A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

Ben güçlüyüm ve seni yenerim, sakın unutma!"

05 Eylül 2023, Salı 14:04
Ben güçlüyüm ve seni yenerim, sakın unutma!"
reklam yerim makale içi

  
DENİZDE Denetim kültürünün temel cümlesi, " Yaşam bir güreştir; ben güçlüyüm ve seni yenerim, sakın unutma!"


Sayın Armatörler,İşletmeciler Değerli meslektaşlarım 


Paris (MoU) , Kapsamında Yangın Güvenliği konusunda ortak bir Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) başlatacak olup Kampanyanın  YANGIN GÜVENLİĞİ  konusunda yoğun denetim kampanyası olacaktır. Bu denetim kampanyası, 1 Eylül 2023'ten başlayıp 30 Kasım 2023'te sona erecek şekilde üç ay boyunca gerçekleştirilecek . Kampanya, düzenli Liman Devleti denetimiyle birlikte yangın güvenliğiyle ilgili belirli alanları inceleyecek

• Gemi mürettebatı ve gemi sahipleri arasında yangın güvenliği önlemlerinin önemi konusunda farkındalık yaratmak; ve Geminin ilgili IMO belgeleri kapsamındaki yangın güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak olacaktır .Edindiğimiz bilgiye göre, Türk liman devleti kontrolü 15 Haziran'dan itibaren gemileri CIC kontrol listesine göre kontrol etmeye başladı. 

Yangın güvenliğindeki eksiklikler çoğunlukla Güvenlik Yönetim Sisteminin (SMS) uygulanmasındaki eksikliklere dayandırılabildiğinden, SMS'nin verimli kullanılması vurgulanmalıdır.

Ayrıca beklenen PSC denetimlerine hazırlanmak için Şirket DPA ve Diğer departmanlarla beraber kendi denetimlerinizi önceden Gemiye çıkıp yapmanızı öneririm. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne Bağlı  Gemi Adamı Disiplin Komisyonu Birimi tarafından Türk Bayraklı bir Gemi bu bahsedilen Denetim kampanyasında   Gemiye yazılan eksiklik maddeler masaya yatırılıp ilgili eksikliklik maddesi kimin görev ve sorumluluğunda ise Gemiadamı disiplin yönetmeliği gereği yaptırım uygulanacağı söylenmektedir . Personel hatası ise Personel Ehliyetinin İptalinden,Belli bir süre askıya alınmasına kadar,ceza uygulacağı söylenmekte

Eksiklik İşletme tarafıyla ilgili ise ilave ofis DOC Denetim sonrası  İşletmeden kaynaklı eksiklik var ise Bulunan Majör eksikliğe göre DPA Sertifikasının iptaline yada DOC Sertifikasının askıya alınmasına  kadar Denizcilik Genel Müdürlüğü kanunda sıkı yaptırımlar getirilmiş, Gemiden istenen bir parça yada malzeme zamanında uzun bir süre önce istenmiş fakat uzun zaman geçmesine ragmen Gemiye her ne sebeple olursa ulaştırılmadıysa ve bu durum yüzünden gemiye de eksiklik yazıldıysa bu işin görev ve sorumluluğu hangi Enspektörde ise ona ceza uygulanacak Gemi personelinin özelilkle Kaptan ,Baş Mühendis zabitlerin İngilizce bilmiyor olması yada hiçbir şey anlamaması  istenileni anlamayacağından bu sefer gemide olan mlzemeyi gösteremeyecek yada çalışan sistemin çalışmasını anlatamayacağından Gemide bu durum gerilim ortamı yaşatabilir . İngilizce bilmeyen personeli de gemiye gönderen personel müdürüne ceza kesilmesi gibi durumlar söz konusu olduğundan Gemilerinize İngilizce bilen Personel koymanızı Denetimlerinizden kolaylık sağlayacağını tavsiye ederim.Bu arada İngilizce biliyor deyip meslekten anlamayan kendi gemisini ihbar eden personelide asla geminize göndermeyin Şirket politikalarına hakim prosedürleri iyi bilen Personelleri Elinizden kaçırmayın .

