A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

Gemideki yangın sizi süpürmeden siz süpürün

04 Ağustos 2023, Cuma 12:38
reklam yerim makale içi

Bilgisizliğin ve Dikkatsizliğin sürtüğü yerleri ,Yangın süpürmeden önlemlerinizi önceden alın,Yangın sizi süpürmeden siz onu süpürün


Saygı Değer Denizci meslektaşlarım Merhaba . Bildiğiniz üzere Denizcilik; zor mesleklerden biridir. Gemiadamı olarak denize çıkan denizciler, gemide karadan uzakta olmanın mahrumiyetlerinin yanı sıra normal insan yaşamından farklı tehlikeleri de yaşamakdadırlar.İşte Bu haftada ki konumuz Gemilerde Yangın Talimleri ve söndürme Techizatlarının yerleri Kullanımları Hakkında ,bilgi edineceksiniz.
1912 yılında Titanic gemisinin batması neticesinde 1503 kişi hayatını kaybetmiştir. Denizcilik tarihinin en üzücü kazalarından biri olan bu kaza, denizcilik için bir dönüm noktası olmuştur. Benzer kazaların tekrar yaşanmaması için Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin ilk şekli 1914 senesinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra sonra 1929, 1948, 1960 yıllarında SOLAS (Safety of Life at Sea) güncellenmiş ve en son şekli 1974 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Günümüzde deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, 162 ülke tarafından kabul görülüp tanınmaktadır (IMO, 1974). Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO-International Maritime Organization) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde gemilerde bulunan teçhizatların, gemilerin işletilmesinin ve gemilerin inşasıyla ilgili çeşitli hususların standartlarının belirlenmesine katkı sağlamıştır.
SOLAS II. Bölüm 15. Yönetmelikte yapılan yasa değişikliğine göre (Denizde Can Güvenliği) Gemilerde bulundurması gereken bilgiler, 5 Aralık 2000 tarihinde benimsenen ve l Temmuz 2002'de yürürlüğe giren Uluslararası Denizcilik Örgütü Önergesi - Denizcilik Güvenlik Komitesi.99 (73) kararlarına göre tüm mürettebata genel yangın güvenliği, pratiği ve önlemleri, yangınla mücadele konusunda yapılması gerekenler, gemi alarmlarının anlamları, yangınla mücadele ekipmanlarının ve sistemlerinin kullanımı, yangın kapılarının kullanımı ve acil çıkış operasyonu ile ilgili bilgiler kesintisiz sürekli anlatılmalıdır. Bunlar, gemi sahibinin ve Kaptan'ın belirlediği dahili prosedür ve kurallar dikkate alınarak yapılmalıdır.
Bununla birlikte teknolojik gelişmeler, gemilerde kullanılan cihazları ortaya çıkarmıştır. Fakat yapılan çalışmalar yeni teknolojik cihazların gemi kazalarının ve insan hatalarının önüne geçmediğini göstermiştir.
Denizde de acil durumla karşılaşan gemilere yardım eli uzanacaktır ancak yerine ve durumuna göre bu yardım uzun saatler hatta günler belki de iş işten geçtikten sonra gelebilecektir. Bu nedenle gemi adamları, gelebilecek bir yardıma bel bağlayamaz; denizin tehlikelerine hazır olmayı ve bu tehlikelerle mücadele etmeyi öğrenmek zorundasınız.

Yangınla; mücadele etmesini öğrenmeniz gereken tehlikelerden sadece biridir. Yangına karşı önlem almak, yangınla mücadele tekniklerini uygulayabilmek en temel beceriniz olacaktır.
 
Gemi yangınını önlemek için bir takım prensiplerin ortaya konması gerekmektedir. Bu prensipler; 
⦁    Emniyet kurallarının belirlenmesi ve yangınla mücadelede canlı kalabilme prensiplerinin ortaya konulması, 
⦁    Gemideki yangında ve yangının önlenmesinde neler yapılması gerektiği konularında gemi adamlarının eğitilmesi, 
⦁    Gemide yangının neden ve nasıl çıkabileceği konularında gemi adamlarının eğitilmesi, 


Yangın söndürme konularında gemi adamlarının deniz görevinden önce eğitilmesidir. Ticaret gemileri büyüdükçe, taşıdığı yük çeşitlendikçe, yük miktarı arttıkça yangın çıkma ve yayılma olayları artmıştır. 
Teknolojinin gelişmesine rağmen, gemi yangınlarını tamamen önlemek mümkün olamamaktadır, ancak yangın oluşumunu en aza indirmek, yangınla mücadelede yeni sistemleri devreye sokmak ve yeni yöntemler geliştirmek konularında, yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. (IMO) Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmalar sonucu SOLAS –74 (Safety Of Life At Sea) uluslararası denizde can emniyeti sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Personel eğitimine önem verilmeli, gemi role talimleri eğitimleri aksatılmadan uygulanmalıdır.
 Gemilerde meydana gelen kazaların en önemli sebeplerinden biri hiç şüphesiz yangındır. Bunun nedeni, yüksek sıcaklık, aşırı miktarda yanıcı yağ ve diğer yanıcı maddelerin varlığıdır.
Bir gemi, yalnızca Yangın Güvenlik Sistemi koduna göre inşa edildiğinde ve ilgili makam tarafından onaylanan gerekli Yangınla Mücadele Donanımlarını taşıdığında uluslararası sularda seyredebilir .
Günümüzde denizcilik sektöründe birçok eğitim yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar: şirket içi veya harici olarak Eğitim Kursları, Bilgisayar Tabanlı Eğitim (Computer Based Training), Simülatör Eğitimi ve Video Tabanlı Eğitimler’dir. İyi eğitimli bir mürettebat; çeşitli işlerin etkin koordinasyonu, acil durumun bertarafı ve gemilerin başarılı bir şekilde görevini tamamlamasında kilit rol oynar. 
Bunlar günlük simülasyon eğitimi ile elde edilebilir. Ancak bu eğitimler çoğu zaman etkili olmamaktadır. Bu nedenle simülasyonlara gerçek ekipman entegre edilerek yüksek kaliteli eğitim platformu olan Gemi Üzeri Eğitim Sistemi (On Board Training System) geliştirilmiştir. Eğitim yöntemleri karşılaştırıldığında gerçek ekipmanla tam olarak entegre gerçekleştirebilen sistem Gemi Üzeri Eğitim Sistemi’dir. Gemi Üzeri Eğitim Sistemi’nin kullanılan en yaygın yöntemleri arasında bir dizi elektronik ders ve çoktan seçmeli testleri olan Bilgisayar Tabanlı Eğitim gelir. Bilgisayar Tabanlı Eğitim’in gerçek ortamda uygulanmasının güçlüğü, eğitimin sıkıcılığı ve motivasyon kırıcı olması eleştirilere neden olmuştur.  
Bilgisayar Destekli Eğitim Denizcilik sektöründe uygulamalı olarak verilen eğitimlerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle nispeten ucuz ve esnek bir eğitim olan Bilgisayar Tabanlı Eğitim popüler hale gelmiştir. Bilgisayar Tabanlı Eğitim tüm konuları kapsayabilir ve denizcinin herhangi bir yere gitmesini gerektirmez. Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi için yalnızca bir bilgisayar ve eğitimle ilgili bir programa ihtiyaç duyulmaktadır.
 Denizci bilgisayarını önüne koyar ve elektronik öğrenme modülü olan Bilgisayar Tabanlı Eğitim programını başlatır. Ders tabanlı bir öğretim yöntemidir. Bilgisayar Tabanlı Eğitim’de denizci bir metin okur veya modern bir versiyonda onunla konuşulan bir metni dinler. Bilgisayar Tabanlı Eğitimler en çok kullanılan eğitim olsa da fiili çalışma pratiğine geçişte tam olarak başarılı olamamıştır. 
Denizcilik eğitimleri arasında en etkili yöntemlerden biri olan talimler uygulamalı olarak yapılan eğitimlerdir. Gemilerde yapılan talimler yangın eğitimleri, hasar kontrol eğitimleri, uygulamalı makine eğitimleri, örnek verilebilir. Gemilerde çıkabilecek yangına karşı mücadele kapsamındaki yangın eğitimleri talimlerde öne çıkan eğitimler arasındadır. Özellikle yangın mal ve can kaybına neden olabilecek olaylar gemilerde sıklıkla karşımıza gelmektedir. 
Bu kapsamda yapılan eğitimlerde personele yangına sebep olabilecek hususlara karşı alınabilecek tedbirler anlatılmalıdır. Ayrıca yangınla mücadele ekiplerine; yangına müdahale usulleri, yangına ilk müdahale kapsamındaki temel yangın eğitimleri, yangına ilk mücadele eğitimleri, ilkyardım ve temel yaşam desteği eğitimleri de verilmelidir.


