A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

Gemi Envanter Yönetim Sistemi

23 Nisan 2023, Pazar 16:59
Gemi Envanter Yönetim Sistemi
reklam yerim makale içi

Değerli meslektaşlarım bu yazımda gemide planlı bakımlarda kullandığımız, güverte ,makine ihtiyaçları spontone gelişen işler, yanan elektrik motorları ,hasarlı olan malzemelerin sayımlarını doğru bir şekilde yapılmaması ,şirkete gönderilen aylık malzeme istek listeleri , yakın zamanda şahit olduğum bir armatör arkadaşımın gemiye göndermiş olduğu malzemelerin her seferinde gemiye eksik gitmesi olayına şahit oldum .

Gemiden dolu dolu 5 sayfa değişik kalemlerde malzeme istekte bulunulmuş ve armatör hiçbir malzemeden onu kıs bunu kıs demeden hiçbir kısıtlama yapılmadan malzemeleri alıp gemiye irsaliye ve faturası ile birlikte gönderilmiş, gemiye gelen malzemeyi teslim alan personelin kontrollerinde irsaliye ve faturanın gelen malzeme ile uyuşmadığı tespit edilmiş .Şirket, gemi tarafından bilgilendirilmiştir .Peki nereye gitti alınan malzeme armatör her seferinde aynı sıkıntıların olduğunu dile getirmiştir. Sonuç olarak istek yapılan listenin yarısı ortada yok, kayıp parası ödenmiş faturası kesilmiş malzeme nerede kaybolmuş olabilir . İşimizi doğru yapıp daha dikkatli olunması gerekiyor, gelin bu konuları kuralına göre inceleyelim...Gemilerde çalışan personellerin görevlerine ilişkin malzeme istek kontrol konusuyla ilgili basit bir genel bakışın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

En ufak yapılan yanlışın cezasını armatör cebinden ödüyor, senin,onun,benim yanlışımı armatör neden cebinden ödesin. Burada yaşanan olay bize bir kere daha kaliteli personel çalıştırmanın ne kadar faydalı olabileceğini hatırlatmış oluyor.

Birkaç tıklama ile her görevi etkinleştirebilir, bitirebilir, yazdırabilir ve durumunu takip edersiniz. Teknik bilgileri ve iş emirlerini gösterebiliyorsunuz ve işteki detayları değiştirmenize yardımcı oluyor ve otomatik olarak yeni bitiş tarihleri oluşturuyor. Bu, Gemi Makine Bakım Onarım ile yapabileceğiniz bazı şeylerin yalnızca kısa bir gösterimidir.

Ne tür bir gemide çalışacak olursanız olun bir denizcinin IMO’nun yayımladığı uluslararası sözleşmelerden bihaber olması düşünülemez. Bu sözleşmelerin en önemlilerinden biri de ISM kodudur.

ISM Kodunun gereklerini iyi bilmeniz, gemi işleyişine adapte olmanızı kolaylaştıracak ve sistemi kavramanız zaman almayacaktır. Ayrıca ISM Kodunun ana amacı olan emniyet ve çevre koruma bilinci, bir zabitin sahip olması gereken denizcilik kültürünün temelini oluşturmaktadır.

Bir geminin seyire devam edebilmesi, bağlı olduğu klasta kalabilmesi için sınıflandırma kuruluşu çalışanları tarafından kullanım amaçları ne olursa olsun yıllık, iki yıllık veya beş yıllık sörveylere tabi tutulur. Tüm bu sörveyler, yetkinlikleri International Maritime Organization (IMO) tarafından tanınan klas (sınıflandırma) kuruluşlarınca gerçekleştirilir.Gemi personelinin eğitimleri çok iyi olmalıdır. Özellikle makine personelinin her biri tam manasıyla gemi makineleri işletme mühendisleri olmaları gerekmektedir. Bu kalitedeki gemi adamlarının maaşları da normale nazaran yüksek olacaktır. Çok ilginçtir ki gemide oluşabilecek büyük arızaların kaynağında, ucuz personelin çalıştırılmasının yattığı unutulmaktadır.

Maliyet türlerini direkt, endirekt ve genel yönetim giderleri olarak ayırıma tabi tutup incelemek yerine muhasebe genel tebliğinde belirtilen gider türü gruplarına göre ayrılmalıdır.

