A.S.P.
İstanbul
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

Her Başarının planı, Başarızlığın mazereti olur

05 Şubat 2024, Pazartesi 13:33
Her Başarının planı, Başarızlığın mazereti olur
reklam yerim makale içi

Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.

Değerli Denizci Sektör temsilcileri,ve kıymetli deniz emekçisi meslektaşlarım .Gemi otomasyonuna yönelik denizcilik sektörüne getirdiği köklü yenliklerle birlikte, İnsanın direkt olarak kontrol etmediği yeni bir gemi sınıfının yani akıllı gemilerin de doğuşunu beraberinde getirmiştir.

Yapay Zeka Teknolojisi Bilgisayar biliminde yapay zekâ, “çevresini tanımlayan ve hedefe ulaşmada başarı şansını azami seviyeye çıkarmak için harekete geçen her cihaz” olarak tanımlanır. Genel olarak yapay zekâ, “dijital bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrollü bir robotun, genellikle akıllı varlıklarla ilgili görevleri yerine getirme yeteneğidir”. Bu terim; akıl yürütme, anlam bulma, genelleme veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi özelliklere sahip entelektüel süreçlerle donatılmış sistemler geliştirme projelerinde kullanılır . Bir diğer ifadeyle, yapay zekâ, genel olarak insan tarafından yapılan, doğal insan zekâsını gerektiren görevleri yapabilecek mekanizmanın oluşturulması çabalarının tamamıdır. Yapay zekâ alanı, insan zekâsının çok iyi tanımlanabileceği ve bir makinenin bu zekâyı taklit edebileceği fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuştur

Yapay zekâ teknolojisi geliştikçe çeşitli sektörlerde olduğu gibi, gemi inşası ve gemi işletim sistemleri de, teknolojideki bu yeni gelişmelerden etkilenmektedir. Denizcilik endüstrisinde, otomasyona dayalı, otonom ve insansız gemi buluşları, büyük veri kullanımı, kurumsal derecede bağlantılar ve analitik

konularına yönelik artan bir tutum, taşımacılık ve denizcilik gündemini sürekli olarak genişletmektedir. Yapay zekânın gemilerde kullanılması yoluyla birçok ekonomik fayda sağlanmak istenmektedir. Gemi seferine devam ederken, özellikle hava durumu başta olmak üzere, muhtemel deniz şartlarını içeren

bilgilere dayanarak en kısa, en güvenli, en az yakıt kullanımı dolayısıyla en fazla yakıt verimliliği sağlayan rotaları düzenleyebilen sistemler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Yeni alacağınız Geminin Makine ,Güverte kondisyon sörvey’ine göndereceğiniz Uzman personellerin yanında muhakkak Otamasyon bilgisi olan Gemilerde çalışmış sistemlerinden anlayan cihazların çalışıp çalışmadığını test edip doğru bilgiyi size sunabilecek uzman mühendisinde gönderilmesini tavsiye ederim , en son sizinde nihai karararınız verildikten sonra gemiyi almayı değerlendirebilirsiniz.

Gemilerdeki en can sıkıcı durumlardan birini oluşturan ve kritik öneme sahip, otomasyon sistemlerinin problemlerinden bahsedeceğim . (Kablo, terminal, kontaktör, elektrik motoru.sensörler vb.) her malzemenin yapısına göre Gemilerde farklı voltaj seviyesinde, birbirinden izoleli elektrik dağıtım panoları bulunmaktadır. Bunlar, Main Switchboard 380/440V, 110/220V, Emergency Switchboard 380/440V, 110/220V, 24V DC Battery Switchboard’ lardır. Her bir panelin izolasyonunun sürekli ölçülmesi, ayarlanan set noktasının altına düşen değerlerde alarm alınması gerekmektedir.

Akıllı gemi teknolojisini pratikte kullanacak olan gemi kaptanlarının, bu gelişmelere yönelik bakış açısının tespit edilmesinin, sistemin etkili ve etkin uygulanabilmesi açısından önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Denizde gerçekleşmiş kaza raporları incelerek durum çalışmaları ve nicel araştırmalar ,İnsan müdahalesi ile önlenmiş ramak kazalara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Gemileri uzaktan sevk ve idare edecek gemi kaptanlarının, mevcut durumda sahip olduğu tecrübe ve birikimler ışığında, söz konusu bu teknolojik gelişimin olası kazalara etkisinin tespit edilmesine yardımcı olması önemli bir husustur.yapay zekâ, görüntü işleme, iletişim vb.takip etmesi, değişik rollerde ihtiyaç duyulacak gemi adamlarının işsiz kalmasını önleyecektir. Akıllı gemilerle birlikte gemi adamlarının işsiz kalması en büyük tehdit gibi görünmektedir. Ancak akıllı gemilerde nihai hedef insanın olmaması olmakla beraber minimum personel hedefi daha gerçekçidir. Ayrıca yönetici düzeyinde çok yönlü gemi adamlarına her durumda ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle, akıllı gemi insansız gemi olarak algılanmamalıdır. Gelecekte gemi adamlarının işsiz kalması problemine çözüm olarak; gemi adamı yetiştiren üniversitelerin ders müfredatlarını yapay zekâ teknolojilerini de içerek şekilde güncellemesinin, geleceğin gemi adamlarının yeni nesil akıllı gemilerin kullanımını kolaylaştırarak, adaptasyonunu hızlandıracağı düşünülmektedir .