Gemilerde kullanılan yangınla mücadele ekipmanları şunlardır:
1.  Yangın Geciktirici Perde : Class-A, Class-B ve Class-C gibi farklı perde sınıfları, gemilerde yaşam, makine dairesi, pompa dairesi vb. alanlarda perde yapımında kullanılmıştır. Bu tür perdelerin ana uygulamaları şunlardır: hassas alanlarda yangının yayılmasını kontrol altına almak veya sınırlamak için.Gemi inşaa halinde geminin klass kuralları adına Gemiden sorumlu Gemi inşaa Mühendisleri tarafından süreci takip edillir.
2. Yangın kapıları : Yangın kapıları, yangın geciktirici bölmelere aynı yerden erişim sağlamak için monte edilmiştir. Geri tepme düzenlemesi olmayan kendiliğinden kapanan tip kapılardır.
3.  Yangın Damperleri : Yangına aşırı oksijen verilmesini engellemek için kargo ambarları, makine dairesi, yaşam alanları vb. havalandırma sistemlerinde damperler bulunur. Bunun için yangın damperlerinin açık ve kapalı konumlarının açıkça işaretlenmesi gerekmektedir.Open-Close Markalanmalı ve Genel olarak havalandırma manikaları ve kaporta lastikleri her seferinde Dışa açık alanda olduklarından deniz şartlarından sık sık gözden geçirilmeli ve  yer yer değiştirilmeleri gerekmektedir.
4.   Yangın Pompaları : Yönetmeliğe göre bir gemide ana yangın pompası ile onaylı tip ve kapasitede bir acil durum güç pompası bulunmalıdır. Acil durum yangın pompasının konumu, ana yangın pompasının bulunduğu alanın dışında olmalıdır. Emergency yangın pompasının bulunduğu mahal her daim kuru tutulmalı, boyalı ve bakımlı olmalıdır.
5.  Yangın Ana Boru Tesisatı ve Vanaları : Ana ve acil durum yangın pompasına bağlanan Yangın Ana Boru tesisatı onaylı tip ve kapasitede olmalıdır. Aşırı basıncı önlemek için hatta izolasyon ve tahliye vanaları sağlanmalıdır.
6. Yangın Hortumu ve Nozulları : Gemilerde en az 10 metre uzunluğunda yangın hortumu kullanılmaktadır. Hortumların sayısı ve çapı klass kuruluşu tarafından belirlenir. Gemide kullanılan 12 m, 16 m ve 19 m çapındaki nozullar çift amaçlı tiptedir - Jet ve püskürtme modu.
7. Yangın Hidrantları : Yangın hortumları, su beslemesinin kontrol edildiği yangın hidrantlarına bağlanır. Sıfırın altındaki sıcaklıklardan en az etkilenmesi ve ayrıca hortumların kolayca akuple edilebilmesi için ısı iletmeyen malzemeden imal edilmiştir.
8.  Portatif Yangın Söndürücüler : Yaşam mahalli, güverte ve makine mahallerinde CO2, Köpük ve Kuru Kimyevi Tozlu portatif yangın söndürücüler, yönetmelikte belirtilen sayıda yedekleriyle birlikte bulundurulur.Çelışmış olduğunuz Geminizin Yangın planına bakınız.Her gemi farklı olacağından sayıları dolayısı ile farklı olacaktır.
9.  Sabit Yangın Söndürme Sistemi : Gemide farklı noktalara kurulan ve korunacak mahallin dışından uzaktan kontrol edilen bu tip sistemlerde CO2, Köpük ve su kullanılmaktadır.
10.   İnert Gaz Sistemi: 20000 dwt ve üzeri ham petrol yıkamalı petrol tankerlerinde inert gaz sistemi sağlanmaktadır. IG sistemi, Kargo alanını herhangi bir yangın tehlikesinden korumak içindir.
11.  Yangın Dedektörleri ve Alarmları : Kargo alanı, yaşam mahalli alanları, güverte alanları ve makine mahallerinde yangın algılama ve alarm sistemleri ile herhangi bir yangın veya duman çıkışını en erken haber verecek şekilde bir alarm sistemi kurulmuştur.
12.  Uzaktan Kapatma ve Durdurma Sistemi : Makine mahallindeki fuel oil ve motorin tanklarından tüm akaryakıt hatlarına hızlı kapama vanaları ile uzaktan istasyon kapatması sağlanmaktadır. Makine dairesinde bir yangın çıkması durumunda veya E/R'de sabit bir yangın söndürme sistemini boşaltmadan önce yakıt pompaları, arıtıcılar, havalandırma fanları, kazanlar vb. Çabuk Kapama valfleri ile kapatılır.
13. EEBD : EEBD (Acil Kaçış Solunum Cihazı), yanan veya dumanla dolu bir odadan kaçmak için kullanılır. Bunların yeri ve yedekleri FSS kodunda belirtilen gerekliliklere uygun olmalıdır.
14.  İtfaiyeci Kıyafeti : İtfaiyeci kıyafeti, onaylanmış tipte yangın geciktirici malzemeden yapılmış bir gemide çıkan yangına müdahale etmek için kullanılır. Bir yük gemisi için en az 2, bir yolcu gemisi için en az 4 teçhizat bulunmalıdır.
  Yangın elbiseleri ve ekipmanları
 -Protective clothing  EN 469     - Boots  EN 15090     -Gloves    EN 659      -Helmet   EN 443
 -Hand torch shall be ex-proof  -Yangın Elbiseleri EN 469’A uymalı .Standartlarına uygun olmalıdır. 
15.  Uluslararası Sahil Bağlantısı (ISC) : ISC, gemi yangın pompası sistemi çalışmaz durumdayken ve limanda, limanda veya kuru havuzdayken yangınla mücadele etmek için kıyı suyunu gemi sistemine bağlamak için kullanılır. Ölçü ve ölçüler tüm gemiler için standart olup, gemide en az bir adet contalı kaplin bulunmalıdır.
16.   Kaçış Yolları : Geminin farklı yerlerinde kaçış yolları ve geçitler ile güvenli bir yere götüren merdivenler ve destekler bulunmalıdır. Boyutları ve yeri yönetmeliğe göre tasarlanmıştır.
17.   Değerli Denizci Meslektaşlarım  ,Gemide verilen Eğitim ve talimler ciddi olarak fiili bir şekilde senaryolar oluşturulmalı; Makine dairesi yangın, aşçıhane yangın, ambar yangın, baş altı yangın, yaşam mahalli yangın, köprüüstü yangın şeklinde farklı mahallerde gerçekleştirilmelidir. Tüm personelin ilk yardım malzemelerini kullanabilmesi  sağlanmalıdır. Geminin değişik bölümlerinden yaralı çıkarma talimleri yapılmalıdır. Makine dairesinden adam çıkarma talimi seneryo gereği emergency çıkıştan sedye ile yapılabilir. Listede tanımlı tüm talimler eğitimler gemide yapılmalıdır. Gemi personelinin el becerilerinin geliştirilmesi ve yatkınlıklarının arttırılması hedeflenmelidir.
Denizcilerden genellikle çalışma koşullarında işin istendiği gibi yapılmaması yada eksik yapılması mesleki stres ve mobink gibi baskıya karşı uzak davranışlardan kendimizi daha duyarlı hale getirmeliyiz. Personellere konu ne olursa olsun Kaba ,saba konuşmamak gerekmektedir .
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz . Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görünür.Yani demek istenen şudur Bir kişinin karakteri hakkında malumat sahibi olmak isteyenler, o kişinin sözlerinden ziyade gerçekleştirdiği eylemlere bakmalıdır.
İş verdiğiniz alt Personellere Bağırmadan ,Nazik ,ve kibarca anlaşılır bir ses tonuyla Denizcilik  mesleğini bilhassa bu mesleğe yeni başlayan personelleri ürkütmeden sevdirerek mesleği severek öğretip,Türk Deniz Ticaret Filosuna yeni dinamik neferler yetiştirmek her Türk vatandaşının aynı zamanda vatandaşlık görevlerinden biridir.Denizcilik örf,adetlerine Gemide uyumu ve hiyerarşik kuraların gösterilmesini evvela kendimiz örnek davranışlarımızla rol model olup doğru davranışları sergileyerek daha sonra yeni yetişen personelden, Gemiye uyum sağlamanın yollarını personellere aşılamaya çalışalım ,daha sonra eğitim verdiğimiz personeli izlemeye alalım arada eksi artı yanlışlar olabilir yanlışları tespit edince uygun dilde uyaralım .Personeli denize kazandırmak için fırsat verip zamana yaymalıdır .çalışmalarınız olumlu neticelerin alınmasında fayda sağlayacaktır.
 

