale içi

GEMİLERDE Can Kurtarma teçhizatları Kullanımı ve Hayat Kurtaran Role Talimleri

Atatürk’ün ‘’ Denizciliği Türk’ün Milli ülküsü haline getirmeli ve bunu az zamanda başarmalıyız’’ deyişinden hareketle,

Son yıllarda özellikle AB denizcilik politikalarının birçok konuda köklü düzenlemeler getirdiği ve bu düzenlemelerin başında eğitim konularının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu konularda eğitilmiş bireylere sahip olamadığımız takdirde deniz politikalarımızın güncel gelişmelerin gerisinde kalması kaçınılmaz olacaktır.Deniz politikalarımızın en gerçekçi şekilde oluşturulabilmesi maksadıyla eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi dikkate alınmalıdır.

Denizcilik sektörünü gelecek yıllarda bekleyen hiç şüphe yok ki insan işgücünün eğitimi

ve geliştirilmesi ve denizcilikte deniz ve kara birimlerinin donatımı için gerekecek insan

kaynağı ile ilgili tüm sorunların çözülmesidir.

Gemilerde her ne kadar iş emniyetine dikkat ediliyor ve düzgün bir şekilde devamını sağlamak için çaba sarf ediliyor olsa da bilinçli bir şekilde uygulamaya konmadığı takdirde sorun yaşamak kaçınılmazdır. Bu nedenle oluşturulan raporlama sistemlerinden belki de en

önemlileri yaşanılan veya yaşanılması ön görülen olayların şirkete bildirilmesidir.

Uluslararası Emniyet Yönetim Kodun ışığında hazırlanacak bu prosedürün oluşturulmasının

amacı, işletilen gemilerde oluşabilecek eksiklik, uygunsuzluk, kaza ve tehlike yaratan

durumların önlenmesi veya en aza indirilmesi için gerekli önleyici eylemlerin yapılmasını

sağlamaktır.Emniyet Yönetimi Sistemi ‟lerde bir eksikliğin oluşması durumunda yapılacak olanlar; eksikliğin veya uygunsuzluğun sebebinin araştırılması, rapor düzenlenmesi, ilgili ve sorumlu kişilerin tutulan rapor göz önüne alınarak ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetleri planlamaları ve uygulamalarıdır. Limanlarda liman veya klas denetçilerinin buldukları maddeler için ise gemi kaptanı derhal bu raporları oluşturmalı ve aynı prosedürü izlemelidir. Ancak bu genel yöntemi algılayabilmek ve uygulamaya geçirebilmek için eksikliğin her yönüyle iyi tanımlanmış olması gereklidir.

Gemilerdeki mevcut iş emniyet durumunun anlık dikkatsizlik hataları ile bozulabileceği

bilinirken, iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını geliştirmek üzere emniyetli yönetim

sistemine ilave prosedürler entegre etmeye yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi zorunluluk

haline gelmiştir .

Bu yazımda Gemilerde  Can Kurtarma teçhizatları Kullanımı ile ilgili ve Role Talimlarinden bahsedeceğim, 20. yüzyılın başlarına kadar, gemilerin can kurtarma teçhizatı ile zorunlu olarak tedarik edilmesine ilişkin uluslararası bir mevzuat yoktu; denizde insanların ölümü sıradan ve hatta kaçınılmaz bir olay olarak kabul edilirdi.

20. yüzyılın başında, gemilerle ilgili büyük felaketler,ve deniz kazalarının meydana gelmesi ile gemilere can kurtaran ekipmanları sağlamak için özel gereksinimlerin gelişmesine yol açtı. Daha sonra, denizde çalışan insanların hayatlarını korumak için uluslararası mevzuatın oluşturulmasına temel oluşturdular.

Gemiadamının yapmakla yükümlü olduğu görevlerini yerine getirebilecek eğitim ve

kalifiyede olmaları, gemide karşılaşmaları muhtemel problemlerle başa çıkabilmelerini sağlayacaktır. İşinde bilgi sahibi olan gemiadamının kendisine güveni artacağından iş stresi de daha az olacaktır.

Geminin Can Kurtarma teçhizatlarını iyi tanımak,öğrenmek Bir çok tehlikenin size zarar vermesini önleyecektir.Tehlikelere karşı hazırlıklı olmak için Gemilerinizde yapılan güvenlik toplantılarına ve role talimi adı verilen hazırlık çalışmalarına vardiya dışında iseniz sık sık katılmaya özen göstermelisiniz.

 

    Gemideki Role Talimlerin Yapılmasının Amacı Eğitim ve talimlerin önemi.