Gemilerin envanteri olarak söylenilen demirbaşların başlıcaları şunlardır ; Branda ve ambar muşanbaları, yükleme ve boşaltma donanımı, temizleme donanımı tabak-çanak ve cam eşya, elektrik teçhizatı ve malzemesi, mobilyalar-mefruşat takımları, kuzine takımları, can kurtarma ve yangın söndürme teçhizatı, yatak-yorgan takımı, navigasyon aletleri , halatlar vb. Gemilerin envanter amortismanları yukarıda bahsedilen gemilerin amortisman giderleri gibi sefer maliyetlerine yüklenir.

Gemi işletmeciliğinde diğer bir olumsuz faktör, gemi bünyesindeki yetersiz elemanların çalıştırılmasıdır. Bazı hallerde ise, gemi bünyesinde yedek parça bulunamamasından dolayı kaynaklanan geçici durumların gemi personelinin merkez ofise bildirmelerine rağmen merkez ofisin bu yedek parça teminini en kısa sürede yerine getirememesidir. Bu gerek şirket içi gerek şirket dışı bağlantıların yeteri kadar hızlı ve sağlıklı olmadığının bir göstergesidir.

Mal tesliminde bir günlük gecikme bile büyük prestij kaybına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Gemi işletmeciliğinde, çok büyük sürprizlerle ve risklerle dolu bir iş alanı olduğu için, gemi işletmecileri bu riskleri en aza indirebilmek amacı ile öncelik sırasına müdahale edebileceği riskleri ortadan kaldırma yoluna gitmelidir. Bunun en doğru yolu güvenilir, işinde başarılı olan mühendisler, işletmeciler ve satınalmacıları  bünyesinde tutmaktır. Ülkemizde sayıları  giderek artan gemi işletmecileri işletme masraflarını azaltmak gayesi ile düşük maaşlı personel çalıştırma ve işletme sermayesi yetersizliliği nedeni ile bakım tutum harcaması yapmama alışkanlıklarından vazgeçmelidirler. Gemi işletme firmalarının en büyük yatırımları ve kazanç kaynakları olan işletecekleri gemi türlerinin ve tonajlarının bilimsel bir ön çalışma sonucunda o günkü piyasa koşullarını göz önüne alınarak, gemiyi işletme ve satmadaki zamanlamalarının çok iyi bir şekilde hesaplanarak yatırımlarını bu aşamalar sonucunda yapmaları gerekmektedir.

Dünyanın en tehlikeli sektörlerinden biri olan denizcilik mesleğinde yaşanan olumsuzlukların çoğu insan hatalarından meydana gelmektedir. Bunun sebebi, denizde çalışan insanların yeterli eğitime ve donanıma sahip olmamalarının yanında gemideki ve karadaki yönetimin yeterli işlememesidir.

Gemilerden malzeme siparişi yapılmadan önce istenecek malzeme gerçekten gemide varmı yokmu, araştırılmalı en son gemiye ne zaman verilmiş kayıtlardan da kontrolleri yapılmalıdır , önemli teçhizatları demirbaş listesine kaydedip, Çarkcıbaşı ,Kaptan ve tüm zabitler devir teslim formu doldurulurken (hand over) teslim edildi ve alındığına dair işlenmelidir .Aksi taktirde kaybolan önemli bir alet ,cihazın hesabı ilgilisinden sorgulanmalıdır.tekrar sipariş edilen yedek parça,ıvır zıvır istenen müstehlik malzemelere ne para dayanır nede  geçen zamanın mesaisi Çözümü Gemide envanter sisteminin ofis , şirket arası kordinasyonunun sağlam temellere kurulu olmasından geçer.

Gemi envanter yönetim sistemi, yedek parçaları geminin ekipmanı/bileşeni ile ilişkilendirme yetenekleri de sağlar. Bu, kullanıcıların ekipman için planlanmış bakım işleri doğrultusunda tedarik edilmesi gereken yedek parçaları belirlemesine olanak tanır. Parçaları taramak ve izlemek için  gemi envanter yönetimi sistemindeki yetenekler, ekibinize manuel veri girişinden muazzam miktarda zaman kazandırır. Zamanında stokların veya yedek parçaların minimum seviyelere yaklaştığını her zaman bilinmesi açısından ve talepleri gerektiği gibi yükseltebilir ve lüzumsuz istekten kaçınılmasını sağlar.

