Kurban Bayramı
parcababa-erce
İstanbul
17 Haziran, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.15
 • ALTIN
  2406.9
 • BIST
  10401.67
 • BTC
  67490.92$

GEMİLERİ KADERİNİZ DEĞİL, BİLGİNİZ YÖNETSİN

02 Temmuz 2022, Cumartesi 00:10
GEMİLERİ KADERİNİZ DEĞİL, BİLGİNİZ YÖNETSİN
reklam yerim makale içi

Deniz Kazalarıyla ilgili ‘Güvenli bir Deniz Seyirini Garanti eden Gemi değil Yetenekli Denizcilerdir’

1 Temmuz Kabotaj Bayramımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün sözleriyle başlamak istiyorum..

“Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”

sözünden yola çıkarak sürekli çaba harcamamız gerektiğini Ata’mızın bizlere armağanı, karasularımızda  bağımsızlığımızın teminatı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’mız kutlu olsun.

Hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize dua’ larımı şükranlarımı sunuyorum.

Bu yazımda gemilerden kaynaklı oluşabilecek kazalar ve beraberinde  getirdikleri  sonuçları oluşturan faktörleri ve yaşanan olayları konuşacağım.

Dünyanın en önemli doğal dar su yolu olan İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yarattığı tehlike, başta Boğaz'ın iki yakasında oturanları ve şehir hatları vapurları ,yolcu motorları,gezi amaçlı teknelerinde yolculuk eden yolcuları,Boğazda bazı bilinçsizce balık tutmak için transit Geçen gemilerin önlerine duran ,çatışma tüzüğünün ne olduğunu dahi bile bilmeyen tekneler tarafından çarpışmaya ramak kala gemilerin boğaz geçişlerini de zora sokmakta kazalara davet çıkartıp büyük facialara risk yaratığını canlı canlı hepimiz görmekteyiz.

Boğazlarda seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak, kaza riskini minimize etmek ve deniz trafiğini daha etkin düzenlemek için Sahil Güvenlik, ve Deniz Polisi Teşkilatı Gezi Teknelerin Denetimini,uygunluğunu kontrol etmeleri denizlerimizi sahiplenirken,gerekli önlemleri alsa bile bazen tehlike kaçınılmaz oluyor.

Gemi kazası, önceden bilinmeyen, istem dışı bir olay sonrası aniden meydana gelip kontrol altına alınamayan ya da zorlukla alınabilen, gemide can ve mal kaybına neden olabilen, geminin yapısal bütünlüğüne zarar verebilen, geminin tamamen görev dışı kalmasına ya da en kötüsü batmasına neden olabilen olaylardır.Deniz kazalarının önlenmesinde yaşanan tecrübeler çıkarılan dersler ciddi önem arz etmektedir.

Donatanlar için Personel işletmesinin en değerli varlığıdır. Donatan işletmesinin başarısını, gerek ofis gerekse gemi personelinin nitelik ve nicelik yönünden uygun bağlı olmasına inanmaktadır.Profesyonelce yönetilen donatan işletmeleri için, personel maliyeti diğer kaynaklara göre daha yüksektir.

Denizde Kazaların Oluşumlarını Şu Şekilde Sıralarsak

1-Personelden Kaynaklı kazalar (Yüksekten Düşme),(Halat Çarpması),(İş Kazası),(Ambara Düşme),(Denize Adam Düşmesi)

2-Makine Arızasından dolayı meydana gelen kazalar

3-Batma

4-Yangın

5-Çatma,Çatışma,Temaslı Dokunma

6- Karaya Oturma

7-Dokuz oturak

8- Patlama

9- Yakıt Kirliliği (meydana gelen beklenmeyen bir olay, denizde yakıt ikmali yapılırken yakıtın sızması)