 

 • Hiçbir meslek tamamen emniyetli ve tehlikeden uzak değildir. Denizcilik mesleğinin tehlikelerini aşmak için her denizcinin bu tehlikelere karşı eğitimli olması gerekir. Denizde hayatta kalmanın dört ana unsurundan birisi de eğitimdir. Birçok denizci, sadece denizde nasıl canlı kalacakları ile ilgili yeterli eğitimi eksik yaptıklarından hayatlarını kaybetmişlerdir.
 • Role cetveli, bir acil durumda veya gemiyi terk durumunda, hangi gemi personeli ve yolcusunun ne yapacağını belirten, iş planlama ve görevlendirmelerinin yazıldığı tablolardır. Bu cetveller, gemi denize çıkmadan önce hazırlanır. Gerekli personel ve görev değişimleri işlenir ve gemide köprüüstü, makine dairesi, zabitan, mürettebat ve yolcu salonları gibi göze çarpan yerlere asılmaktadır.
 • Gemilerde Şirket tarafından ISM manuel’inde belirtilen şekilde geminin özelliklerine uygun olarak personeller için bir role kartı hazırlanır.  Gemi Kaptanı tarafından da sorumlu zabitin hazırladığı role kartları kontrol edilir ve personelin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak öğrenmeli ve öğrenildiğinden emin olmak için role talimlerde doğruluğu teğit edilmelidir.

 

 • Acil durum Alarmları Gemi personelinin acil bir durum esnasında toplanması için, o anki olaya göre değişen alarmlar çalınır. Böylelikle personel toplanma yerlerine giderek hazır olur. Kaptan acil durumun ne olduğunu Telsiz veya dâhili haberleşme sistemi ile duyurur. Eğer gemi terk alarmı verildiyse toplanma yerleri filika mahalleri olur. Gemiyi Terk Kaptanın emri ile gerçekleşir.

 

 • Tüm acil durumlara karşı Gemi Personelinin etkin mücadele yeteneğinin geliştirilmesi, güvenlik teçhizatlarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

 

 • Gemi, Kaptan ve Baş Mühendisi  tarafından planlanan Talim eğitim çalışmaları, ayrıca eğitim oturumları ve tatbikatlar yoluyla gemi mürettebatına Acil durumlarda yapılacak işleri düzenli olarak hazırlanması  Gemi personelinin eğitim ve öğretimine  SMS'e (Gemide Güvenlik Yönetim Sistemine )uygun olarak yapılması sağlanmalıdır .

 

 • ”Role Talimi” uygulamalı eğitim ile gemiyi terk, yangın söndürme, denize adam düştü vb. konular ele alınarak personelin tecrübe kazanması sağlanır. Eğitim ile mükemmele ulaşılabilir .Can kurtarma teçhizatının ve donanımının kullanılmasında eğitilmemiş bir personel, ilk karşılaşacağı gerçek bir emergency durum tecrübesinde, büyük hatalar yapmaya adaydır.

 

Geminin can kurtarma ve yangınla mücadele ekipmanının kullanımıyla ilgili bireysel eğitim ve talimatlar, Gemiye Yeni katılan mürettebata görevlerine intibaklarıyla birlikte emniyet ve çevrenin korunması bakımından bilgi ve talimatlar seyre başlanmadan önce Personele mümkün olan en kısa sürede,Gemiyi tanıması için en geç 3 Gün içerisinde aşinalık eğitimleri verilmelidir.

 

Role Talimlerinde elinizden gelen gayreti göstererek gemiye uyumunuzu biran önce sağlayın.

 

Açıklama: C:\Users\߀\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20220529040040.jpg

 

Can kurtarma araçları gemide açıkta muhafaza edilmektedir. Açık deniz şartlarında, rüzgâr ve rüzgârla gelen deniz suyu serpintileri, kızgın güneş veya dondurucu soğuk bu araçlara olduğu kadar bunları gemiye bağlayan ve indirilmesinde kullanılan donanımları da etkilemektedir. Özellikle kullanılan malzemenin kalitesinin de çok önemli olduğu bu donanımlar çabuk oksitlenmekte ve çürümektedir. Yeterince sık kontrol ve bakımları yapılmayan bu donanımlar acil durumun gerçekleşmesi hâlinde problem çıkartabilmektedir. Geminin terk edilmesi gereken bir acil durumda basit aksaklıklar bile büyümektedir.

 

Can kurtarma araçlarının bakım, tutum ve kontrolleri, Gemi limandan hareket etmeden önce ve sefer süresinde her zaman cihazların çalışabilir durumda ve derhal kullanılmaya hazır tutulmalıdır. Can kurtarma cihazlarının bakım talimatlarının gemide bulunması ve bakımın bunlara göre yapılması zorunludur. Gemide haftalık kontrol olarak,can kurtarma araçları ve denize indirme donanımlarının gözle kontrolü yapılır ve hazır durumda olduklarının görülmesi gerekir. Gemide aylık kontrol olarak,can filikası teçhizatı dâhil olmak üzere bütün can kurtarma donanımlarının kontrolü yapılmalı, tam ve iyi durumda oldukları görülmelidir.