Önleyici Bakım, temelde ekipman çalışır durumdayken ayrıca düzenli olarak yapılan bir bakım türüdür. Amaç, başarısızlığı önlemek, başarısızlığın sonuçlarını en aza indirmek veya başarısızlığın meydana gelme riskini değerlendirmektir.Tüm bakım faaliyetlerinizi planlar ve Bakım Ekibiniz günlük görevlerini ve raporlamalarını gerçekleştirmek için basit bir uygulama kullanırsınız.Kritik ekipmanlarda önleyici bakım tetikleyicileri kurar ve kritik olmayan ekipmanlarda arızaya kadar çalışma stratejisini kullanabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen Bu ekipmanların yedek parçalarının minimum stok seviyelerinin altına inmemesi ve bununla ilgili gerekli isteklerin yapılması Baş Mühendis’in sorumluluğundadır.

Eksiklikler Kaptan’a ve yönetim ofisindeki Teknik Departman’a bildirilmelidir.

Kritik Ekipman,ların arızalanması durumunda gemiyi tehlikeye sokabilecek ekipmanlardır. Genellikle İngilizce karşılığı olan “Critical Equipment” olarak karşımıza çıkar.Yedeği muhakkak gemide olmalı ve olmazsa olmazlardan biridir. Bunlar ;

MAIN ENGINE SAFETY DEVICES AND OILMIST DETECTOR   MAKER,MODEL:

Oilmist Detector filters and gaskets  1 set    Splashoil Sensor            1 pc             Exh. Temp. Thermocoupl    1 pc

L/O Pressure switch                             1 pc    Cooling Water Thermocouple       1 pc       Safety Valve                1 pc                       

EMERGENCY DIESEL GENERATOR    MAKER,MODEL:  

Main Bearing        1 set              Conrod Bearing            1 set          Conrod               1 pc         Oil Filter               3 pc

 Fuel Filter            3 pc                Air Filter                        1 pc             Piston               1 pc          Gasket                  1 set

 Piston Rings         1 set              Fuel Injection Nozzle  3 pc

CPP UNIT       MAKER,MODEL:

Oil Filter Cardridge             1 set       Pressure Switch  1 pc

STEERING GEAR     MAKER,MODEL:

Pressure Switch        1 set                Piston Ring            1 set              Cyl. Gasket          1 set

GYRO COMPASS             MAKER,MODEL:

Fuse       1 set         Supporting Liquid             1 pc

SHAFT ALTERNATOR      MAKER,MODEL:

AVR Card              1 pc                         Diode    1 set

OWS     MAKER,MODEL:

Selenoid Valve Coil (3 way or stop seleoid valve)  1 pc     Bilge pump mechanical seal 1 pc Bilge pump stator 1 pc

ODME   MAKER,MODEL:

Fw regulator valve             1 pc                   Pressure air selenoid coil       1 pc

SEWAGE TREATMENT SYSTEM MAKER,MODEL:

High level alarm swicth     1 pc                   Discharge pump mechanical seal          1 pc

MINIMUM STOCK LEVEL FOR MAIN ENGINE

Main bearing        1 set     Con Rod bearing     1 set  Con Rod top end bearing or Crosshead bearing      1 set

CYLINDER LINER Cylinder Liner       1 pcCylinder head/cover complete 1 pc  Cylinder head  o-ring set   1 pc

CYLINDER VALVES     Exh valves for 1 cyl   1 set Inlet valves for 1 cyl    1 set  Fuel injection valve     ½ engine set   Push Rod for                    1 cyl        1 set      Piston complete             1 pc Piston rings of each type fitted       1 set   Return Filter         1 set  Selenoid valve                1 set

FIRE DETECTION SYSTEM  MAKER,MODEL:

Heat Detector     1 set   Smoke Detector(Photo or Conversional)    1 set  Manual Call Point          1 pc Flame Detector             1 set

EMG FIRE PUMP    MAKER,MODEL:

Wear Ring     1 set      Impeller    1 pc     Ball Bearing   1 set    Mechanical Seal      1 pc    Shaft    1 pc

MAIN STARTING AIR COMP NO:1(EMG)  MAKER,MODEL:

HP Piston Ring     1 set    LP Piston Ring         1 set   HP Valve      1 set   LP Valve     1 set    Carnkpin Metal  1 set