Ünlü bir müteahhit yanında çalıştırdığı ustabaşısına şöyle demiş İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil karakterinin karşılığıdır. Döktüğün beton toprağın altında kalsa kimse görmese dahi sen  işini  sağlam ve güzel ve doğru yap çünki bu senin davranışın karakterinin karşılığıdır demiş .

Türk Bayraklı Gemiler, kampanya dönemi boyunca bu CIC kapsamında yalnızca bir denetime tabi tutulacaktır.Liman Devleti Kontrol Görevlileri (PSCO'lar) , yangınla mücadele sistemleri ve ekipmanının ilgili gerekliliklere uygunluğunu, kaptan ve mürettebat üyelerinin yangın güvenliği ile ilgili operasyonlara aşina olduğunu ve ekipmanın bakımının uygun şekilde yapıldığını değerlendirmek için önceden tanımlanmış bir anket kullanacaklardır.
Eksikliklerin bulunması durumunda, liman Devletinin yapacağı işlemler, bir eksikliğin kaydedilmesi ve kaptana belirli bir süre içinde bu eksikliğin giderilmesi talimatını vermekten, ciddi eksiklikler giderilene kadar gemiyi alıkoymaya kadar değişebilir .Yurt dışında Tutuklama durumunda,Paris MoU web sitelerinin aylık gözaltı listelerinde yayınlanacak Kampanyanın sonuçları analiz edilecek ve bulguları , IMO'ya sunulacaktır.
Gemiye gelen PSC Sizden -En son yapılan rolelerin ve çeşitli testlerin  kayıtlarını ister 
fire drill,safety meeting Yangınla ilgili ship-shore drill,yazışmaları email şirket gemi 
-Manual’de tanımlanan drill’lerin ve testlerin  belirtilen zamanlar içerisinde  eksiksiz yapıldığına ve imzalandığına emin olunması(Personelin herbiri enaz bir defa yangın ve gemi terk rolesine katılmış olduğundan emin olun)
(Ship-Shore drill’lerin yılda en az bir kere her gemi için 12 ayı geçmeyen aralıklarla yapilmasi)
Fire training manuel kendi geminize uygun olsun başka bir geminin fotokopisi ozalitçide çekilmiş klasörünü sakın sörveye sunmayın hemen gemiye uygun değil ise gemiye uygun düzenleyin.
Unutulmamalıdır ki kazalar temenni edilerek değil tedbir alınarak önlenir. Bu nedenle yangınla mücadele alınacak tedbirlerle başlar. Gemide verilen Bu eğitimler size yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.Bütün gemi personelinin iyi eğitimli olması ve role talimlerinin düzenli yapılması çok önemlidir. Gemi jurnaline role talimlerinin nasıl kaydedildiğini ve ne sıklıkla tekrarlandığını görmelisiniz.                                                     
    Yangın çıkmasına neden olan sebepler genellikle şu gruplandırma içerisinde toplanabilir.
 a) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması,
b) Bilgisizlik,
c) İhmal ve dikkatsizlik,
d) Kazalar,
e) Sıçrama,
f) Sabotaj,

Gemilerde Yapılan Eğitim ve Talimlerde Üç Esas Söz Konusudur; Bunlar 

⦁    Organizasyon
⦁    Teçhizatların Kullanılması
⦁    Bakım Tutum
 
Bakım tutumlarda 

Yapılan talimlerle, acil bir durumda hangi teçhizatların kullanıma hazır olduğu ve bunların nasıl kullanılacağı öğrenilir. Can kurtarma çalışmasının esası, beraber hareket etmek ve iş bölümü yapmaktır. Bu sayede herkesin öncelikle ne zaman, nereye gideceğini ve ne yapacağını öğrenmesi sağlanır. Ayrıca, talimler sırasında çalışmayıp, boşalmış veya bozulmuş ya da hiç olmayan cihaz ve donanımların tespit edilerek gerekli bakım-tutum ve alımın yapılması sağlanır. Her gemiadamı ayda en az bir defa gemiyi terk ve yangınla mücadele talimine katılmalıdır. Bir önceki talimde gemi mürettebatının %25inden fazlası bulunmamışsa gemi limandan ayrıldıktan sonraki 24 saat içinde gemiyi terk talimi yapılmalıdır. 
⦁    Role Talimleri Yapılırken; 
⦁    Talime ait alarm verilir ve umumi anons yapılır. 
⦁    Toplanma yerinde tüm mürettebat ve varsa yolcular can yeleklerini giymiş bir şekilde toplanır. 
⦁    Role talimlerinde fark edilen her türlü yanlişlik, eksiklik ve bozukluk vakit geçirilmeden amire bildirilmeli veya düzeltilmelidir. 
⦁    Bir role taliminde yer alamayan kimse diğer role taliminde mutlaka görev almalıdır. 
⦁     Role talimleri sırasında olaylar çok iyi izlenmeli ve verilen talimatlar dikkatle dinlenmelidir.
Yangın Alarmı Birbirini takiben kısa fasılalı zillerden oluşur.