HORTUMLAR, NOZULLAR VE HİDRANLAR

Yangın hortumları ve nozullar özenle kullanılmalı, bakımları iyi yapılmalı ve düzenli olarak test edilmelidir. Test ve bakımın kaydı, geminin Gemi Güvenlik Kayıt Defterine kaydedilecektir.
Dolu hortumları özellikle bükülmüşken pürüzlü yüzeyler üzerinde sürüklemekten kaçının. Hortumlar, hidranttan çıktıktan sonra güverteye ilk temas ettiklerinde sürtünebilir ve bükülebilir ve bu nedenle, bunu önlemeye yardımcı olacak düzenlemeler yapılmalıdır. Hidrantları yavaşça açarak hortumu ani darbelere veya zorlamalara maruz bırakmayın.Yangın hortumları ve nozulları sadece yangınla mücadele ve yangın talimleri sırasında kullanılmalıdır. Başka bir amaç için kullanılmamalıdırlar.
 Yangın Hortumları ,Bazı Gemilerde Ambar yada Güverte yıkamaları için kullanıldığına zaman zaman rastlayabiliyoruz .Yangın hortumlarının gemiyi herhangi bir yangın durumunda ve karşılaşacağı dış denetimlerde de Gemiyi zor durumda bırakabilir.Yangın Dolabından alınan Yangın Hortumları Acil bir durum olmadığı sürece sadece talimlerde kullanılmalı, Talimden sonra Makinadan alınan hortum varise tekrar makinaya konmalıdır ,Benzer durumlarin önlenmesi için emniyet zabitlerinin aylık kontrollerinde titiz olmaları ve eğer  kötü durumda olan Yangın hortumlarını talim testler hariç asla kullanmamamalı aksi bir durumla karşılaşılırsa durum derhal Kaptana haber verilmelidir.
 
ACİL DURUM PLANLAMASI İÇİN IMO GEREKLİLİKLERİ
IMO Res.A.1072 (28) Gemide acil durumlar için entegre bir acil durum planlaması sisteminin yapısı için gözden geçirilmiş kılavuzlar, gemilerde kullanılmak üzere acil durum planlarının hazırlanmasına yön verir. Kararın belirtilen hedefleri, şirketlerin temel denizcilik sözleşmelerinin ilgili gerekliliklerini uyumlaştırılmış ve yapılandırılmış bir acil durum müdahale planına iletmelerine yardımcı olmayı içerir.
Denizde ortaya çıkan acil durumların çeşitliliği göz önüne alındığında, gemi mürettebatı tarafından kabul edilme olasılıkları daha yüksek olduğundan ve gerçek bir acil durumda kullanımları daha kolay olduğundan, uyumlaştırılmış acil durum planları yararlıdır.

KİŞİSEL KORUNMA EKİPMANI

Kişisel Korunma Ekipmanı kendi başına kazayı engelleyemez ancak kazanın gerçekleşmesi durumunda yaralanmanın azaltılmasını sağlar. Bunun dışında, kişisel korunma  ekipmanının düzgün kullanılmaması, tam oturmaması ve iyi kondisyonda olmaması durumunda, kendi başına bir tehlike durumu teşkil eder.Şirket, gemi personelinin kullanımı için güncel uluslararası ve yerel kurallara uygun kişisel korunma ekipmanı sağlanmalı. Kişisel korunma ekipmanı, mesleğin doğasına uygun olmalıdır.

Ekipmandaki herhangi bir arıza, Güvenlik Zabitine haber verilmelidir. Gerekli olduğu yerde ve zamanda kişisel korunma ekipmanının kullanılması bireyin kendi sorumluluğundadır.Bu kurallara uyulmadığı bir kaza durumu, sigorta kapsamı dışında kalabilir.Kişisel koruma ekipmanlarının envanteri geminin Güvenlik Kayıtları Dosyasında tutulmalıdır.

Sorumlu kişi, aşağıdaki durumlar hariç hiç bir çalışmaya izin vermemelidir:

⦁    İşi yapacak kişinin uygun koruyucu giysi ve ekipmanları giydiği,
⦁    Tehlikeye maruz kalabilecek diğer kişilerin aynı korumaya sahip oldukları
⦁    Koruyucu giysinin iyi kondisyonda ve çalışabilir durumda olduğu
⦁    Uygun kişisel koruma ekipmanı olmadığı sürece, işe izin verilmemelidir.