Teknoloji benzeri görülmemiş bir hızla ilerlemeye devam ederken, denizciliğin devam ettiği mürettebatın en aza indirilmesi ve otomasyon gemilerin kullanımına doğru gidişatı., teknolojik ilerlemeyle birlikte mürettebatın azaltmanın değişiminin verimliliğini destekleyebileceğini düşünüyor. Günümüzde dijitalleşme, belirli operasyonların otomasyonunu mümkün kılması ve insan hatalarının kararlı hale gelmesine yol açtı. Ancak mürettebatın bakımı, mürettebatın refahı ve denizcilik durumunun önemli ölçüde miktarı ve bunun sonucunda geminin genel olarak verimli olduğuda görüldü. Denizcilik Eğitim sektöründe başarılı bir kariyer için temel bir gerekliliktir. Denizcilik okulları ve kursları, gemi kaptanları, Mühendisler .makinistler, deniz personelleri gibi farklı pozisyonlarda çalışacak profesyonellerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olması personellere eğitim programları, denizcilik

hukuku, navigasyon ,otomasyon teknikleri, güvenlik prosedürleri ve gemi işletmeciliği gibi konularda şirket politikalarına uyumluluğu açısında Dışarıdan çağrılacak Eğitmen tarafından yılda enaz bir kez izindeki personeller çağrılmalı en az 3 gün seçeceğiniz ders konulları hakkında seminerler düzenlenelidir. Seminerin bitimi sonrası Personel seminere katıldığına dair başarı ödülü gibi sertifikalandırılmalıdır . Ayrıca,Yeni Gelişmekte olan sistemlere personellerin adaptasyonları , pratik deneyim kazandırmak için similasyon yada staj imkanları da sunulmalıdır.

D/G 1 ve D/2’nin makine dairesindeki görünüşü

Kalifiye personel, şirketlerin verimliliğini artırmada kritik bir faktördür. İyi bir eğitim ve kalifikasyon (niteliklilik, nitelikli olma durumu ) süreci, personelin işlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Denizcilik sektöründe çalışanların sertifika programlarına katılmaları teşvik edilir ve bu sertifikalar, deniz taşımacılığındaki belirli pozisyonlar için gereklidir. Kalifikasyon süreci, personelin yeteneklerini değerlendirir ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlar.personel seçimi, denizcilik sektörüne özgü beceri ve kabiliyetleri dikkate alınmalı,sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunarak personelin motivasyonunu ve bağlılığını artırmaya yönelik stratejiler geliştirilmelidir. İnsan kaynakları departmanları ayrıca, denizcilerin refahını ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma koşullarını iyileştirmeye odaklanır. Denizcilik profesyonellerine gereken bilgi ve becerileri kazandırırken, insan kaynakları yönetimi de doğru kişileri işe alarak, eğiterek ve motive ederek sektörün gelişimine katkıda bulunmalıdırlar.

Denizcilik Otomasyon Eğitimleri denizcilerin başarılı bir şekilde seyir vardiyası tutabilmeleri için hayati öneme sahiptir. Uluslararası normlara uygun olarak eğitilen ve sertifikalandırılan denizciler, güvenli, verimli sürdürülebilir bir deniz taşımacılığı sisteminin temelini oluştururlar. Bu nedenle, denizcilik eğitimi ve standartlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi önemlidir, böylece sektörün ihtiyaçlarına uyum sağlanabilir ve denizcilerin yetkinlikleri sürekli geliştirilebilir.