GAS DETECTION SYSTEM    MAKER,MODEL:

Selenoid Valve     1 set   Filter       1 set     Repair Kit for Pump       1 set        Gasket           1 set

HIGH LEVEL AND HIGH HIGH LEVEL ALARM SYSTEM MAKER,MODEL:

Capsulated Reed Switch or Float (each type)              2 set

NAVIGATION LIGHTS   MAKER,MODEL:

Fuse(each type)      2 set   Navigation Light Lamps(each types)         6 pc     Alarm Relay          1 pc

QUICK CLOSING VALVES   MAKER,MODEL:

Hydraulic or Pneumatic Piston     2 set        Gasket     1 set  Low Pressure Alarm Switch(if applicable)      1 pc

FREEFALL MAKER,MODEL:

Fuel Nozzle           1 pc       Oil Filter      1 pc      Fuel Filter          1 pc

FUEL INJECTION PUMPS

Fuel pump complete         1 pc        Complete set of working parts        1 set

FUEL INJECTOR PIPE WORK

High pressure fuel pipe od each size and shape fitted complete with couplings,fittings,sheath     1 of Each set

THRUST PADS  

At least half of the pads that are against the main propulsion device thrust        ½ of whole set of pads

Satın Alma ve Tedarik

Amaç ihtiyaç olunan material,ekipman ve servislerin alımının onaylanması ve takip edilmesi için gerekli olan kontrol ve diğer aktiviterin belirlenmesidir.

Taşeronlar , ekipman, material ve servis sağlayıcıların tamamını kapsar. (yiyecek, depo, yakıt, yağ,tamir ekipmanı sağlayıcılar, tersaneler vs. )

Alım ve Tedarik departmanı,  Teknik, Emniyet ve Personel departmanları ile koordineli olarak  bu mal ve hizmetlerin sağlanmasından sorumludur.  Istek prosedürü, harcama kontrolleri, onay ve bildirim detayları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

GEMİLERDEN YAPILAN İSTEKLER

               Genel istek periyotları, tercih edilen limanlar ve kullanılacak formlar aşağıdaki gibidir.

Eğer yapılacak ikmal öncelikli ise, istek listesi şirkete gönderilmelidir.

Kaptan sefer planına gore bir sonraki limanı göz önünde bulundurarak isteği erken yapmalıdır.

Ana tedarik limanları Türkiye, dir.Istek periyodu geminin ana limanlara uğrak yapmasına göre farklılık gösterebilir. 

Türkiye harici limanlarda tüm istekler İngilizce olarak istenmelidir.

Istek listesi için tek sayfa yeterli olmadığında yeni form açılacak ve sayılar ile isimlendirilecektir.

Tedarik işlemlerinin düzgün işlemesi için Istek listesi olabildiğince erken ve ikmal gününe 5 iş gününden önce yapılacaktır.

ŞİRKETTEKİ İŞLEMLER

Gemiden istek listesi geldikten sonra satın alma departmanı olabildiğince kısa süre içerisinde mümkün ise en az iki farklı şirketten teklif alacaktır. (başka alternatif var ise üreticiler ve taşeronlar hariç)

Firmalardan teklifler geldiğinde satın alma departmanı ilgili departmanları gözden geçirmesi için bilgilendirecektir. Kalite , uygunluk , fiyat gibi parametreleri inceleyip, onayladıktan sonra satın alma departmanını bilgilendirmelidir.

Satın alma departmanı Isteklerin teslimatını yapacak firmaya geminin istek listesini ve gemi detaylarını(agenta, ETA vs) bildirmelidir.

Satın alma departmanı gemiye teslimat yapacak firmanın iletişim bilgilerini ve teslimatın yapılacağı limanı bildirmelidir.

MALZEMELERİN GEMİYE ALIMI

Malzemeler gemiye ulaştığında, gemi gelen malzemenin sayısını ve imkan varsa kalitesini, teslimat faturasıyla karşılaştırılarak kontrol etmelidir.

Eğer ürünün kalitesi faturadakiyle uyuşmuyorsa fatura üzerine not düşülmelidir.

Eğer ürünün kalitesi gerekenden düşük ise (onaylı olmayan tipte malzeme gibi) fatura üzerine not düşülmeli ve malzeme teslim alınmamalıdır.

FATURA SÜRECİ

             Gelen tüm faturalar ilgili departmanlar tarafından kontrol edilmelidir.