Her türlü yangında yangın alarmını çalınız ve mümkün olan bütün iletişim araçları ile yangının yeri hakkinda bilgi veriniz.
⦁    Alarmı duyan bütün ekipler derhal toplanma yerlerinde toplanacaklardir. Ekip amirleri herkesin sag oldugundan emin olup Kaptana rapor vereceklerdir.
⦁    Yeni başlayan ufak çapta bir yangını ilk aşamada taşınabilir minimaxlarla, battaniye ve benzeri ile sondürmeye çalışınız. Eğer birkaç dakikada yangın büyüyor ve yangını söndürmek mümkün olmuyorsa derhal yangın mahalinde kimsenin olmadığına emin olduktan sonra yangın yerine gelen havayı kesmek için bütün girişleri kapatınız. Sırtta yangın elbisesi ve elde yangın söndürücü bulunmadıkça duman geldiği görülen hiçbir girişi açmayınız.
⦁    Koruyucu malzeme kullanınız. Yangına bilinçli bir şekilde diğer yangın sistemlerinizle de derhal müdehale ediniz. Gemi eğer limanda ise muhakkak o bölgedeki yangın istasyonlarına haber veriniz.
⦁    Gemideki mevcut bulunan yangın teçhizatlarının, taşınabilir yangın sondürücülerinin ve acil çikis yollarının bilinmesi bütün personelin görevidir
Tüplerde hava boşaldığı zaman tekrar tüpü doldurmak için kompresör olmalıdır .Genelde tankerlerde mecburidir. Yangın Eğitim filmleri ve Eğitim esnasında olayları daha iyi kavramanız için gemi için hazırlanan video kasetler/ CD’ler, Gemide bulundurulmalı ve seyredilmeli Yemeklerde ,Çay saatlerinde uygulamalı eğitimi gemide de yaptığınız Eğitim CD sinde Gemide verilen Eğitim video görüntülerinde personelin muhtemel hata veya eksikliklerini azda olsa görseniz  personelin  ,gemiye katıldıktan sonra yapacağı role talimlerine gemiye uyumunu arttırmak maksadıyla zaman zaman personelinize eğitim video’larınızı izletilip soru cevap şeklinde katılımlarını’da sağlamak gerekmektedir bu konuda toplantılarınızı’da  sıklaştırın ,Personelin bulunduğu yeterliliğe ait görevini layıkıyle anlayıp yerine getirmesi için görev ve sorumluluklarını iyi bilmesi gerekmektedir ,PSC Sörvey denetlemeleri esnasında gemi bünyesinden kaynaklı bulunan örnek olarak yangın hortumu patlak veya yangın alarm dedektörü arızalı veya EMERGENCY Yangın pompası bakımsız gibi maddelerin işletmeye karşı kaptan tarafından cevabı bulunabilse’de role talimlerinde gösterilen başarısızlığın cevabı veya bahanesi bulunmamaktadır .Gemiye yeni katılan personellerin Aylık ,Haftalık yapılan talimlerde elinden gelen çabayı gösterip gemiye uyumu sağlamalıdır .