Kişisel Korunma Ekipmanı hakkındaki şirket gereklilikleri, istisnai durumlar haricinde, gemide çalışan tüm personel için geçerlidir.Kişisel Korunma Ekipmanı giyilmesinin reddedilmesi durumu Şirket Yönetim Sistemi Manuali çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Kişisel Korunma Ekipmanı giyme gerekliliği olabilecek herkese kullanımı hakkında sahip olması gereken eğitim verilmeli ve kullanımı kısıtlayacak herhangi bir konuda tavsiyelerde bulunulmalıdır. Bakım/Tutum veya kullanım hakkında gerekli talimatlar ekipmanla beraber ya da ekipmanın bulunduğu yerde güvenli bir şekilde bulundurulmalıdır. Personel çalışma saatleri içerisinde şirket tarafından sağlanan tulumu giymelidir. Personelin uygun kıyafeti giymediği durumlarda kıyı yüklemeleri kesintiye uğrayabilir ve/veya yükleme/boşaltma işlemi başlamaz. Kişisel Korunma Ekipmanı siparişi verirken sertifikası olması gerektiğine ve üreticinin markalanmış olduğuna dikkat edilmelidir. Yalnızca orjinal ve sertifikalanmış kişisel korunma ekipmanı sipariş edilmelidir.

GEMİDE BULUNAN HERKES GEMİNİN VE GEMİDEKİ ÇALIŞAN PERSONELİN EMNİYET İÇİN POTANSİYEL OLARAK MÜCADELE EDECEK, YANGINA SEBEP OLABİLECEK TEHLİKELERDEN BİLİNÇLİ OLARAK UZAK DURMASI VE YANGIN DURUMUNDA HER AN MÜDAHALEYE HAZIR OLUNMALIDIR.

Güverte ve makine dairesinde çalışan personel, kazara olan yanma ve haşlanmalara karşı uzun kollu tulumlar giymelidir.Pamuklu kıyafetler güverte, makine dairesi ve diğer  sıcak bölgelerde çalışırken giyilmelidir. Kısa kollu ve naylon/sentetik tulumlar giyilmemelidir. Bunlar yangın durumunda giysinin erimesi ve deriye yapışması gibi çeşitli zararlara neden olur. Sadece şirketin sağladığı tulumlar kullanılmalıdır. İş kıyafetleri düzenli olarak yıkanmalı ve iyi durumda tutulmalıdır.
⦁    Tüm yüzük ve takılar çıkarılmalı
⦁    Tüm düğmeler iliklenmeli ve uzun saç toplanmalı
⦁    Giyim düzgün / deliksiz ve yırtıksız sıkı geçme olmalı
⦁    Kollar katlanmamalı ve sıcak havada bile olunsa ön taraf bağlanmalı

Kıyafet temiz tutulmalı. Yağa veya kimyasala bulaşan kıyafet yıkanmalı veya yoksa herhangi bir yangın riski ve deri tahrişini önlemek için yeterli miktarda temizlenmelidir.
 

Nefes Alma Aparatı
Nefes alma aparatı testleri ve kontrolleri emniyet yönetimi sistemi kontrol listesine göre yapılmalıdır Eğer gemi sıcak hava sıcaklıklarından soğuk hava sıcaklıklarına doğru gidiyorsa sıcaklık değişimine göre silindir basıncı düşürülmelidir. Bu durum dikkate alınmalıdır ve gerektiğinde silindir basıncı tamamlanmalıdır.
⦁    Zehirli ve aşındırıcı kargo hortumu bağlanması, sökülmesi ve örnek alınması
⦁    Kargo ve yakıt kaçakları
⦁    Yangın durumlarında kullanılmalı ama sınırlandırılmamalıdır.

Tüm mürettebat nefes alma aparatının test ve takılma prosedürüne aşina olmalıdır.
Aşağıdaki tehlikelerden dolayı gemilerde sakal yasaktır;
⦁    Yüz maskesinde düzgün olmayan sızdırmazlık
⦁    Kimyasallardan kaynaklanan esneklik
⦁    Parlamalardan kaynaklanan yanıklardan dolayı.

Mürettebat aşağıdaki basit hava tüketim hesaplamasını bilmelidir.
Silindirdeki yaklaşık serbest hava miktarı = silindir hacmi x bar cinsinden silindir basıncı
Örnek:
    Tüp hacmi 6 litre
    Tüp basıncı 300 bar
    Serbest hava miktarı = 6 x 300 = 1800 litre
    Ortalama hava tüketim miktarı 40 litre / dakika civarındadır, bu yüzden bu tüp
    1800 / 40 = 45 dakika kullanılır.

Buna rağmen kalan son 50 bar emniyetli atmosfer alanına gitmek için kullanılmalıdır. Bu da nefes alma aparat seti yaklaşık olarak 7.5 dakikalık emniyet rezervine sahiptir anlamına gelir. Nefes alma aparatının ıslığı duyulduğunda, mürettebat hemen emniyetli atmosfere gitmelidir.
Bu maskeler taze hava kaynağı veya mevcut taze hava değildir, nefes alırken buhara maruz kalırsınız. Herhangi bir kaza ve veya felaketi önlemek için yüz maskesi / filitreli maske Bulundurmak ve kullanımı yasaklanmıştır.”
Gemiler ve yaşamların yitirilmesindeki en ciddi etken yangındır. Denizdeki yangın olaylarının büyük bir bölümü gerekli önlemlerin alınmaması dolasıyla oluşmuştur.
    
Gemideki her personel regülasyonlara gerekli önemi verip yine bu regülasyonlar dahilinde hareket etmelidirler. Yangını önlemedeki en önemli unsur kişilerin konu hakkındaki bilgileri ve gelişen emniyet farkındalıklarıdır. Yangın yakıt ve oksijenin uygun atmosferik koşullarda yeterli ısıyla maddenin tutuşma ısısına ulaştığında meydana gelir.

Yangın, üçgeninin her hangi bir elemanının eksikliği yada direk olarak kimyasal reaksiyonunun engellenmesi durumunda başlayamaz, eğer ortamda bir yangın uygun koşullar doğrultusunda başlamış ise bu faktörlerden birinin bile devre dışı bırakılması sonucunda devamlılığını sağlayamaz.


YAKIT Isındığında ortama yanıcı buhar veren katı, sıvı yada gaz olan her madde yakıttır. Örneğin, kağıt, odun, karton, boya, yağ, asetilen, vb.

OKSİJEN Yangının başlaması için havadaki oksijen miktarı yeterli miktardadır.

ISI Yangının başlayabilmesi için ısının kritik sıcaklığa yani maddenin tutuşması için gerekli olan enerjiyi sağlaması yeterlidir. Yangın başladıktan sonra artık ısı enerjisini kendi sağlamaktadır.
Isı kastende sağlanabilir, istenmeden de sağlanabilir. Örneğin mobilyaya, perdelere yada kağıt malzemelere yakın konulan ısıtıcılar veya kağıtlarla etrafı kaplanmış bilgisayarlar. 