 • Bütçe kodu girişleri
 • Tedarik onayı / ilgili enspektör imzası
 • Muhasebe bölümüne gönderim
 • Bütçe koduna gore muhasebe bölümünün faturayı bütçe sistemine girmesi
 • Faturayı, ödeme talebi için donatana gönderme

 

Yanlış malzeme ve yedek parça sipariş edildiğinde Kök Sebepler ve Düzeltici faaliyetler

Kök sebep makul bir şekilde belirlenecek en temel sebeptir. Yönetimce kontrol edilip, düzeltildiğinde sorunun yeniden oluşması önlenir yada benzer durumlar gözle görünür şekilde azaltılır.

kök Sebep, bir olayın oluşmasını sağlayan kaynak faktörü olarak tanımlanabilir.

kök sebep, doğrudan sebebin arkasındaki sebep yada nedendir; normalın dışında kalan durumun oluşmasındaki sebeptir. kök sebep, eğitim eksikliği veya yetersiz organizasyon gibi nedenleri içerebilir.kök sebep olaydan günler veya haftalar önce gerçekleşebilir. Bu yüzden günlük aktivitelerin, kararların ve planlamanın herhangi bir kısıtlama getirmeden profesyonelce, emniyet kurallarına bağlı kalarak yapılması önemlidir. Uygunsuzluğun bir kök sebebi vardır. Analiz yapaken en önemli amaçlardan biri kök sebebi bulmaktır.

 

kök sebebi bul             düzelitici & önleyici faliyetleri belirle               düzelitici & önleyici faaliyetleri sıkı şekilde takip et     düzelitici & önleyici faliyetleri uygula                      düzelitici & önleyici faliyetleri doğrula                                 

kök sebebi belirlemek için, olayın bütün detaylarının  analiz edilmesi gerekir. Incelemeden sonra, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumun yeniden olmasını engelleyebilmesi çok önemlidir. Raporda belirtilen düzeltici faaliyetler mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır.

2.Mühendis’in Baş Mühendis’e karşı sorumlulukları arasında Yedek parça gereksinimleri ve stok miktarlarının Baş Mühendis’e raporlanması yer almaktadır.

Gemiye katılan Baş Mühendis, sorumluluklarını devralmadan önce ayrılacak olan Baş Mühendis eşliğinde makine dairesinde tüm makine ve techizatın denetimini yapar. Bu denetim sırasında bütün önemli ve yeni tamamlanan tamirat ve sörveyler not edilir. Ayrıca denetim sırasında bütün operasyon parametreleri, günlük yağ ve yakıt harcamları, su harcamları hem seyir hem de liman durumlarına göre not edilmelidir.

PLANLI BAKIM SİSTEMİ (PMS)

Planlı bakım sistemi her gemide kurulmalıdır. Planlı bakım sistemi, geminin özellikle tipi, yaşı ve ticaret modeline bağlı olarak geminin gereksinimlerine uyarlanmış ve ingilizce olmalıdır.

 Sistemin amacı, makine/ekipman/ yapısal arızaları önlemek ve sorunların hızlı ve verimli  çözülmesini sağlarken, bakım görevlerinin sayısını izleyerek yönetimi sağlamaktır.

PMS bilgisayar tabanlı bir programdır ve aşağıdaki gereklilikleri sağlamaktadır:   

ISM&Klas kuruluşları gereklilikleri

Yapımcı tarafından tavsiye edilen bakım periyodları

Ekipmanlarım çalışma saati takipleri ve deneyim faktörü

Bayrak devleti sörveyleri ve spesifik ticaret gereklilikleri 

PMS sistemi bir önleyici bakım sistemi olarak kullanılabilir.  Çalışma saati/kondisyon tabanlı bir izleme sistemidir ve bu sayede yapılacak çalışma periyodlarının ayarlanmasına yardımcı olur.