Gemideki eğitim ve talimler
Gemi mürettebat ı; gemideki kompartıman düzenlemeleri ile, kullanmalar ı gerekebilecek bütün yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının yerleri ve kullanılması hakkında gerekli bilgileri almak üzere eğitilmiş olacaklardır.
Acil kaçış solunum cihazlarının kullanılması eğitimi, gemideki eğitimin bir parçası olarak mütalaa edilecektir.
Yangın organizasyonun geliştirilmesi gereken kısımlar ının tespiti, yangın savunma becerilerinin idame ettirilip ettirilmediği hususunun ve yangın savunma organizasyonunun topyekün etkinliğinin denenmesi amacıyla, gemi mürettebatından yangın savunma görevi verilmiş olanlar; gemi eğitimleri ve talimler yapılmak suretiyle periyodik olarak deneneceklerdir.
Gemide mevcut yangın savunma sistem ve ekipmanlar ının kullanılmaları hususundaki gemi talimleri; Kural III/19.4.1'de öngörülen gereklilikler çerçevesinde planlanacak ve uygulanacaktır.
Gemi talimleri; Kural III/19.4.1'de öngörülen gereklilikler çerçevesinde uygulanacak ve kaydedilecektir.
Yangın kontrol planlarından iki kopya veya bu planları içeren bir kitapçık,dışardan yardıma gelecek yangın ekiplerine yardımcı olmak amacıyla güverte evlerinin dışında önceden işaretli ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.


Denizcilik; zor mesleklerden biridir. Gemiinsanı olarak denize çıkan denizciler, gemide açık denizde karadan çok uzaklarda Denizin ortasında olmanın mahrumiyetlerinin yanı sıra normal insan yaşamından farklı tehlikeleride yaşanıyor ,hem kendi can güvenliğimiz hemde beraber çalışmış olduğumuz mesai arkadaşlarımızın can güvenlikleri açısından bilinmesi gerekiyor.
 
Yangın talimlerinde sıkça yapılan hatalardan  Tüm gemi personeli gerekli ekipmanları ile toplanma yerine gelmesi 2 nolu role kartı sahibi 2.kaptan tarafından sayılarak kaptana telsizle rapor etmesi ile başlıyor yangınla ilgili 3 hususun açıklanması lazım 1 husus yangın taliminde de aynı gemi terk taliminde olduğu gibi toplanma yerine can yeleği dalma giysisini getirmemiz gerekiyor . Bunun nedeni yangın eğer büyür gemiyi terk etmemiz gerekir ise bu malzemeyi almak için zaman kaybı yaşamamak  ,İkinci husus toplanma yerine gelen personel can yeleğini giymez çünki yangına müdahale ederken can yeleği hareketlerimizi kısıtlayacaktır üçüncü husus ise yapılan talimler senaryo gereği olduğundan ve port state sörvey’in görmek istediği şeyleri kapsadığından gerçek bir yangın ile talim’ arasında büyük fark olur mesela mutfak’ta çıkan bir yangına ahçı hemen elinin altında bulunan yangın battaniyesi veya davlumbazda da çıkan bir yangına karbondioksit tüpünü sıkarakta müdahale edebilir talimlerde sanki ufak bir yangın çıkmış ama yangın biraz büyümüş  şeklinde talimler yapılmalı ,Port state sörvey  gemideyken yangın talimi yaptırırsa talim başlangıcından sonun kadar kaptan dahil her kez görev yerlerine gitmesi gerekir bunun nedeni Geminin birinde Yangın talimi yapılırken Psc sörvey nereye giderse Kaptan yangındaki görevini bırakıp peşinden gittiğinden dolayı  psc sörvey  yangın talimine düzgün kumanda edilemiyor ) diye remark yazılmıştır bu ve bunun gibi konullara Talimlerde dikkat edilmesini bilgilerinize sunarım .

 

Yanma olayı dört şekilde meydana gelir: 
⦁    Yavaş yanma, 
⦁    Hızlı yanma, 
⦁    Parlama-patlama şeklinde yanma,
⦁    Kendi kendine yanma. 

Artan Gemi sayıları ve Teknolejinin gelişmesi ile Gemilerin Boyu,Tonajlarıda arttırmıştır .Bunun yanında artan riskleri kontrol etmek ve bu riskleri azaltmak için yeni yollar aramak temel amaç olmaktadır. Böylece, risk ile ilgili problemler, risk analizi,risk değerlendirmesi ve risk yönetimi gibi risk ile ilgili gelişmelere öncülük etmektedir. Risk analizi, tehlikeli sonuçları belirlemek için mevcut bilgilerin sistematik olarak kullanımı ve bu bilgiler ışığında riski tahmin etme;

Risk değerlendirme, mevcut standartlarla karşılaştırıp analiz edilerek geliştirilen kriterleri kullanmak suretiyle riskin toleranslarını ve kabul edilebilirliğini gözden geçirme; Risk yönetimi ise uygun risk azaltma tedbirleriyle ve olası sonuçlarıyla karar geliştirme aşamalarına katkı sağlayacak seviyede olan risk değerlendirme uygulamaları olarak tanımlanabilir. 

