A.S.P.
parcababa-erce
İstanbul
30 Mayıs, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  32.21
 • EURO
  34.75
 • ALTIN
  2411.2
 • BIST
  10247.23
 • BTC
  61450.15$

AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ’NDEN KAMUOYU VE DENİZCİLERE DUYURU

17 Şubat 2022, Perşembe 10:52
reklam yerim makale içi

Derneğimize 20.05.2015 tarihinde 53 sicil numarası ile üye olan Beliga Bijen’den doğma, Ömer Tarık oğlu, 01.07.1950 doğumlu EKREM İNÖZÜ hakkında, derneğimize mevcut aidat borcunu ödemediğinden, Fethiye İcra Müdürlüğü’nde 2021/6850 esas sayılı dosya açılarak icra takibi başlatılmıştır. İcra tebligatını müteakip 28.08.2021 tarihinde DERBİS üzerinden derneğimizden istifa etmiştir.

İcra dosyasına safahati aşağıda yazılı olduğu şekilde, ödeme yaptıktan sonra 13.02.2022 günü öğrendiğimiz üzere, kendisine ait facebook sayfasında derneğimiz aleyhine, içinde iftira, hakaret ve aşağılama olan ve karalama kampanyasına dönüştürdüğü bir mesaj yayınlamıştır.

 

 

 

Sosyal medya niteliğindeki Facebook üzerinden yayınlanan suç unsurları içeren bu mesaj müteakiben Atilla Gökova (Kendi facebook sayfasında) ve Aydiner Candan (Amatör Denizci Hareketi sayfasında) yayınlamışlardır. Başka kişilerin paylaşım yaptıkları derneğimizce henüz saptanmamıştır. Suç unsuru mesajı paylaşanlar karalama kampanyasının diğer iştirak edenleridir.

 

 

Aşağıda, Ekrem İnözü’nün mesajındaki hakikat dışı beyanlarının doğruları kamuoyu ve denizcilerin bilgisine sunulmuştur.

 

1) Derneğimizin amaçları arasında DOLANDIRICILIK faaliyeti yoktur. (Bkz. www.adbder.org – tüzük) Bu bir iftiradır. Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerinin de bu güne kadar dolandırıcılıktan dolayı ne yargılaması vardır, nede böyle bir suç unsuru faaliyetleri görülmemiş ve duyulmamıştır. Derneğimiz yönetim kurulu üyelerinin tamamı görevlerini gönüllü olarak ve her hangi bir menfaat,  maaş almadan yapmaktadırlar. Tamamı tertemiz insanlardır. 

 

 

 

Derneğimiz DOLANDIRILDIĞINI iddia eden Ekrem İnözü’nü, elindeki deliller ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet eder.

 

 

 

YASAL YOLLARDAN ALACAK TAHSİL ETMEK NE ZAMAN DOLANDIRICILIK OLDU? Kanunlar değişti de bizim mi haberimiz yok?

 

 

 

2) Derneğimiz başkanının soyadının ÖZBANK olması nedeniyle ÇİFTLİKBANK ile benzeştirilmesi en hafifinden hakarettir, aşağılamadır, karalamadır.   

 

 

 

3) Derneğimiz yönetim kurulundan hiç kimse Ekrem İnözü’nü dernek kurulmadan önce görmemiş ve telefonla dahi görüşmemiştir.   Kendisinin yüzünü derneğimize üye olduğu süre içinde de görmedik. Derneğimize üye olması için davet etmedik. Kendisi özgür iradesi ile derneğimize müracaat etmiş ve herhangi bir engeli görülmedinden üyeliğe kabul edilmiştir.

 

 

 

Mesajda belirttiği gibi 2014 yılında değil, 20.05.2015 tarihinde üye kabul edilmiştir. Derneğimiz kurallarına göre;

 

 

 

 11.05.2015 tarihinde 250 TL giriş ödentisi, 250 TL yıllık aidat olmak üzere 500 TL nı
derneğimizin ilan edilmiş banka mevduat hesabına yatırmıştır.
 Üyeliğe müracaat formunu göndermiştir.
 Nüfus cüzdanının fotokopisini göndermiştir.
 Teknesinin ruhsatnamesini göndermiştir.

 

 

 

Ödeme ve bu belgelerden birinin eksik olması halinde yönetim kurulu üyeliğe kabul etmezdi. Yaptığı ödeme bir bağış değildir. Giriş ödentisi ve yıllık aidattır. Ödeme tarihi yönetim kurulunun 20.5.2015 tarihinde yaptığı toplantıdan hemen öncedir.