10-Hava Hasarı

11-Güvenlik zaiatı

12-Yük Telinin Kopması

13- Yük Kayması

14- Geminin alabora olması

15- Gaz sızıntısından Zehirlenme

Denizde Kaza olduğu zaman Kaza bildirimini gerekli yerlere Geminin Kaptanı yapar ,Kaza  bildirimini  yapamayacak durumda değil ise yerine vekâlet eden zabit, geminin donatanı, Başta olmak üzere Geminin işletenini veya acentesini,Sorumluluk sahası içinde meydana gelen deniz kazalarında kazanın durumunu,biçimini detaylı ilgili Liman Başkanlığına Bildirim yapmak zorundadır. Deniz kazasına ilişkin bildirim en kısa sürede iletilmesi gerekir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü (Deniz Kazası İncelemesi) uzmanları tarafından Kazaya karışan Gemileri inceler. Kazanın meydana gelmesinde etkisi olan unsurlar ile kazanın meydana gelmesini önleyebilecek veya kazanın olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayabilecek unsurlardaki noksanlık veya yetersizlikler hakkında varılan yargıları ve kazaların önlenmesi için geliştirilmesi gereken emniyet tedbirlerini açıklayanDeğerlendirme ve sonuçlardan yararlanılarak , seyir emniyeti, gemi ve yük operasyonları, iş emniyeti, eğitim, tamir, bakım-tutum,sahil yardımı ,acil durum müdahalesi gibi alanlara ilişkin içeren Sonuçlarını Tavsiyellerini içeren Rapor İlgili Birimlere Hazırlayıp Sunar.

Deniz kazalarında insan unsurunun ana faktör olduğu geçmişteki yaşanan kazalar incelendiğinde görülmektedir. Diğer yandan bir geminin kayıtlı olduğu bayrak devletinin yanı sıra Geminin performansının tespiti denetimler sırasında da da görünmektedir.

 

Gemi Kaza risklerin asgari düzeye inmesi için çözüm sağlamalı kazaların olmaması için Önleyici faaliyetleri,engelleyecek etkin çözüm üretilmelidir.

 

 • Kazaları daha aza indirmek için Gemide Eğitim ve talimlerin ciddi olarak fiili bir şekilde senaryolar oluşturulmalı Makine dairesi yangın, aşçıhane yangın, ambar yangın, baş altı yangın, yaşam mahalli yangın, köprüüstü yangın Diğer tüm talimlerde aynı şeklinde farklı mahallerde gerçekleştirilmeli; tüm personelin ilk yardım malzemelerini kullanabilmesi sağlanmalıdır. Kapalı mahalle giriş ve kapalı mahalden adam kurtarma ile ilk yardım talimleri ,Geminin değişik bölümlerinden yaralı çıkarma talimleri yapılmalıdır.Gemi personelinin el becerilerinin geliştirilmesi ve yatkınlıklarının arttırılması hedeflenmelidir.

 

 • Yüksek ve çok yüksek riskleri, gemi kaptanı Geminin Şirket sorumlusu DPA ye rapor eder,DPA, rapor edilen bütün riskleri gözden geçirip, gerekli uygulamaları sirküle etmeyi ve raporlanmasını sağlayarak yapılması gereken işlerin bir an evvel çözümünü sağlamaya çalışır. işlerin niteliğine göre neyin zarar verebileceğinin ,neyin vermeyeceğinin incelenmesini sağlar, böylece, alınan önlemlerin yeterli olduğuna ya da zararı önlemek için ilave önlemler de almanın gerekli olduğuna dair bir karar verilebilir.  Buradaki amaç, gemideki kazaları ve sağlıksız durumları en aza indirmektir.

 

 • Kazanın oluşmaması için Risk Değerlendirmesini kim yapmalıdır .Her durumda, Personelin ve işlerinden etkilenebilecek bütün personelin risk değerlendirmesini yapma sorumluluğu departman amirlerindedir. Şirket, doğrudan görevlendirdiği personelin dahil olmak üzere gemideki herkesi kapsayan risk değerlendirmesi koordine edilir.Değerlendirmede ilk önce çalışma yerinde bulunan tehlikeler belirlenmeli, sonra da yapılan iş sebebi ile karşılaşılabilecek önemli riskler tanımlanmalıdır. Değerlendirme, iş müsadeleri, erişim kısıtlamaları ve uyarı levhaları ya da kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması gibi risk kontrolü amaçlı mevcut önlemleri de hesaba katmalıdır. Hangi risk değerlendirmesi olursa olsun, Personellerin sağlığını ve emniyetinin sağlanması hedef almalıdır.