Risk değerlendirmesinin ana amacı,Tehlike senaryolarının sonuçlarını ve sebeplerini
ayrıntılı olarak incelemektir. Bunun sonucunda, yüksek risk bölgeleri tespit edilir. Yüksek risk bölgelerinin tespit edilmesi için, öncelikle risk parametrelerinin oluşma olasılıkları nicel olarak ölçülür. Daha sonra, önceden tanımlanmış tehlike senaryosuna bağlı olarak potansiyel sonuçlar geliştirilir. 

Nedensellik 

⦁    Emniyetli yönetim sistemi gereksinimlerinin denetimden sorumlu kişinin yetersiz süreç takibi
⦁    Oluşan olaylar sonrası sistemde güncelleme yapılmaması
⦁     Kontrolünden sorumlu zabitin bilgi yetersizliği 
⦁    Şirket yetkilisinin otorite boşluğu 
⦁     Yetersiz personel- zabit iletişimi 
⦁    Şirket bünyesinde eksikliği takip bilincinin olmayışı 
⦁    Bakım-onarım yönetimi konusunda prosedür ve uygulama eksikliği 
⦁    Eksikleri düzeltmekle görevli kaptan ve şirket yetkilisinin yetersiz bilgisi 
⦁    Yetersiz talimlerden dolayı personelin Yangın konusundaki deneyimsizliği

İnsan hataları:

Çalışan insanların yetenekleri, seyir,iletişim, yeterlilik, balıkçılık, demirleme, ticari baskılar,personel kalitesi, finans, yönetim sistemi, Gemi yönetimi,Yükleme ,Boşalmalarda personelin işe uygunluğu , kıyı / iskele sistemlerin yapısı . Makine dairesinde sigara içip izmaritini sintineye atmak , Kuzune  mutfağındaki yağ tutucu elyaf filtrellerin temizlenmemesi,Boyaların gelişi güzel korunaksız alev alıcı mahalle konulması gb.
Gemilerde son zamanlardaki kazaların,olayların  belirgin özelliği Ofis-Gemi iletişim sistem ağının emniyet savunmasının çökmesidir. Emniyet resmi politika ve prosedürlere göre yönetildiği için değil, emniyet kültürü ve emniyet şartları emniyet sistemi aktiviteleri ile yürütülmektedir. Çalışma ortamını çeşitli fiziksel bileşenler, organizasyon yapısı ve çalışanların çalışma organizasyonları oluşturur.Bazı Gemilerde ne yazıkki şuanda Emniyet kültürü oluşmamış durumda buna acil müdahale edilmesi gerekiyor ilave eğitimler verip sık sık gemillere enspektörler tarafından ziyarete gidilerek anlatılmalıdır.

Çalışan insanların yetenekleri, seyir, iletişim, yeterlilik, balıkçılık, demirleme, ticari baskılar, personel kalitesi, finans, yönetim sistemi, tekne yönetimi, kıyı / iskele sistemleri . Donanım hataları: Yapı malzemeleri, tekne formu, sevk sistemi, güvenlik sistemleri, yaşam mahalleri, dümen donanımı, boru donanımı ve tesisat, kontrol sistemleri, elektrik donanımı, emisyon kontrol sistemleri,  bakım-tutum sistemleri .