Class sertifikali PMS programı kullanan  vessel managerlari,   class   sertifikali  surveyorleri ile iyi iliskiler icin de olup,  gelismis imkanlardan  faydalanirlar. Aşağıdaki unsurların sisteme dahil edilmesi gereklidir:

Klas kontrol gereksinimlerine uygun 5 yıllık denetim programı

Sörvey gerekliliklerine ve yapımcı talimatlarına uygun, güverte ve makine ekipmanlarının yıllık bakım planlamaları

Motorların ve kablo sistemlerinin yalıtım testleri de dahil olmak üzere elektrik ekipmanlarının bakımları

Bütün ekipman kondisyonlarının, çalışma saatlerinin ve kalibrasyon kayıtlarının tutulduğu bir kayıt sistemi

Kullanılan ve stoktaki yedek parçaların listeleri

Kritik yedek parça envanteri

Yapılan bakım ve kontrollerin aylık olarak şirkete geri bildirim yapılması

Overspeed, düşük yağ basıncı, yüksek sıcaklık tripleri gibi önemli bütün ekipman alarmlarının düzenli test programları

Bütün can kurtarma araç gereçlerinin rutin test ve kontrol kayıtları

Test ekipmanları için gereken kalibrasyon periyodları (manometreler, termometreler, gaz algılama sistemleri, alkol metreler v.b.)

Geminin bakımları ve PMS sisteminin düzenli işletilmesi, enspektörlerle koordineli çalışan gemi yönetim ekibinin sorumluluğudur.

Gemi enspektörü, PMS programının geminin bakım ihtiyacını yeterince karşılamasını ve sistem kapsamındaki herhangi bir yetersizliğin sisteme dahil edilmesini sağlar. PMS sisteminin efektif çalıştığının kontrolü, enspektör tarafından gerçekleştirilen gemi kontrolleri sırasında gemi yönetim ekibiyle istişareli olarak yapılır ve sorunlar giderilir.

Herhangi bir kural ve kısıtlama nedenliyle gemideki bakımların yürütülemediği durumlarda ya da bakım için gerekli önemli bir ekipman ihtiyacının olduğu durumlarda, Kaptan/Baş Mühendis enspektöre durum hakkında bilgi verir. Enspektör konuyu filo müdürüyle görüşerek, Baş Mühendisle istişareli olarak bakım programına uymak için gerekli programlama yapılır. Gemi tarafından gönderilen 3 aylık klas sertifika listeleri yardımıyla teknik kontrolör geminin bütün sörvey raporlarının ve sörvey statülerinin güncel olduğundan emin olur. 

Enspektör, onaylı bir planlı bakım sisteminin gemide tam olarak uygulanmaya başlanmasına kadar geçen sürede bakımların şirket manuellerinde belirtilen  kriterlere göre yapılmasını sağlamalıdır.

Ön teslim raporu kapsamında toplanan bilgiler, gemi için PMS sisteminin hazırlanma aşamasında kullanılacak ve kritik ekipman listesi sisteme öncelikli olarak eklenecektir. Sürekli yapılan sörveylerin detaylı bilgileri ve statüleri hem gemideki sistemde hem de şirkette bulundurulacaktır.

YEDEK PARÇA, TAMİR VE BAKIM TALEBİ

Yedek parça ve tamirat talebi için gemi tarafından mümkün olan en detaylı şekilde talep formu Gemi İşletme Programı istek bölümünde doldurulup  şirkete gönderilir. Bu form   Gemi İşletme Programı bilgisayarının senkronize olunması ile bir an önce satın alma departmanına yönlendirilerek maliyet belirlemesi yapılır, ardından prosedürlerine göre işleme alınması için DPA’e gönderilir. Yapılan talep gemi ile tartışılır ve herhangi bir açıklama istenebilir.

Yazıma son verirken Gemide çalışırken Bahane değil çözüm üretmeliyiz. Yapmaya çalıştığımız işin tahmin edilenin üzerinde zor bir iş olduğunu Anlamak gerekir, Ancak sorunların neden çözülemeyeceğine dair bahaneler aramaktansa, bu sorunların nasıl çözüleceği üzerine yoğunlaşmalıyız Bu yüzden de, Gemi Envanter Listelerini tam ve eksiksiz çıkartıp Gemide ne var ,ne yok elimizle koymuş gibi bilmeliyiz işlerimizi yürütürken “bahaneler” değil “çözümler” üretmeliyiz.

  ELDİVEN   

  Temel'in eldivenle yazı yazdığını görenler sormuş:

- Niye eldivenli yazıyorsun zor olmuyor mu?

- Zorluğuna zor ama el yazımın tanınmasını istemeyrum.

Fıkra

 

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi

Birol Çetinkaya

Pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarınız kolayına olsun. Selametle…

 

 

 

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.