Kuzine Yangınları
Genel olarak kuzine yangınlarının çıkış sebepleri arasında yemek yağlarının tutuşma sıcaklıklarına kadar ısıtılması sebep olarak gösterilebilinir. Aşırı ısınmış yağdan çıkan buharlar yanmaya musait bir halde tehlike teşkil ederler taki soğuyana kadar. 
Ciddi ölçekteki yangınların çıkış sebebi genel olarak fritözlerdeki yağın tutuşması ile oluşmaktadır. Fritözlerin kullanımı gemilerde yasaktır.
Ocakların yüzeylerinde, havalandırma ızgaralarında ve bacalarında biriken yağ sadece kendiliğinden tutuşmaya sebep olmaz aynı zamanda yangının kolayca yayılmasıınıda sağlar.Bu yüzden bu yüzeyler düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

Her hangi bir güç kaynağına bağlı ocak, plaka ve diğer kuzine ekipmanları temizlikleri sırasında güç kaynaklarıyla olan bağlantıları kısa devreyi önlemek için kesilmelidir.

Kuzine yangınlarında tercih edilen metotlar, yangın battaniyesi veya kuru toz kullanılarak ile yangını boğarak söndürmektir. Kesinlikle sulu yangın söndürücüler kuzine yangınlarında kullanılmamalıdır. Bunun sonucunda çünkü “boil over” oluşarak yangının daha çok yayılmasına sebebiyet verilebilir. “Boil over” ihtimali olmasına karşın Köpüklü yangın söndürücüler tamamen eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. 

Aşçıbaşı ve kamarot kuzine terk edilmeden önce ocak ve diğer elektrikli gereçlerin kapatılmasından sorumludur. Aynı zamanda ocakların, sıcak plakaların ve havalandırma çıkışlarının yağlı olmadığından emin olmalıdır.

Elektrikli gereçler ıslakken kullanılmamalıdır. Her temizleme ve yıkamadan sonra gereçlerin tamamen kurutulduğuna emin olup daha sonra fişe takılmalıdır. Islak bir şekilde bu ekipmanların kullanılması elektrik yangınlarına ve elektrik çarpılmalarına sebebiyet verebilir.

Yangını Önleme - Boyalık ve Kimyasal Depolar

Bir çok boya oldukça yüksek seviyede uçucu ve çözücü maddeler içermektedir. Eğer boya kutuları tamamen kapatılmamış veya zarar görmüş ise yanıcı buhar ortamda birikebilir. Tüm boya, tiner, katkı, ve kimyasal maddeler ağır hava koşullarına uygun bir şekilde depolanmalıdır. 

Yangına dayanıklı elektrik tesisatının kondisyonu

Boya ve kimyasalların MSDS’leri depolarda bulunmalıdır.

Boyalıkta sabit yangın söndürme sistemleri bulunup ve bunların her daim kullanıma hazır olması gerekmektedir.

Kullanıldıktan sonra fırçaları tiner içinde bekletmemek gerekmektedir. 

Sprinkler sistemin bulunduğu yükseklikten daha yukarda hiç bir şekilde boya tiner ve katkı maddeleri depolanamaz.

Tüm raflar sprinkler sisteminden çıkan suyu tahliye edecek şekilde olmalıdır ki diğer raflarında suyla soğutulması sağlanabilsin.

Boyalık ve kimyasal depolar her zaman iyi bir şekilde havalandırılıp  buhar konsantrasyonundan uzak tutulmalıdır.

Boyalık ve kimysal depoların kaportaları kapalı tutulmalıdır.

Alkalin ve asitleri beraber muhafaza etmemek gerekir.

Uyumluluk tablosuyla alakalı olarak kimyasallar gruplandırılıp muhafaza edilmelidir.

Yanıcı kimyasalları güvertede depolanmaması gerekmektedir.

Yangın Önleme - Makine Mahalleri 
Makine daireleri tüm gemi tiplerinde yangın için yüksek risk teşkil eder. Tüm makine personelininde gerekli emniyet farkındalığında olmalıdır. 
 Yangını önlemedeki tedbirler aşağıdakilerdir:
⦁    İyi temizlik
⦁    Makine dairesinde yangın tehlikesi oluşturabilecek faktörlerin düzenli olarak denetlenmesi.
⦁    Makine parçalarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının düzgün bir şekilde bakımı.
⦁    Sintinenin yağ ve yağlı sudan arındırılıp temiz tutulması.
⦁    Alanların iyi bir şekilde havalandırılması.
⦁    Yanıcı her hangi materyalin alelade bırakılmaması.
⦁    Damlama tavalarının yağdan arındırılması
⦁    Techizatların her zaman amacına uygun olarak kullanılması.
⦁    Techizatların doğru yerde muhafaza edilmesi.
⦁    Üstlübülerin ve bez parçalrının sağa sola atılmaması
⦁    Tüm yedek parçaların uygun şekilde bağlanması.

Makine Dairesi Sıcak Yüzey Yalıtımı
SOLAS Anlaşmaları uyarınca yangın ihtimaline karşın makine dairelerindeki tüm sıcak yüzeyler (220 santıgrat dereceyi geçen) termal yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır. Dış yüzeyler olarak egzoz çıkış devreleri, kazan brülörü ve muhafaza uniteleri, inert gas jeneratörleri, insinetör. termal yağ devreleri, buhar devreleri, yakıt devreleri yalıtım malzemeleri ile kaplanmalıdır. Bunun yapılmamasının temel amacı enerjiyi muahfaza etmek ve hatayla temas sonucu cilt yanıklarını ve yangını önlemektir.
Egzoz çıkış devreleri, kazan brülörü ve muhafaza uniteleri, inert gas jeneratörleri, insinetör. termal yağ devreleri, buhar devreleri, yakıt devrelerinin bakımı ve tamirinde yalıtım malzemelerinin düzgünce değiştirildiğinden emin olunmalıdır.
Yüzey sıcaklığının 70 derece santigratın geçtiği her yüzey “SICAK YÜZEY” olarak işaretlenmelidir.

Yaşam Mahali, Genel Depolar
Tüm kaportalar ve kendiliğinden kapanan cihazlar her daim kapalı tutulmalıdır. Kendiliğinden kapanması gereken kaportalarının arkasına takılan kanca veya kapanmasını engeleyecek her hangi takoz benzeri uygulama kathi bir şekilde yasaktır. Kendiğinden kapanan kaportaların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak gemi güvenlik zabitinin görevidir. Bazı gemilerde yangın alarmı aktive edildikten sonra yaşam mahalinde otomatik olarak kapanan kaportalar mevcuttur. Bu kaportalar açık pozisyonda tutulmalıdır.
Elektrik tesisatlarının emniyetli olduğuna dair düzenli kontroller yapılmalıdır.Işıkların korumalarının (glopların) çıkarılması tehlikeli ve yasaktır.
Elektrikli cihazların kullanımından sonra kapatılması ve elektrik bağlantılarının kesilmelidir. Kullanımda olan her cihazı kontrol altında tutmak gerekmektedir. Örneğin tıraş makineleri, pvc kaplama aletleri, çamaşır makineleri, çay,kahve makineleri, televizyon vb.. Kötü durumdaki yada bozulmuş olan elekrikli hiç bir cihaz kullanılmamalıdır. Elektrikli ısıtıcılar kamaralarda kullanılması yasaktır.
Acil durumlara hazırlıklı olma ile ilgili uygulamalı eğitimleri “Gemi Role Talimleri şirketinizin prosedürüne uygun olarak yerine getirilmelidir.