Şirket vizyonu, şirket bünyesinde gemide ve karada çalışanların eğitimleri, farklı görev tanımlamaları gibi etkenler gemilerdeki durum yönetimlerinde açıklıklar oluşturacaktır. Bu nedenle, geminin emniyetli seyrinden birinci derecede sorumlu olan işletmecilerin planları uygulanabilirlik düzeyinde belirlemiş, tartışma doğurmayacak prosedürlere sahip olması gemilerdeki emniyet yönetimi için şart niteliğindedir. Gemi Emniyet Yönetimi Sistemi uygulamalarına açıklık getirecek şekilde yaşanan uygunsuzlukların tekrarının önlenmesini sağlayacak bir model oluşturmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak için, emniyet kavramını irdelemek ve olası sonuçlarının getirdiklerinin farkına varmak gerekmektedir. Çalışmanın bir sonraki bölümünde denizcilik sektöründeki emniyet kurallarını belirleyici konumdaki kuruma ilişkin bilgiler verilirken, gemilerde emniyet kavramını yönetimsel planlamaya dönüştüren kurallar dizisi sorgulanacaktır.

Denizcilik alanında önemli yeri olan; can güvenliği, mal güvenliği, çevre temizliği ve çevre güvenliği, gemi işletmecilerinin, sahiplerinin ve yük sahiplerinin ticari güvenliği, deniz trafiğinin ve gemilerin güvenliği gibi hemen her konuda çeşitli sözleşmeler yapılmıştır. Bu sözleşmeler, hem taraf ülkeler arasında karşılıklı akit niteliği taşımaktadır hem de tüm deniz taşımacılığı aktivitelerine belirli standartlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Tüm bunların amaçlanmasındaki temel neden ise, ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığını daha kolay ve güvenli hale getirme isteğidir. 
Bu sözleşmeler incelendiğinde yedi temel konu dikkat çekmektedir ki bunlar;
⦁    Denizde can emniyetini sağlamak, 
⦁    Denizyoluyla taşınan malların güvenliğini sağlamak, 
⦁    Deniz taşımacılığı faaliyetlerinin neden olacağı deniz çevresinin kirliliğini önlemek, 
⦁    Denizde çalışanların eğitim standartlarını belirlemek ve düzenlemek, 
⦁    Deniz taşımacılığı ve denizcilik faaliyetlerindeki tüm çalışanların iş güvenliğini sağlamak,
⦁     Deniz taşımacılığının her alanında uluslararası standartlar yaratıp deniz taşımacılığını ve uluslararası dolaşımı daha hızlı ve kolay hale getirerek faaliyetlerin verimini arttırmak ve 
⦁    Denizde meydana gelebilecek acil durumlara karşı tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıp ihtiyaç duyulan her anda gerekli yardımın ulaştırılmasını sağlamaktır (Çevik, 2004).

 Sözleşmeler ve diğer resmi anlaşmalara ilave olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü, geniş bir sahaya yayılan konularla ilgili olarak yüzlerce tavsiye kararı kabul etmiştir
Gemide tespit edilen bir uygunsuzluk ardından yaşanan süreçte bu uygunsuzluk için şirket Emniyet Yönetimi Sistemi‟ndeki rapor doldurulmaktadır. Uygunsuzluk nitelendirilmesi adına oluşturulan bu raporda gemi kaptanı gemideki en yetkili ve bilgili kişi olduğu düşünülerek bu uygunsuzluğun oluşum nedenlerini açıklar. Kendi deneyimleri doğrultusunda çözüme yönelik nasıl bir yol izleyeceğini düzeltici faaliyet olarak rapora ekler ve bu raporu şirketteki atanmış kişiye yönlendirir. Atanmış kişi kaptanın açıklamış olduğu durumu inceler, kaptanın önerisini de gözden geçirerek asıl düzeltici faaliyetleri uygulanması için bu rapora aktarır ve gemiye ulaşmasını sağlar . Gemilerde düzeltici faaliyet uygulamalarında dahi sorunlar yaşanır ve bu durum tekrar uygunsuzluklara yol açarken, önleyici faaliyet oluşumunda görünen ilk sebebin doğruluğu daha da yanıltıcı olabilmektedir.
 