 

 

 

4) Derneğimiz bütün denizcileri üye olmaya davet etmiştir ve halen de etmektedir. Ancak kimseyi zorla ve hile ile üye yapmamıştır. Bu bir iftiradır.

 

 

 

Dernekler sosyal bir sıkıntıyı gidermek için gönüllüler tarafından kurulur, insanlar gönüllü olarak ve aidat ödeyeceklerini bilerek üye olur, gönüllü olarak çalışır.

 

 

 

Ciddi dernekler aidatlarını ödemeyen üyelerini ya ihraç ederler, yada  ihraç etmekten başka alacakları aidatlar için icra takibi yaparlar. İCRA TAKİBİ YAPAN İLK DERNEK BİZ DEĞİLİZ.

 

 

 

Utanılması gereken derneğimizin icra takibi yapması değil, GÖNÜLLÜ OLARAK GİRİLEN DERNEĞİN AİDATLARINI ÖDEMEMEK VE BU YÜZDEN İCRA TAKİBİNE UĞRAMAKTIR.

 

 

 

Hele ÜNLÜYSENİZ, TOPLUMA ÖRNEK OLMAK VE EĞİTMEK GİBİ MİSYONU ÜSTLENDİYSENİZ, MİSLİYLE UTANMANIZ GEREKİR. İFTİRA VE HAKARET ÜNLÜYSENİZ SİZİN USLUBUNUZ OLMAMALI.

 

 

 

ÜNLÜYSENİZ KİMSEDEN İLTİMAS BEKLEMEMELİSİNİZ. Ünsüzseniz aidat ödersiniz, ünlüyseniz aidat ödemezsiniz. Derneğimizde bu ayrım yoktur ve olmayacaktır. Derneğimizde bütün üyeler olması gerektiği gibi eşittir.

 

 

 

5) Ekrem İnözü, derneğimizde üye olduğu süre içinde derneğimize fikri veya emek olarak herhangi bir katkıda bulunmamıştır. Web sitemizde alanen ilan edilen Genel Kurul Toplantılarına katılmamıştır. Bu süre içinde ÜYE KABUL VE KAYIT YÖNETMELİĞİMİZİN  9 uncu maddesi (Bkz. www.adbder.org mevzuat-yönetmelikler) hükümlerine uygun olarak noterden istifa ederek veya DERBİS üzerinden noter masrafına katlanmadan istifa edebilirdi. İcra takibi başlatılana kadar istifa etmemiştir. Doğal olarak aidat tahakkuk etmiştir.

 

 

 

Derneğimize üye olmak veya derneğimizden istifa ederek ayrılmak kişilerin kendi kararlarıdır. Üye olmak isteyenler, üye olma şartlarını yerine getirirlerse  ve Yönetim Kurulu üyelik müracaatını kabul ederse üye olabilirler. İstifa etmek isteyenler diledikleri zaman DERBİS üzerinden tıpkı Ekrem İnözü gibi istifa edebilirler.

 

Derneğimiz yönetim kurulunun bu konuda sadece;
 Üyelik müracaatını kabul etme veya etmeme,
 Üyelik şartlarını kaybedenleri ihraç etme,
yetkisi vardır ve başkaca yetkisi yoktur.

  

 

 

 

6) Derneğimizin web sayfası ilanlar, duyurular içindir. Derneğimize üye olmayanlar dahil herkese açıktır. Derneğimiz faaliyetleri hakkında kısıtlı bilgi verilir veya verilmez. Üyelerimiz, sadece üyelere açık facebook sayfasından ve whatsapp üzerinden her konuda ve derneğimiz gelir – gider dengesi konusunda bilgilendirilir.

 

 

 

Derneğimizin gelir ve giderleri ile sır niteliğindeki faaliyetleri üyeler dışında paylaşılmaz ve doğal olarak da web sitesinde yayınlanmaz. Bunun nedeni, Ekrem İnözü ve onun suç unsuru olan yayınını paylaşan, suç unsuru yayın altına yorum yapan kötüniyetli kişileri bilgilendirmemektir. Bu konuda ne kadar haklı olduğumuz da şu an itibariyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 

 

 

Ekrem İnözü, zahmet edip genel kurullarımıza katılsa idi, mahrum kaldığını düşündüğü her konuda genel kurullarda bilgilenir, kendi fikirlerini beyan edebilirdi. Bunları yapmamıştır. Belki de o genel kurullarda Yönetim Kurulu’na veya denetim kuruluna seçilir ve görev yapardı. Her konuda en önce bilgi alan, faaliyetleri yönlendiren, katkıda bulunan biri olurdu. Belki de Yönetim Kurulu’na başkan olurdu. Belki de onun sayesinde derneğimiz amacına ulaşabilirdi.