Acil Durum Planları 
Her ne kadar Muhtemel Acil Durumlarda alınabilecek önlemler Olayın tipi ve boyutuna bağlı olsa da, her zaman alınması gereken genel bazı acil önlemler vardır ki bunlar “İlk Önlemler” olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra Geminin tipine, yüküne ve diğer şartlara bağlı olarak alınması gereken diğer önlemler vardır ki bunlarda “müteakip müdahale” olarak isimlendirilmiştir. 
Bir Acil Durum olduğunda takip edilecek genel müdahale yolu akış diagramı Şeklinde “Acil Durum Organizasyon Şema posterinde belirtilmiştir. Daha sonra Acil Durumun Tipine uygun Olarak Kontrol Listeleri vasıtasıyla gerekli önlemler alınacaktır. 
 

Yangın  
Gemi adamı gemide bir yangınla karşılaştığı zaman walkie tolkie veya diğer mümkün olan haberleşme araçlarıyla gemide yangın var diye bağırır, yangına ilk müdehaleyi yapar ve köprüüstüne haber verir. 
İlk müdahale çok önemlidir ve birçok durumda yangının daha başlangıçta çok küçükken ve yayılmadan söndürülmesini sağlar. 
İlk müdahale aşağıdaki yollardan biriyle yapılır. 
⦁    Taşınabilir yangın söndürücüleri vasıtasıyla 
⦁    Su kovası kullanarak 
⦁    Yangın kaynağına kum, ıslak battaniye vb. atarak yangınla mücadele 
Köprüüstünde yangın haber alındığında derhal aşağıdaki eylemler yapılır: 
⦁    Yangın alarmını çal ve personeli toplanma istasyonlarına çağır. 
⦁    Kaptana haber ver. 
⦁    Makine dairesine haber ver. 
⦁    Seyir halinde iken yangının yayılmasını önleyecek şekilde rotayı değiştir ve sürati azalt. 
⦁    Yangının tam yerini belirle. 
⦁    Havalandırma fanlarını, sky light, yangın damperi, yangın kapıları ve diğer benzeri açıklıkları kapat.
⦁    Yangınla mücadele timini hazır tut. 
⦁    Gemi limanda ise Liman İtfaiyesine haber ver. 
⦁    Filikaları gemiyi terk için hazır tut. 
⦁    Geminin bulunduğu mevkii ve zamanı sürekli tespit et ve bunu haberleşmeden sorumlu zabite bildir. 
⦁    Uluslararası işaret kod kitabına göre gerekli işaretleri çek. 
⦁    acil haberleşme kurallarını uygula. 
⦁    VHF kanal 16’yı sürekli dinlemede ol. 
⦁    Gerekirse makineyi stop et. 
⦁    Varsa yük, balast ve yakıt operasyonlarını durdur. 
⦁    Sahil yardımı için uluslararası sahil bağlantısını hazır et. 
⦁    Personel toplanma yerlerinde kayıp veya yaralı olmadığını kontrol et. 
⦁    Ana yangın pompası ve emercensi yangın pompasını devreye al. 
⦁    Yangınla mücadeleye başlamadan önce yangın mahallini izole et. Elektrik bağlantılarını kes. İlgisiz personeli uzaklaştır. Yangın hortumlarını hazır et. 
⦁    Yangının tipine uygun olarak yapılacak yangınla mücadele için en iyi yöntem için karar ver. Bunu yaparken mevcut bütün bilgileri, yangın mahallindeki maddelerin özelliklerini, gemideki tehlikeli yük ve maddelerin varlığını dikkate al. Yangınla mücadeleyi başlat. Bunu yaparken şu hususları dikkate al; 
⦁    Gemide veya sahilde olabilecek bir patlama ve yangının yayılma riski. 
⦁    Aşırı su kullanılması halinde gemi dengesinde olabilecek değişiklikler. 
⦁    Elektrik teçhizatlarında su kullanılamayacağı. 
⦁    Sabit Karbondioksit sistemini kullanmak gerekiyorsa, bu takdirde yangın mahallinde kimsenin bulunmadığı ve tüm havalandırma ve kapıların kapalı olduğu. 
⦁    Yangın mahalli ve bitişik bölmelerin sürekli sıcaklıkların kontrolü. 
⦁    Kurtarma yardım gerekliliğini değerlendir. 
⦁    rapor etme gereklerini yerine getir. 
⦁    İlgili kontrol listesine göre kontrollerini yap. 
⦁    Yapılan her türlü eylemi anında Güverte Jurnaline kaydet. 

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 Bu prosedürün amacı özellikle denizde ortamında, denizde güvenliği sağlamak, insan yaralanma veya zarar önlenmesi tesis etmek ve çevreye zarardan kaçınmaktır.
Risk değerlendirmesi, kaçınılmaz riskleri tanımlamak, hesaplamak ve riskleri azaltmak için yapılacaklar, riskli ve tehlikeli olayları kaptana ve bölüm amirine raporlama, emniyetin sağlanması için çalışma ve kontrol, kirliliğin önlenmesi, onarıcı bakımlara dair analiz geliştirmeden oluşan bir prosedürdür.  Bu prosedür, çevre korunması, iş güvenliği, navigasyon, yük operasyonları, makine operasyonu gibi gemideki bütün işleri kapsar ve en önce uygulanması gerekir.  

ÖZEL YANGIN RİSKLERÎNE YAKINLIK
Özel risklere karşı hazırlanmış söndürücüler, ilgili riskin yakınındaki bir bölgeye konmalıdır ama ulaşılamayacak ya da başka bir tehlikeye sebep olacak kadar yakınında olmamasına dikkat edilmelidir.

KOROZYONUN ENGELLENMESİ
Söndürücüler belirtilen sıcaklıklarda saklanmalıdır. Eğer üretici firma tarafından özel korumaya alınmamışlarsa korozyon yaratan bir atmosferde bulundurulmamalıdırlar. Güvertelerde bulundurulan söndürücüler Nemli ortamlar yüzünden korozyona uğrayabilirler, bu yüzden korozyona dayanıklı söndürücü bulundurulmalıdır ve durumlan düzenli olarak kontrol edilmelidir.

DOĞRU SÖNDÜRÜCÜYÜ SEÇMEK
Riske uygun söndürücü ilgili risk alanında bulundurulmalıdır ama her zaman bu uygulanamayabilir çünkü bir bölgede birkaç değişik risk söz konuşu olabilir. Örneğin, bir Kontrol Odasında hidrolikler, bilgisayarlar ve diğer elektrikli aletlerle beraber kağıtlar ve kitaplar da olabilir. Eğer yanlış bir söndürücü kullanılırsa, zaten tehlikeli durumlar yaratan yangın daha da kötüleşebilir. Örneğin su ile söndürülebilecek bir yangın ortamında yağ bulunuyorsa yağ üzerine su döküldüğünde, su yağı yayacağından yangın da yayılır. Tüm mürettebatın söndürücülerin içeriklerinin avantaj ve dezavantajlarım bilmeleri çok önemlidir.
         