Uygunsuzluk vakalarının periyodik olarak tespiti: Gemilerde yaşanan ve gerek liman devletleri gerekse firma denetimlerinde görülen uygunsuzluklar, bazı hallerde birden fazla kez yaşanabilmektedir. Aynı gemide olmasa dahi işletme firmasının diğer gemilerinde aynı uygunsuzluklar ile karşılaşıldığı sıkça yaşanan durumlardandır. Uygunsuzlukların kaynağı olarak bir gemide birçok neden bulunabilmekte dahası bu nedenler arası ilişkiler çoktan bağlamalı şekilde olduğu düşünülmektedir. Gemiler sadece üzerinde çalışan kişiler tarafından değil, işletmeci firmanın deneyimli personeli tarafından da yürütülmektedir. Ayrıca bir geminin emniyetli seyiri dolaylı yoldan tedarik firmalarından, eğitim yerlerinden, denetim kuruluşlarından, bağlı bulunduğu devletin standartlarından ve işletim prensiplerden vb. gibi birçok birimden etkilenmektedir. Eğer bir gemideki yaşanan problem düzeltme uygulamalarına rağmen tekrarlanıyorsa veya bu gemideki sorun filonun diğer gemilerinde de görüldüyse, bu uygunsuzluk tek bir otoritenin vizyonu ile gerçek sebeplerine ulaşamayacak bir konumda olabilmektedir.

Bu durumda gemide bu soruna şahit olmuş kişilerin bakış açısından dahası farklı vizyonlara ve konumlara sahip kişiler tarafından da değerlendirilmesi gerekmektedir.
⦁    Fireman outfit’lerdeki maskelerin ve rekorların  sızdırmaz kontrolünün ciddi bir şekilde yapılması (50-60 barda uyarı düdüğü çaldığını,dakikada 10 bardan fazla azalmaması ,sızdırmazlık testini nasıl yapıldığının bilinmesi,yılda bir kez   dışarıdan maskeler için servis alınması,kullanılmadığı sürece hava tüplerin dik durumda tutulması,komprasörle ilgili hava  kalite cert   olması)
⦁    (İnsan dakikada ortalama  40 lt hava harcar. Ayrıca,300 bar altındaki 6lt’lik hava normal atmosfer altında 1800lt olmaktadır)
⦁    Fireman outfit’lerin yerlerini gösteren şemanın ,k/ü ve mk kontrole asılması
⦁    Int.Shore Connection’ın yerinin markalanması belirgin olmalıdır (dışarıdan gelen kimsenin rahatlıkla görebilmesi gerekli)
⦁    Int. shore connection’un malzemeleri eksiksiz olmalıdır (anahtar-conta-cıvata/somun ve pul)(4 adet krom 16x24 mm saplama ve somun, 1 adet conta, 2 adet 24mm açık ağız anahtar ve 8 adet  pul)
⦁    Main fire pump’ın testi kaç kiloda yapılmaktadır (7 kg/cm2’de yapılmaktadır)
⦁    Makinada yangın,emniyet ve kaçışlarla ilgili yeterli imo sign’ların olduğunu görmek ister
⦁    Smoke,heat ve flame  dedektörlerin markalanması ,yerlerinin ve test prosedürünün bilinmesi
⦁    (Dedektörlerin  test aparatların gemide olması ve ilgili kişilerce kullanılmasının bilinmesi gerekir)
⦁    (Heat dedektörleri; rutubetli  yerde olan 56 derecede , ıslak yerde olan 80 derecede çalmalıdır)
⦁    Makinadaki tüm EEBD’lerin yerlerinde ve kullanıma hazır olması 
⦁    Sakalı çok uzun olan varsa maske giyince hava girmeyecek şekilde sakalının kısaltılması 
⦁    (tüm personelin nasıl kullanacağını bilmeli) (EEBD’larla ilgili imo sign’ların yanlarına asılı olması gerekir)
⦁    Aşçının,filitreleri ne sıklıkla temizlediğine dair kayıt tutulması
⦁    Acil yangın pompası, Test ediniz vakum geyc -Basınç geyc kaç bar ? Geminin triminin acil yangın pompasının çalışmasını engellemesi durumuna karşı tedbir alınması.
⦁    Alarmlar ve detektörlerin Testleri, CO2 alarmının testi kontrolü , Yangın alarm sistemi görsel (ışık) ve sesli alarmın kontrolü
⦁    Yangin Damperleri klapelerin kontrolleri
⦁    Gemide çalışan tüm personele yetki ve sorumluluklarıyla ilgili bölümün okutturup imza attiring özellikle planlı bakım tutum yerleri sorumlulukları herkes tarafından iyi bilinmeli