 

 

7)

30.06.2021 tarihinde yapılan genel kurulumuzda aşağıdaki karar alınmıştır.

 

 

 

“12)    Gündemin 12 inci maddesine geçildi ve görüşmeler sonunda, derneğe aidat borcu olan üyelerden aidatlarını ödememekte ısrarlı olan üyelerden,  1,000,-TL sına kadar borcu olanların borçlarının silinerek dernekten ihracı konusunda, 1.000,-TL ya kadar borcu olanların borçlarının silinmesine veya silinmeyerek icraya verilmesinde yönetim kurulunun karar vermesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, 1.000.-TL dan fazla borcu olanlardan mevcut alacakların icra kanalı vasıtasıyla tahsil edilmesine ve gerektiğinde dernekten ihraç edilmesinde, icra takiplerine itiraz edenler hakkında dava açılmasına, gerektiğinde avukat tayin edilmesinde yönetim kurulunun tam olarak yetkilendirilmesine, bu hususların makul zamanda yönetmeliklere maddeler halinde geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.”

 

 

 

Genel Kurulun bu kararı doğrultusunda, 1.000 TL ya kadar borcu olanların borçları Yönetim Kurulu tarafından silinmiş ve dernekten ihraç edilmiştir. Ekrem İnözü gibi 1.000 TL dan fazla borcu olan 8 kişi hakkında, ödemeden imtina ettikleri anlaşıldığında icra takibi yapılmıştır. Ekrem İnözü dahil 5 kişi ödemesini yapmış, 3 kişi itiraz etmiştir. Bu 8 kişiden Ekrem İnözü dahil bir kısmı DERBİS üzerinden istifa etmiş, kalanları da yönetim kurulu kararı ile dernekten ihraç edilmiştir. 

 

 

 

Ekrem İnözü istifa etmeseydi, yönetim kurulumuz genel kurul iradesi doğrultusunda görevini yapacak ve ihraç edecekti.

 

 

8)

Türk Medeni Kanunu’nun 70 inci maddesi aşağıdaki gibidir.

 

 

 

“Madde 70- Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 

 

 

9) 7 ve 8 inci maddede görüldüğü gibi Yönetim Kurulu kanunun ve genel kurul kararının gereğini yaparak sadece görevini yapmıştır. Bundan böyle de görevini yapmaya devam edecektir.

 

 

 

10) Ekrem İnözü, icra tebligatını aldıktan sonra T.C. Fethiye İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde 2021/673 esas sayılı  “usulsüz tebligat şikayeti” konulu davayı açmıştır. Bu davalarda karşı taraf derneğimizdir. Ancak mahkeme derneğimizi duruşmaya davet gereği duymamıştır ve Derneğimizin gıyabında karar vermiştir. 

 

 

 

Bu süreç içinde Ekrem İnözü’nün avukatı derneğimiz ile telefon teması kurmuş, talebi üzerine kendisine Ekrem İnözü’nün derneğimizle ilişiğinin kesilmiş olduğuna ilişkin belgeler gönderilmiş, ayrıca “bu kadar küçük bir para için bizi ve sizi uğraştırıyor” diyerek düşüncemiz avukata iletilmiştir.

 

 

 

Bu görüşmeden sonra avukat Ekrem İnözü’nün borcunu icraya ödediğini tarafımıza bildirmiştir.

 

 

 

Bu aşamaya kadar derneğimizin açılan davadan haberi yoktu. 28.01.2022 tarihinde mahkemeden tebligat aldık ve zarfın içinden 2 adet karar çıktı.

 

 

 

Birincisi 21.12.2021 tarihli gerekçeli karardır. İkinci karar ise bir EK KARAR dır ve şikayetten vazgeçildiğine ilişkindir. (Kararlar görmek isteyenler için aşağıdadır.)

 

 

 

Karardan anlaşıldığı üzere Ekrem İnözü’ne ilk icra tebligatı 13.08.2021 tarihinde yapılmıştır. Burada şu konuya dikkat çekmek isteriz. Tebligat 13.08.2021 tarihinde yapılmış, tebligatı alan Ekrem İnözü, 28.08.2021 de DERBİS üzerinden derneğimizden istifa etmiştir. Bu tarihe kadar, icra takibinden önce istifa etmeyi hiç düşünmemiştir. Madem bu kadar kötü bir derneğiz, niye bu kadar uzun süre dernek üyesi olarak kalmakta ısrar etmiştir? Bu sorunun cevabını Kamuoyunun ve  Denizcilerin takdirine bırakıyoruz.