Sıcak Çalışma
Gemilerde sıcak çalışma olarak tabir edilen işler; uygulanması sırasında bir yangına sebep olabilecek derecede anlık veya uzun süreli ısı çıkartan işlemlerdir. Kaynak çalışmaları bu tip işlemlerdendir. Ancak çevresinde parlayıcı veya patlayıcı gazların veya gaz çıkartan maddelerin bulunduğu yerlerde yapılacak kıvılcım çıkartan taşlama, raspa gibi işler de yapılan yerin özelliğinden dolayı sıcak çalışma sayılır.
Sıcak çalışma yangınlara karşı alınacak tedbirler sıcak çalışma yöntem ve talimatında belirtilir. Bu tedbirler, çalışma yerine yangın söndürücü tüpünün getirilmesi, geçiş engel bandının çekilmesi, ikaz tabelasının asılması, çalışma izninin alınması gibi tedbirleri içerir. Sıcak çalışmalar sırasında bir yangın çıkarsa ona ilk müdahale taşınabilir yangın söndürücüler ile olur. Sıcak çalışma alanlarına getirilen taşınabilir yangın söndürücüler genel kullanıma uygun olmasından dolayı kimyasal tozlu tip olmalıdır.
Genel Risk Değerlendirmesinden  şirket sorumludur;
Fakat, tüm gemi kaptanları da  risk değerlendirmesinin gemide doğru ve uygun olarak yapılmasından emin olmak zorundadırlar.
• Bütün firma çalışanları, gözlemledikleri ya da yaşadıkları bütün tehlikeli olayları departman amirlerine–mesela ikinci kaptana, makine zabitine, işletme departmanına  - rapor etmekten sorumludur. Departman amiri, ikinci kaptan, sorumlu departman mühendisi ya da gemi mürettebatından doğrudan görevlendirilen kişi, gemide bulunan herkesi kapsayan risk analizinden ve koordinasyonundan sorumludur. Risk analizinin, risk faktörlerinin ve riski azaltmaya yönelik önlemlerin değerlendirmesi departman başkanı tarafından yapılmalıdır.
• Halihazırdaki yüksek ve çok yüksek riskleri, gemi kaptanı DPA ye rapor etmekten sorumludur. Ayrıca gemi kaptanı, revize edilen değişikliklerin güvenlik yönetim sistemine (SMS) uygulanmasını ve SMS in işlemesini koordine etmekten sorumludur. 
• DPA, rapor edilen bütün riskleri gözden geçirip, gerekli uygulamaları sirküle etmekten ve bu raporlarda koordinasyonu sağlamaktan ve SMS’ i teftiş etmekten sorumludur.  Ayrıca, SMS’e, ya da yukarıda bahsedilen raporda belirtilen değişikliklere gore gerekli iyileştirici işlere başlanılmasından ve bunların takip edilmesinden sorumludur.  
• Güvenlik Departmanı ve kaptan, tanımlanan düzeltici işin uygulamaya konmasından sorumludur.
• Operasyon departmanı risk değerleme seviyesini düşürmekten ve düzeltici ve önleyici işleri gemi ile koordinasyon halinde yapmaktan sorumludur.
Risk için herkes tarafından kabul edilen bir tanım yoktur, fakat genel olarak kullanılan ve sektörde kabul gören tanım: “Tanımlanmış bir tehlikenin meydana gelme olasılığı veya sıklığı ile meydana gelebilecek sonuçların derecesi arasındaki birleşimdir” (ISO 8402:1995 / BS 4778) şeklindedir. IMO riski: “Sonucun sıklığı ve büyüklüğü arasındaki birleşimdir” (MSC Circ.1023 / MEPC Circ.392) şeklinde tanımlanmaktadır.

NEYİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİR
Değerlendirme, mürettebatın gemideki iş faaliyetleri sebebi ile maruz kalabilecekleri riskleri kapsamalıdır. Değerlendirmenin, mantık çerçevesinde önceden görülemeyecek riskleri kapsaması beklenmez.
Şirket risk değerlendirmelerindeki önemli bulguların kayıt altına almasını tavsiye edilmeli.  Fazladan önlem alınmasını gerektirmeyen ve önemsiz bulunan risklerin kayıt altına alınması gerekli değildir.

DEĞERLENDİRMEYİ KİM YAPMALIDIR
Her durumda, mürettebatın ve işlerinden etkilenebilecek bütün kişilerin risk değerlendirmesini yapma sorumluluğu departman amirlerindedir. Şirket, doğrudan görevlendirdiği personelin dahil olmak üzere gemideki herkesi kapsayan ve diğer işverenlerin değerlendirmelerini de göz önüne alarak risk değerlendirmesini koordine etmekten sorumludur. Risk değerlendirme işlemi, risk faktörleri, hafifletici önlemlerin değerlendirilmesi, hep departman amirleri tarafından yapılacaktır.   

DEĞERLENDİRME NE KADAR DERİN OLMALIDIR
Risk değerlendirmesi, mürettebatın normal çalışmalarını yürütmeleri sırasındaki sağlık ve emniyetlerini sağlamak üzere yeterli ve uygun değerlendirmelerin yapılmasını gerektirir. Risk değerlendirmesi,  sadece yapılan iş faaliyeti sebebi ile doğrudan oluşabilecek ve o işi yapan kişilere ya da o işten doğrudan etkilenen kişilere potansiyel olarak zarar verebilecek riskleri değerlendirmelidir. Risk değerlendirmesi, belirli bir iş faaliyeti sebebi ile geminin maruz kalabileceği dolaylı risklerden, ya da gemiye tehlike oluşturan dış zararlardan sorumlu değildir, bunların gemidekilere ya da diğerlerine zarar vermesinden de sorumlu değildir.  Bu konular, başka düzenlemeler ile kontrol edilmektedir.
Risklerin değerlendirilmesi uygun ve yeterli olmalıdır.  Çok karmaşık olmamalıdır. Bunun anlamı, değerlendirme için harcanan çabanın tanımlanan risklerin seviyesi ile orantılı olması ve bu risklerin hali hazırda tatminkar önlemler ya da prosedürler ile kontrol edilerek mümkün olan en düşük seviyeye düşürülüp düşürülemediğine bağlı olmasıdır. 

NE ZAMAN DEĞERLENDİRME YAPMALIDIR
Risk değerlendirmeye sürekli bir işlem olarak bakmak gerekir. Pratikte çalışma yerindeki riskler, hakkında geçerli bir risk değerlendirmenin olmadığı çalışmalar başlamadan önce yapılmalıdır.  Bir değerlendirme, ekipmanlardaki ya da prosedürlerdeki önemli değişiklikleri yansıtması için gerekli görüldükçe gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.  
 

SİGARA
⦁    Yatakta sigara içilmemelidir.
⦁    Sigara içerken kül tablası kullanılmalıdır.
⦁    Sigara içilebilir ve içilemez ikazlarına uygun davranılmalıdır.
⦁    Sigara ve kibritler atılmadan önce söndürülmelidir.
⦁    Sigara veya pipo külleri yere silkelenmemelidir.
⦁    Gemide dolaşırken sigara içilmemelidir.
⦁    Sadece emniyet kibriti kullanılmalıdır.
Ya çakmak kullanılmamalıdır ya da kişisel çakmak gazı aynı yerde saklanmamalıdır.