Değerli meslektaşlarım PSC Denetim esnasında Gemi çalışanlarından art niyetli personel gözlemlediyseniz kendisini uyarın,daha sonra kaptan aracılığı ile işletmeyi konu hakkında bilgilendirip ilgili ISM formunu işletmeye gönderin çünkü personel gemimizdeki hizmeti sırasında mesleki yetersizlik, disiplinsizlik, denizcilik örf ve adetlerine,denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları içinde olduğu için  Üst amirlerince tespit edilip raporlanınca, personel hakkında tutulan rapor ve liman cüzdanı evrakları ile Denizcilik Genel Müdürlüğü Gemi Adamları Disiplin Komisyonuna gönderiliyor gerekli olan uyarı ve cezanın verilmesine Ankara bilgiler doğrultusunda karar veriyor . İngilizce bilen kaptan PSC Sörveyin yanından gemiden inene kadar hiç ayrılmasın.


Herhangi Bir Gemideki Yangın Esnasında,Hangi Personelin ne görevi yapağı aşağıda Örnek ROLE CETVELİNDE Belirtilmiş olup siz Çalıştığınız Gemideki Talimlerle ilgili Şahşınıza hazırlanmış role cetveline ve role kartında yazan görev ve sorumlulukları öğrenip uygulamalısınız Gemideki Talimlerde .
 
Role Cetvelleri
⦁    Gemilerin salon, köprüüstü, makine dairesi ve koridorlarinda her gemiadaminin hangi acil durumda, nerede görevli olduğunun yazili olduğu “role cetvelleri’ adı verilen bir çeşit planlama ve organizasyon listeleri asılıdır.
⦁    Role cetvellerinde acil durumlara ait alarm işaretleri, bu alarmların duyulmasıyla gemideki personelin hangi durumda nerede toplanacağı ve ne şekilde hareket edeceği yazılıdır.

⦁    Her gemiadamına gemiye katılır katılmaz role cetvelindeki yerini belirten adına düzenlenmiş “role kartı” verilir.

⦁    Gemiye katıldıktan sonraki ilk fırsatta gemiadami role kartındaki görevini, alarm işaretlerini, can filikalarının ve can sallarının yerleri ile, yangın söndürme donanımlarınin yerlerini çok iyi öğrenmelidir.

⦁    Role kartları kamaralarda hemen görülebilecek ve acil durumda hemen alınabilecek bir yere konulmalıdır.

Gemi Talimlerinde Göze Çarpan Bazı Eksiklik ve Aksaklıklar
⦁    Makine dairesi yangın dedektörü plastikle kapatılmış/makine alarmları kapalı durumda/yangın söndürücü yerinde olmaması
⦁    Yangın role talimi gerektiği şekilde personelce yapılamaması (personelin konuya aşina olmaması)
⦁    Yangın hortumunun kullanıma hazır olmaması
⦁    Emergency yangın pompası ve ana yangın devresinde kaçakların olması
⦁    Gemide mevcut EEBD türü için yangın eğitim manualinde kullanım talimatının olmaması
⦁    Rescue Boat motoru 40’ıncı  dakikada çalıştırılabilmesi. Personelde eğitim eksikliği
⦁    yangın hidrantında salmastrada kaçak olması
⦁    Ana izolasyon valfi çalışmaması
⦁    Can filikası indirilmesinde güvensiz operasyon yapılması
⦁    Yangın alarm sisteminin çalışmaması

Denetimlerden Gemi olarak Başarılı geçmenizi temenli ederim .Geminize kafadan art niyetli bir PSC sörvey sezinlerseniz Denizcilik Genel Müdürlüğündeki Hangi Ülkenin hangi limanındaysanız Genel Müdürlüğün internet sitesinde türkiyede Ankarada hangi sörveyimiz hangi ülkeye bakıyor emin seniz konunuzda müsait biyere geçip görüşmenizi yapın asla gaza gelmeyin profesyonelce PSC ye girin çıkın Her başarının bir ödülü Her başarısızlığında bir cezası vardır.İyi çalışmalar

Gemi Makinalları İşletme Mühendisi

 Birol Çetinkaya
 Pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarınız kolayına olsun. Selametle…

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.