 

 • Denizcilerin yaşadığı yorgunlukta önemli bir faktör (yorgunluk faktörleri Uzun süreli bir yorgunluk, sağlık bozukluklarına (fiziksel ve zihinsel durumlara) neden olabilir,Denizciler tarafından yorgunluk ve uykusuzluk seviyelerine katkıda bulunduğu defalarca dile getirilen sorunlardan biridir ;risk değerlendirmesi hayati bir öneme haizdir.

 

 • Yaza girerken,kişisel deniz taşıtları da dahil olmak üzere Boğazda tekne gezintileri artıyor. Bu Gezinti faaliyetleri ile birlikte güvenlik ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır.Özellikle deneyimsiz Tekne kaptanları için bir tekneyi çalıştırmak kumanda ve kontrol etmek Boğazın akıntılı denizlerinde çok zordur Uygun beceri veya deneyime sahip olmayan bir tekne Kaptanı kazaya neden olabilir. Denizcilik kurallarından sığlıklar, akıntılar ve trafik yoğunluğu gibi benzersiz koşulların farkındalığı, tehlikeli bir olaylardan kaçınmanın Tüm Denizcilerce bilinmeli ve uygulanmalıdır.

 

 • Aşırı Hız Tekne Kaptanı ne kadar deneyimli olursa olsun, Boğazda yüksek akıntı olduğundan dolayı tüm teknelerin her zaman güvenli bir hızı korumaları çok önemlidir ,bir teknenin kontrolünü kaybetmek ve yüksek hızda hareket ederken kazaya neden olması kaçınılmaz ve çok kolaydır.

 

 • Boğazda tekneyi kullanan tarafından Alkol Kullanımı teknede motor olup olmadığına bakılmaksızın, içki içme ve tekne kullanma yasalar gereği , araba kullanma ile ilgili yasalara benzer. Alkol etkisi altında bir tekneyi kullanmak suçtur. Alkol kişinin reaksiyon sürelerini yavaşlatır ve karar verme sürecini bozar. Alkol dengeyi, koordinasyonu ve muhakemeyi etkileyerek, içtikten sonra bir tekneyi çalıştırmayı çok tehlikeli hale getirir ve kazalara sebep olur.

 

 • Gemide Bazı personeller risk değerlendirmesinin oldukça sıkıcı bir konu olduğuna ve gemilerdeki gerçeklerle hiçbir ilgisi olmadığına inanıyor olabilir .Bazıları ayrıca, risk değerlendirmesinin yapıldığını kanıtlayan risk değerlendirme formunun belgelenmesiyle ilgili olduğuna inanıyor da olabilir. Ancak gerçekte, risk değerlendirmesi sadece kağıt işi yaratmakla ilgili değil. Daha çok, Gemideki riskleri kontrol etmek için makul önlemleri belirlemekle ilgilidir.Risk değerlendirmesi yeni bir şey değil. Tek sorun, denizcilik endüstrisinin artık bunu daha ciddiye alması.Bir öğretmen öğrencilerine karşıdan karşıya geçerken yolda yürümesini öğretir.Yaya geçidini kullanın, önce sağınıza bakın, sonra sola bakın… vb. Risk değerlendirmesinin konusu budur.

 

 • Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte yazan kurallara uyulması ,tekne taşıma kapasitesini aşan freeboard üzerinde kişi ile seyre çıkılmaması Kural ihlalinde bulunan teknelere ağır cezai işlem yapılması gerekmektedir.

 

      GEMİLERİ  KADERİNİZ  DEĞİL, BİLGİNİZ YÖNETSİN.

 

"Allah Gemilerinizi huzurla,Kazasız,belasız ,mutlu seferler yapmanızı nasip eylesin

 

         Selametle

 

Yorumlar

 • yorum avatar
  Turgay KARAŞAH
  03-07-2023 14:30

  ellerine sağlık yalova bölge lim. başkanlığından sevgilerimle

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.