 

Kurtarma ekipmanı sizin güvenliğinizdir!

 

Gemilerde Genellikle, yangın çıkma ihtimalinin zayıf olduğu düşüncesi ile yangına sebep olabilecek unsurlar göz ardı edilmekte ve ön görülen tedbirler alınmamaktadır.Bunun sebebi yeterli bilgi ve sorumluluk içinde davranılmamasıdır.

 

Yangında Acil durum ekiplerinin personeli; yangın ekibi yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma,organizasyon sağlanması konularında can kurtarma ekipmanlarından  yararlanılarak personelleri eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile gemideki diğer görevliler,yangın söndürme alet ve techizatların nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda yangına nasıl müdahale edileceği konularında uygulamalı eğitimden geçirilir.

 

a) Söndürme ekibi,

b) Kurtarma ekibi,

c) Koruma ekibi,

d) İlk yardım ekibi.

 

Yangın oluşturan Bazı Nedenler

- Kusurlu Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Armatürleri

- Sürtünme Sonucu Isınan Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar

- Makine ve Aşırı Isınmış Sıcak Yüzeylerden yağ,yakıt sıvılardan Kaynaklanan Yangınlar

- Kesme ve Kaynak İşleri, Kıvılcım Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar

- Statik Elektriklenme Neticesinde Meydana Gelen Kıvılcımlardan

-  Açık Alevlerle Oluşan Yangınlar

-  Isınan Kablo Yangınları

-  Kendiliğinden Tutuşma Sonucu Çıkan Yangınlar

-  Kimyasal Maddelerin Patlaması, Parlaması ve Yanması Sonucu Çıkan Yangınlar

 

 İnsan Faktörleri

- Bilgisizlik ( Eğitimsizlik )

- Bilinenleri Önemsememek ( İhmal - Lakaytlık )

- Tedbirsizlik ( Gereken Kontrolleri Yapmamak )

- Yere sağa sola atılan sigara izmaritleri

- Kamarada,salonlarda ısınmak için çalıştırılan ısıtıcılar

 

denizcilik sektöründe Gemilerde küçük bir hatanın etkisi çok büyük maliyetlerin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir.

        

  Gemi Talimlerinde Göze Çarpan Bazı Eksiklik ve Aksaklıklar

 • Makine dairesi yangın dedektörü plastikle kapatılmış/makine alarmları kapalı durumda/yangın söndürücü yerinde olmaması
 • Yangın role talimi gerektiği şekilde personelce yapılamaması (personelin konuya aşina olmaması)
 • Yangın hortumunun kullanıma hazır olmaması
 • Emergency yangın pompası ve ana yangın devresinde kaçakların olması
 • Gemide mevcut EEBD türü için yangın eğitim manualinde kullanım talimatının olmaması
 • Rescue Boat motoru 40’ıncı  dakikada çalıştırılabilmesi. Personelde eğitim eksikliği
 • yangın hidrantında salmastrada kaçak olması
 • Ana izolasyon valfi çalışmaması
 • Can filikası indirilmesinde güvensiz operasyon yapılması
 • Yangın alarm sisteminin çalışmaması

Sevgili Meslektaşlarım

Denizcilik mesleğinin tehlikelerini aşmak için her bir denizcinin bu tehlikelere karşı eğitimli olması gereklidir. Denizde hayatta kalmanın ana unsurlarının bir tanesi de eğitimdir. Yangın Techizatlarınının Kullanımı ,Can kurtarma filika’larının Denize indirilmesi bilinmesi gereklidir.

Her meslek grubunda olduğu gibi denizcilik mesleğinde de çeşitli tehlikeleri mevcuttur. Denizcilik mesleğindeki tehlikeler diğer birçok mesleğe kıyasla çok daha fazla olduğu bir gerçektir. Denizde birçok kaza meydana gelmekte ve bu kazalar sonucunda yaralanmalar,ölümler meydana gelmektedir. Ayrıca her kazanın çevreye verdiği zararın yanı sıra maddi birçok zararı da bulunmaktadır.

Oluşan kazalar incelendiğinde birçoğunun insan kusurlarından kaynaklandığı ve yine birçoğunun eğitim ve bilgi eksikliğinden meydana geldiği görülmektedir. Bu tehlikeler önlenemez değildir.

Yaşadıkları dönemi aydınlatan bu müstesna insan sadece o dönemi değil, kendisinden sonra gelen dönemleri de etkisi altında bırakmış İlminden, feyzinden, irfanından etki eden ve Türbesi Üsküdarımız’da bulunan önemli zatlarından Azîz Mahmud Hüdâyî Hz. bu ilim ve irfanını manevi varlığı ile,çok anlamlı olan şu duasıyla  satırlarımı bitirmek istiyorum. Dua Bir İletişimdir

“Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir… Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın!..”

 

Selametle Kalın.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.