Ana makine soğutma suyunun otomatik kontrol ile denetlenmesi

Engeller, Zorluklar, Riskler, Karmaşıklık ve Süreçler

Sağlanan kategorizasyonların, otomasyon gemilerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılmasında klas üyelerinin katılımları mevcut, engelleri ve fırsatlar yakalamayı hedefliyor.Otomatik gemilerin Klas üyeleriyle ilgili olanları şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. Mevzuata yöntemi: Otomasyon gemilerin sınıflandırılmasına yönelik mevcut mevzuata ilişkin bilgilerin sürdürülmesi ve yeni sürümlerin geliştirilmesi karmaşık bir şekilde gösterilmektedir.

2. Güvenlik standartları ve talimatları: Klas sistemleri, sensörler, kontrolleri ve iletişim ağları dahil olmak üzere otomatik gemi sistemlerine özgü özet güvenlik standartları ve yönergeleri geliştirme zorluklarıyla karşı karşıyadır.

3. Sertifikasyon ve süreklilik: Gemilerdeki otomatik sistemlere ve teknolojilere yönelik sertifikasyon parçaları, düzenli olarak bölünmüş ve güvenlik bölümlerini sağlamak için dikkatli değerlendirme ve dinlenme gerektirir.

4. Teknoloji değerlendirmesi: Sınıflandırma sistemleri, yeni otomasyon teknolojilerinin dayanıklılığı, kullanımı ve siber güvenlik kayıtlarının değerlendirilmesi için değerlendirme süreçlerinin sürekli olarak uyarlanması gerekmektedir.

5. Bilgi ve dağıtımlar: Hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, gerekli uzmanlığı sürdürmek ve sorveyörler ile denetleyiciler arasındaki mesafeyi arttırmak, klas birimleri için zorluklar oluşturur.

6. Risk yönetimi: Sistem arızaları, siber saldırılar ve bölümlere açıkları gibi potansiyel risklerin ele alınması, karmaşık güvenlik yönetimi paketleri.

 • Endüstri şüphecileri: Bazı kadınların, güvenlik, piyasaya sürülme ve olası iş kaybı sorunları endişeleri nedeniyle otomatik gemilerin benimsenmesine direnebilir, bu da otomasyonu benimseyen klas bölümlerine karşı muhalefete ve direnmeye yol açabilir.

 • Aşinalık eksikliği: Armatörler ve operatörler de dahil olmak üzere, otomatik gemilerin teknolojisi ve standartlar konusunda daha fazla anlayışa ve bilgiye ihtiyaçlara duyabilir ve bu da direnç gösterebilir.

 • Standart geliştirme: Klas sistemleri, otomatik gemilerin tasarımı, inşası ve çalıştırılmasına özel standartlar ve kılavuzlar geliştirme olanağına sahip olup, bunların güvenli ve verimli performanslarını sağlar.

 • Riskin azalması ve genişlemesi: Uygun büyüme ve sertifikasyon riskin azaltılmasına ulaşılabilir, dayanıklılık yenilenebilir ve otomatik gemilerin güvenliğine güvenir.

 • İşbirliği ve bilgi alışverişi: Sınıflandırma toplulukları, kişilerin paylaşımları, en iyi programların paylaşımı ve otomatik gemi teknolojilerine ilişkin kapsamlı bir anlayış için endüstri bölgeleri, teknoloji sağlayıcıları ve katılımcı kurumlarla işbirliği yapabilir.

 • Sürekli düzenli ve inceleme: Sınıflandırmanın düzenli denetimleri, incelemeleri ve ince ayarları, otomatik gemiler için genişleme işlemleri etkinliğinin çalıştırılmasına ve sürekli olarak çalıştırılmasının sağlanmasına yardımcı olabilir.

 • Kapasite geliştirme: Eksperlerin ve denetleyicilerin otomasyon teknolojilerine ilişkin bilgi ve dağıtımlarını artırmak için eğitim ve geliştirme programlarına yatırım yapmak, verimli çalışma için esastır.

Otomasyon sistemlerinin önem dereceleri belirlenirken etkilerinin bileşenleri kullanılarak kabul edilebilirlikleri için bir yargı geliştirilmesi sağlanmış olacaktır. Kazasız ve ölümsüz kaptan görüşleri ile belirlenmiş olan riskler bu ölçeklere göre incelenip, önem dereceleri belirlenerek risk matrisi süzgecinden geçirilmelidir .Türk Denizcileri azim ve kararlılıkla teknoloji çağında Otomasyon sisteminin ne denli önemli olduğunu ve Denize çıkacak herkese bu otomasyon eğitimlerinin verilesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim , vakit geçirmeden Gemillerinizi çağın bu değişimlerine uygun ve hazır hale getirmemiz gerekmektedir.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisi

Birol Çetinkaya

Pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarınız kolayına olsun. Selametle…

 

KAYNAKÇA

AEGIS (2020). Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems. 29 Kasım 2020 tarihinde http://aegis.autonomous-ship.org/ adresinden alındı. Autoship (2020). Autonomous Shipping Initiative for European Waters. 29 Kasım 2020 tarihinde https://www.autoship-project.eu/ adresinden alındı. Chen, Z., Chen, D., Zhang, Y., Cheng, X., Zhang, M., ve Wu, C. (2020). Deep learning for autonomous ship-oriented small ship detection. Safety Science. EMSA (2019).

Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2019. Lizbon: European Maritime Safety Agency. Fan, C., Wrobel, K., Montewka, J., Gil, M., Wan, C., ve Zhang, D. (2020). A framework to identify factors influencing navigational risk for Maritime Autonomous Surface Ships. Ocean Engineering. FinFerries (2020). Annual Report and Corporate Responsibility Report 2019. Suomen Lauttaliikenne Group.

IMO (2018a). Report of the Correspondence Group on MASS. MSC 100/5. IMO (2018b). MASS Presentation by Norway on 21 May 2018 on the "YARA Birkeland" development. MSC 99/INF.16. IMO (2020a). Proposed terminology for MASS. MSC 102/5/18. IMO (2020b). Reduction of GHG Emissions From Ships. MPEC 75. Komianos, A. (2018, Haziran). The Autonomous Shipping Era. Operational, Regulatory, and Quality Challenges. International Journalon Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, s. 335-347.

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 40-54 53 Maritime Executive (2020). 28 Kasım 2020 tarihinde https://www.maritime-executive.com/ article/vard-delivers-world-s-first-electric-autonomous-container-feeder adresinden alındı Maritime Executive (2021). 27 Ocak 2021 tarihinde https://www.maritime-executive.com/ article/an-early-look-at-asko-s-autonomous-freight-ferry adresinden alındı Massterfly (2020, Eylül). Making Autonomy a Reality.

28 Kasım 2020 tarihinde https://www.massterly.com/news-1 adresinden alındı NOAA (2020). Autonomous Vehicles Help Scientists Estimate Fish Abundance While Protecting Human Health and Safety. 30 Kasım 2020 tarihinde https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/autonomous-vehicles-help-scientists-estimate-fish-abundance-while-protecting-human adresinden alındı NYK Line (2019). NYK Conducts World’s First Maritime Autonomous Surface Ships Trial. 08 Ocak 2021 tarihinde https://www.nyk.com/english/news/2019/20190930_01.html adresinden alındı Roestad, V. O. (2016). The validity of an extended technology acceptance model.

Master's thesis. Samosir, D. H., Markert, M., ve Busse, W. (2016). The Technical and Business Analysis of Using Shore Power Connection in The Port of Hamburg. Jurnal Teknik ITS, s. G-350, (Vol:5) Sea Machines (2020). Unmanned Hydrographic Survey Operations for Higher Quality Data Collection ve Increased Safety.

1 Aralık 2020 tarihinde https://sea-machines.com/unmanned-hydrographic-survey-operations-for-higher-quality-data-collection-increased-safety#deepanch adresinden alındı Stopford, M. (2008). Maritime Economics. Taylor ve Francis e-Library. Tvete, H. A. (2014, Şubat). The Next Revolt. Maritime Impact, s.18-24. Tvete, H. A. (2015). Berlin: Unmanned Vessels The DNV GL Revolt Project. Wingrove, M. (2020). Riviera Maritime Media Ltd.

29 Kasım 2020 tarihinde https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/china-will-lead-us15bn-autonomous-shipping-market-by-2025-58960 adresinden alındı Wingrove, M. (2020). Riviera Maritime Media Ltd.

28 Kasım 2020 tarihinde https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/samsung-tests-autonomous-ship-technology-on-tug-61383 adresinden alındı WMU, World Maritime University (2019). Transport 2040: Automation, Technology, Employment - The Future of Work. World Maritime University. WMU, World Maritime University (2020). 15 Kasım 2020 tarihinde https://www.wmu.se/news/the-future-of-maritime-transportation-until-2050 adresinden alındı. Wróbel, K., Montewkab, J., ve Kujala, P. (2017). Towards the assessment of potential impact of unmanned vessels on maritime transportation safety. Reliability Engineering and System Safety, s. 155-169. Xinde Maritime Network (2020).

29 Kasım 2020 tarihinde https://xindemarinenews.com/ topic/chuanbojianzhao/2020/0517/20492.html adresinden alındı Yamashita, I. (1967). Application of Technical Innovations and Automation to Ships Built in Japan. Automation in Ships, The International Institute for Labour Studies, ss. 51-60.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.