Olası Tehlikeler
⦁    Tüm olası tehlikeler saptanmalıdır ve bunlarla ilgili güvenlik ve acil müdahale prosedürleri bilinmelidir.
⦁    Görevli nöbetçi, nöbeti sırasında gözlem yapmalı ve şüpheli kokuları, boru ve tank sızıntılarım, her hangi bir elektrikli makinenin yüksek ısısını ve yanlış yerleştirilen yanıcı maddeleri tespit edip raporlamalıdır. Direk delikleri, havalandırma kanalı, küçük makine kompartımanları ve diğer olası yerleri kontrol etmeli ve buralarda tutulmaması gereken maddeler olup olmadığım kontrol etmelidir. Herhangi bir yangın müdahale veya güvenlik ekipmanı eksikse rapor vermelidir.

Kolayca söndürülebilecek küçük bir kıvılcımla bir gemi veya daha da önemlisi can kaybına yol açan bir felaketle sonuçlanabilecek bir yangın arasındaki farkı yaratan şey genellikle bir kişinin davranışlarıyla doğru orantılıdır.
Yangınlar genellikle başkalarının başına gelir, benim değil.
Yangınla karşılaşıldığında genellikle verilen reaksiyon şok ya da inanamamaktır. Personele Eğitim verilmeden bu, içgüdüsel veya yanlış davranışlara yol açabilir. 
Oldukça sık karşılaşılan içgüdüsel davranışlar şunlardır:
⦁    kapıları açık bırakıp kaçmak,
⦁    kompartımana yangınla mücadele ekipmanı olmaksızın girmek ve yanana maddenin üzerine ayakla basıp söndürmeye çalışmak.
⦁    Yangını görenin Yangını kendi çıkartığı sanılarak ortamdan uzaklaşıp daha sonra vakit geçtikten sonra birilerine söylemek 
⦁    Eğer yangını fark eden kişi kazazede haline gelirse aslında kimse yangını keşfetmemiş sayılır ki bu da yangının başka biri gelip doğru müdahaleyi yapana kadar büyüyüp sıçramasına yol açar. 

Bir yangını görerek, koklayarak veya duyarak keşfedebilirsiniz. Eğer yangınla karşılaşırsanız:    
1. alarmı çalıştırmak için gereken doğru prosedürü düşünün
2. sakin davranın
⦁    Avazınız çıktığı kadar "YANGIN, YANGIN, YANGIN" diye sizi biri duyana kadar bağırın ve yangının yerini belli edene kadar bağırmaya devam edin.
⦁    Uyuyanlar olma ihtimaline karşı kapıları yumruklayın ama kapıları açmayın çünkü bu içeri gereksiz yere dumanın girmesine sebep olur.
⦁    En yakındaki Yangın Alarmını çalıştırın.
⦁    Eğer varsa en yakındaki Acil durum Telefondan köprüye veya diğer vardiya tutulan yerlere haber verin.

İlgili Kara sahil Bağlantı Merkezini aradığınızda aşağıdaki bilgileri verin:
⦁    yangının yerini
⦁    yangının tipini
⦁    yangının büyüklüğünü
⦁    kazazede durumunu
⦁    o  ana kadar neler yapıldığını

Diğerleri uyarılana kadar yangınla mücadele etmeye başlamayın
Başka biri geldiğinde biri alarmı çalıştırmaya devam etmeli ve diğeri, eğer güvenliyse, yangına ilk mücadeleyi başlatmalıdır.
Tüm personelin kendi çalışma alanlarının ve kaldıkları alanın en yakınındaki yangın söndürme cihazının yerini bildiklerinden emin olmak için eğitim verilmelidir. Aynca bu personel yangın söndürücünün nasıl çalıştığım ve herhangi bir kısıtlama varsa bunu bilmelidir. Gemideki risk taşıyan bölgenin tipine göre hazırlanmış yangın söndürücülerin doğru yerlerde bulunması gerektiği unutulmamalıdır.
Tüm yangın söndürme cihazları hakkında, bunların acil durumlarda nasıl etkin ve güvenli olacak şekilde kullanıldıkları ile ilgili bilgiler dakikalar ve saniyeler kazandıracaktır ki bu bir kaza ile trajedi arasındaki farkı yaratır.
Mümkünse her güverteye söndürücüler aynı pozisyonda konmalıdır. Eğer belirli bir tehlike için gizlenmeleri gerekmiyorsa söndürücülerin odalarda veya koridorlarda çıkışa uzak bölgelere koyulması tavsiye edilmez. Eğer yerleri fosforlu işaretlerle belirtilmemişse söndürücüler kapı arkaları, dolaplar ve ya derin girintiler gibi gizli yerlere konmamalıdır. 
Yangının başlangıcındaki ilk bir dakikadan sonra diğer personellerin yetişeceği zamana kadar söndürme ekibinin yangın elbisesi kişisel koruyucu donanımlarını kuşanarak yangına müdahale çalışmalarını devam ettirmesi gerekir. Ayrıca yine Yangına müdahale ekibi yetişene kadar mahsur kalan varsa kurtarma çalışmalarının yapılması, ilkyardım gerektiren acil durum oluşmuşsa ilkyardım yapılması, korunması gereken kurtarılmış eşyanın koruma altına alınması gerekecektir. Tüm bunlar acil durum ekiplerinin Gemide eğitilmesini gerektirmektedir. Ayrıca kişisel koruyucu donanımların ve diğer teçhizatın bulundurulacağı yangın istasyonu odasınında tüm personelce yerlerinin bilinmesi gerekmektedir.
Buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşılacağı üzere bizim konumuz olan yanma için yeterli miktarda yanıcı madde, oksijen ve ısı olması gerekmektedir. Buna yanma üçgeni denir. Yanma üçgeninin kırılması yangını başlatmaz veya başlamışsa söndürür. Yangın söndürme yöntemleri de bu temel prensip üzerine oturtulmuştur.
Sonuç olarak yangınların önlenmesi, gecikmeden fark edilmesi, erken ve etkin müdahalenin yapılabilmesi,için Gemillerde Eğitim ve Talimlerin Gerçeğe uygun vaktinde yapılması, role kart ve muster list’te Tüm personellerin Görev ve sorumlulukları neyse  personellerin  ayrı ayrı belirtilmeli anlatılmalı personelce anlaşıldığı teğit edilmeli, anlaşılmayan bir konu varise tekrar tekrar tarif edilerek Yangına Müdahale Ekiplerin iyi eğitilmesi ve Yangın ekipmanlarının  bakımlarının yapılması ile yangınla şavaşmaya hazır hale gelinmiş olunacaktır.

 


Gemi Makinalları İşletme Mühendisi
 BİROL ÇETİNKAYA
 Pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarınız kolayına olsun. Selametle…

 

KAYNAKLAR:
SOLAS II. Bölüm 15
Megep Modülü
Resolution MSC 283 (75 )   , (MSC Circ.1023 / MEPC Circ.392), IMO Res.A.1072 (28)

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.