 

 

 

Derneğimiz Ekrem İnözü’nün hangi malına haciz konduğunu bilmemektedir. Tebligatın kesinleşmesinden sonra ödeme yapabilir diye makul bir süre beklenmiş, ödeme yapmayınca mülküne haciz talebinde bulunulmuştur. Hangi mülküne haciz konulacağı keyfiyeti tamamiyle icra dairesinin yetkisindedir.

 

 

 

Ekrem İnözü açtığı davayı kazanmamıştır. Mahkeme muhtemelen ödeme yapıldığını gördüğü için hacizleri kaldırmış ve tebligatı iptal etmemiştir. Sadece tebligat tarihini değiştirmiştir. İcra takibi iptal edilmemiştir.

 

 

 

Mahkeme tüm dava giderlerini davacı Ekrem İnözü üzerinde bırakmıştır.

 

 

 

11) Ekrem İnözü’nün beyan ettiği gibi borcu 2.500 TL değildir. İcra takibi derneğimizin 2.608,31 TL alacağı üzerinden 2.8.2021 tarihinde başlatılmıştır. Tüm icra takiplerinde borçlular daha fazla ödeme yapmasın diye avukat kullanılmamıştır ve avukat parası olan 900 TL yi ödemekten Ekrem İnözü dahil bütün borçlular kurtulmuştur. Ekrem İnözü’nün avukatına isteği üzerine icra müdürlüğünden alınan hesap özeti gönderilmiştir. Hesap özetinin toplamı harçlar ve faizler dahil 3.217,69 TL dır ve Ekrem İnözü bu parayı ödemiştir.

 

 

 

İcra Müdürlüğü derneğimizin banka mevduat hesabına 28.1.2022 tarihinde 2.956,64 TL yatırmıştır.

 

 

 

12) DERNEĞİMİZ BU GÜNE KADAR ÇOK SAYIDA ALEYHİNDE YAYIN VE BEYAN İLE KARŞILAŞMIŞTIR. BU KARALAMA KAMPANYASI NE İLKTİR, NEDE SONUNCUSU OLACAKTIR. BUNUN BİLİNCİNDEYİZ.

 

 

 

YERE DÜŞMEKLE CEVHER, SAKIT OLMAZ KADR-Ü KIYMETTEN

 

 

 

Bu ve bunun gibi karalama kampanyalarının Amatör Denizciye ve Amatör Denizciliğe ne gibi katkısı olacağını, denizcilerin takdirine sunuyoruz.

 

 

 

3.217.69 TL gibi servetiyle mütenasip olmayan küçük bir rakkam için bu kadar acı duyan, Amatör Denizciler ve Amatör Denizciliğe hiçbir faydası olmayacak VELVELEYE başvuranların ve destekçilerinin kalitesini ölçme işini kamuoyunun ve denizcilerin takdirlerine arzediyoruz.

 

 

 

Biz dernekten ihraç ettiğimiz veya icra takibi başlattığımız kişilerin hakkında kamuoyunda hiçbir bildirim yapmadık. EKREM İNÖZÜ YAPTIĞI YAYIN İLE KENDİNİ İFŞA ETMİŞTİR.  Eğer ününe zarar gelecekse, bunun müsebbibi kendisidir.

 

 

 

TÜM KARALAMA KAMPANYALARINA RAĞMEN DERNEĞİMİZ İŞİNE DEVAM ETMEKTEDİR. DERNEĞİMİZ BAŞARILI OLURSA AMATÖR DENİZCİLER VE AMATÖR DENİZCİLİK KAZANIR.

 

 

 

DERNEĞİMİZ FİTNECİLERİN İSTEDİĞİ GİBİ BAŞARISIZ OLURSA AMATÖR DENİZCİLER VE AMATÖR DENİZCİLİK KAYBEDER.

 

 

 

Derneğimiz ve Yönetim Kurulumuzun üyeleri, bu karalama kampanyası, iftira, hakaret, itibar zedeleme ve aşağılama karşısında adalete rücu hakkını mahfuz tutmaktadır.  

 

 

 

Amatör Denizcilere, bundan böyle, kendilerine örnek alacakları ve denizcilik öğrenecekleri kişilerin, insani ve denizci ahlakı ile insani ve denizci terbiyesine haiz olup olmadıklarına ilişkin sorgulama yapmaları tavsiyemizdir. 

 

 

 

Her insan doğuştan ahlaklıdır. Ahlak sonradan kaybedilebilir. Önemli olan tüm hayat boyunca ahlaklı olmak ve ahlakı muhafaza edebilmektir. Bazıları bunu başaramaz.

 

KAMUOYUNA VE DENİZCİLERE SAYGIYLA DUYURULUR.

 

AdbDer

Amatör Denizciler Barınak Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Hilmi Atilla Özbank